Inhalt

Koronavírus magyarországon

Az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya figyelemmel követi és tájékoztatja az osztrák vállalatokat az új típusú koronavírus (COVID-19) magyarországi üzleti tevékenységre és gazdaságra gyakorolt hatásairól.

listen

FONTOS VÁLTOZÁSOK

November 11-én Magyarországon szigorúbb korlátozásokat vezettek be a koronavírus megfékezésére, beleértve a 20:00-05:00 óra között érvényben levő kijárási tilalmat, amely alól kivételt képez többek között a munkavégzés miatti lakhely elhagyása, illetve a munkahelyre való oda- és hazaút. Azoknak a személyeknek, akik élni akarnak ezzel a kivétellel (még akkor is, ha a munkáltató székhelye Ausztriában van), formanyomtatvánnyal és a megfelelő dokumentumokkal szükségesek (ha lehetséges kétnyelvű munkaszerződéssel) igazolni jogosultságukat.

A kétnyelvű munkáltatói igazolásunk a kijárási tilalomhoz

A jelenleg Magyarországon életben levő korlátozások december 1-ég meghosszabbításra kerültek.

Magyarország szeptember 1-től újra határellenőrzést vezetett be a határain. Szeptember 1-től külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetekben, illetve nyomós okkal léphetnek be. 

Az október 28-tól érvényben levő szigorított karanténszabályok csak azokra a személyekre vonatkozik, akiknek a beutazást követően karanténba kell vonulniuk, az ez alól kivételt élvezőkre nem.

Könnyítések az ingázók és az ipari- és szolgáltató kereskedelem számára: szeptember 5. óta üzleti céllal külföldi állampolgárok területi és időbeli korlátozások nélkül léphetnek be Magyarországra. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi üzleti útjukból térnek haza Magyarországra (pl. munkahelyi ingázok). Az üzleti jellegű utazást megfelelően szükséges igazolni. 

 üzleti vagy gazdasági célból léphetnek be HU-ba. Ugyanez vonatkozik a HU-ban élő HU állampolgárokra, amikor  

Október 17. óta Ausztriában új beutazási szabályok vannak érvényben. Azok a személyek korlátozások nélkül utazhatnak be, akik a koronavírus tekintetében nem veszélyzetetett országból (stabil országok listája, köztük Magyarország) utaznak be és hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy a beutazást megelőző 10 napban nem jártak Ausztrián és a listán szereplő országokon kívül más országban. Az Ausztriába való beutazás során továbbra is határellenőrzés van érvényben.

A veszélyhelyzet Magyarországon november 4-én újra kihirdetésre került.


Aktuális információk a személyforgalomról

Magyarországra történő beutazás 

Magyarország szeptember 1-től újra határellenőrzést vezet be a határain. Innentől külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetekben, illetve nyomós okkal léphetnek be. A határellenőrzés előreláthatóan december. 1-én kerül visszavonásra.

Az új belépési rendelet hatálya NEM terjed ki a következő esetekre:

 • Áruszállítás
 • Olyan személyek, akik belépéskor igazolni tudják, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek COVID-19 fertőzése
 • Hivatalos útlevél (szolgálati vagy diplomata útlevél) birtokosai

 

Magyar állampolgárok Magyarországra való beutazás

 • Magyar állampolgárokat és azok családtagjait a beutazás során egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá (koronavírus fertőzés gyanúja esetén a járványügyi kockázattól függően hatósági-, vagy házi karantén kerül elrendelésre)
 • Amennyiben a beutazáskor a koronavírus fertőzés gyanúja nem áll fenn:
  • Lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 10 napos házi karanténra kötelezett
  • Magyarországon élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
  • Külföldön élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
 • A 10 napos házi karantén a belépést követően automatikusan érvényes (hivatalos elrendelés nélkül)
 • A határellenőrzésnél a karanténra kötelezett személynek meg kell adnia a karantén helyét és személyes adatait (beleértve a születési dátumát, elérhetőségét, állampolgárságát). Ezeket az adatokat a magyar rendőrség honlapján a belépést megelőzően 24 órával is meg lehet adni (a COVID09 űrlap használatával azok számára, akik ügyfélkapuval rendelkeznek VAGY a COVID10 űrlapot használva ügyfélkapu regisztráció hiányában).
 • A technikai lehetőségektől függően a karanténalkalmazást le kell tölteni a belépés után. A rendőrség ezt az alkalmazást a karantén betartásának ellenőrzésére használhatja. Ha a letöltés technikailag nem lehetséges, úgy a karanténban lévő személy köteles a rendőrséget ellenőrzés céljából beengedni a lakásába.
 • Az otthoni karantén megsértése esetén 5000 Ft (kb. 14  EUR) és 150 000 Ft (kb. 430 EUR) közötti bírság szabható ki szabálysértésenként. Legfeljebb napi kiszabható büntetés értéke 600 000 HUF (1715 EUR) személyenként.


Kérelem esetén a járványügyi hatóság engedélyezheti a koronavírus tesztelést a karantén feloldására. A karantén feloldásához 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény szükséges.
Fontos: Az első SARS-CoV-2 PCR-teszt a beutazás előtt a Schengeni-térségben, az USA-ban és Kanadában is elvégezhető,

A Magyarországon koronavírus tesztet végző privátlaborok listáját itt találja.

A rendelet alapján a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik:

 • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
 • aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja
 • aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • kulturális intézmények alkalmazottai, akik külföldi kulturális eseményen vettek részt résztvevőként (előadóként vagy technikai személyzetként), és akik az esemény után Magyarországra utaznak

 

Külföldi állampolgárok a személyforgalom keretében nem utazhatnak be Magyarországra.

Kivételek:

 1. Katonai konvojok bizonyos feltételek mellett
 2. Üzleti utazásuk során olyan cégek dolgozói, akik egy magyar vállalattal kapcsolt viszonyban állnak, illetve egy cégcsoporthoz tartoznak.
  Ebben az esetben hitelt érdemlően igazolni kell, hogy az utazás üzleti céllal a kapcsolt vállalkozások között valósul meg (elsősorban tőkekapcsolatban álló anya-, leányvállalat, telephely, kereskedelmi képviselet, továbbá a vonatkozó törvény alapján olyan építkezések, amelyek három hónapnál régebbiek, illetve kereskedelmi képviselet, amelynek a külföldi vállalat nevében Magyarországon szerződés kötési jogosultsága van). Ennek igazolására a kétnyelvű formanyomtatványunkat üzleti utazásokhoz, a cégkivonatot, illetve az adójogi bejegyzést ajánljuk.
 3. Üzleti céllal történő beutazás
  Üzleti céllal külföldi állampolgárok területi és időbeli korlátozások nélkül léphetnek be Magyarországra. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi üzleti útjukból térnek haza Magyarországra (pl. munkahelyi ingázok). Az üzleti jellegű utazást megfelelően szükséges igazolni. Ennek hiányában a külföldi állampolgárok számára megtagadásra kerül a belépés és a magyar állampolgárokra karanténkövetelmények vonatkoznak.
  Az üzleti vagy gazdasági célú utazás igazolására kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
  Munkahelyi ingázóknak kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
 4. Beutazás igazolás nélkül
  A szomszédos országokban lakóhellyel rendelkező személyek, valamint az ott élő magyar állampolgárok céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség! A 30 km-es zóna megszegése esetén súlyos büntetésekkel kell számolni.
  Magyar állampolgárok, akik Magyarországon a szomszédos ország 30 km-es határán belül élnek a céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség.
 5. Sportolók, sport szakemberek, sportesemények résztvevői, kulturális események résztvevői (lásd a külföldi állampolgárokra vonatkozó pontos szabályokat alább)
 6. Tranzit forgalom (pontos szabályozás alább található)

 

Egyéni méltányossági kérelem a magyar rendőrségtől - beutazási tilalom alóli felmentést nyújt

Indokolt esetben a magyar rendőrség egyéni beutazási engedélyt adhat a beutazók számára. Az illetékes rendőrség a közúton való beutazáskor a határt követő település rendőrörsre, légi úton való beutazáskor pedig a XVIII. kerületi rendőrkapitányság.

Indokolt esetnek a következő okok számítanak:

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

e) a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

f ) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

g) hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok. 

Az egyéni méltányossági kérelem magyar és angol nyelven elektronikusan a magyar rendőrség honlapján  vagy a magyar kormány ügyfélkapu portálján keresztül igényelhető.
Ha egyidejűleg és azonos okokból több ember lép be az országba, úgy a megfelelő meghatalmazás csatolásával együttes méltányossági kérelem igényelhető. A egyéni méltányossági kérelemnek eredeti példányban kell rendelkezésre állnia a határ átlépésekor. 

A kérelemhez a beutazás célját, az utazási dokumentum típusát és számát is meg kell adni. A kérelemhez továbbá csatolni kell:

 • az utazási dokumentum másolata
 • meghatalmazás, amennyiben meghatalmazáson keresztül történik a kérelem benyújtása

A kérelemmel való belépés egészségügyi vizsgálathoz kötött a határátlépéskor. Koronavírus fertőzés gyanújának esetén a belépés megtagadásra kerül. Amennyiben nincs gyanú a fertőzésre, úgy 10 napos karantén kerül elrendelésre. Kérelem esetén a járványügyi hatóság engedélyezheti a koronavírus tesztelést a karantén feloldására. A karantén feloldásához 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény szükséges.

Nem magyar állampolgárok, akik Magyarországon rendezett sportrendezvényen vagy kulturális rendezvényen vesznek részt (kivéve nézők).

Azok a személyek, akiknek személyesen címzett meghívólevele van rendezőktől, illetve versenyzők, szakemberek, vagy egyéb szervezetek, akik egy magyar sportklub által személyesen kerülnek meghívásra, 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény birtokában (magyar vagy angol nyelven) karantén kötelezettség nélkül léphetnek be Magyarország területére. 
Ezek a személyek szabadon utazhatnak be Magyarországra, amennyiben a sport- vafy kulturális rendezvény előtti 3 napban egy darab negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredményt tudnak felmutatni.

A nemzetközi sport- és kulturális események nézői Magíarországra az alábbi feltételek mellett léphetnek be, feltéve, hogy nincs gyanú COVID-19 fertőzésre:

 • Belépéskor a rendezvényre szóló belépő bemutatása
 • Negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (magyar vagy angol nyelven), amely beutazáskor 3 napnál nem régebbi
 • Magyarország elhagyása a belépést követő 72 órán belül

 

Magyar állampolgárok és a fent megnevezett személyek köre, akik a beutazási tilalom alól kivételt képeznek, a következő határállomásokon tudnak Magyarországra beutazni:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf autópálya 0 és 24 óra között: nemzetközi személy-, és teherforgalom, tranzit
 • Sopron/Klingenbach: 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Rábafüzes/Heiligenkreuz 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Kópháza/Deutschkreutz 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Bucsu/Schachendorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Köszeg/Rattersdorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Fertőrákos/St. Margarethen/Mörbisch 5 és19 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Jánossomorja/Andau 5 és 21 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Hegyeshalom II./Nickelsdorf II (Bundesstrasse) 5 és 23 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Fertöd/Pamhagen 0 és 24 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Alsószölnök/Neumarkt 7 és 19 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Szentpéterfa/Eberau von 0 és 24 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Bozsok/Rechnitz 5 és 20 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Zsira/Lutzmannsburg 6 és 18 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Pinkamindszent/Heiligenbrunn 5 és 8 óra valamint 13 és 17 között: bilateralerális személyforgalom
 • Pornóapáti/Bildein 6 és 19 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Ágfalva/Schattendorf 8 és 10 óra valamint 14 és 16 óra között: bilateralerális személyforgalom

 

A határállomások aktuális forgalmi viszonyait az alábbi weboldalakon ellenőrizhetik:

 

Tranzit - Személyforgalom

Tranzitút esetéb a humanitárius folyosón akkor van lehetőség áthaladni az országon, amennyiben nem áll fent a Covid-19 fertőzés gyanúja.

További követelmények a beutazáskor:

 • Utazási okmányok a schengeni megállapodással összhangban
 • Az utazási cél és a rendeltetési ország igazolás
 • Igazolás a célországba való beutazás feltételeiről és a szomszédos országba való továbbutazásról 


A tranzitútvonalról nem szabad letérni, és csak a kijelölt határátkelőhelyeket, benzinkutákat és autópálya-parkolóhelyeket szabad használni. A kilépésnek a haladéktalan átutazást követően, a belépést követő 24 órán belül kell megtörténnie. A szabályok betartását a rendőrség és a magyar fegyveres erők a beutazáskor és azt követően az ország területén bármikor ellenőrzhetik.

A tranzitútvonalakat és a további információkat a Magyar Rendőrség honlapján talál:

Az Ausztrián történő átutazás csak a kötelező igazolásokkal lehetséges (német, angol).

 

Beutazás Ausztriába

Beutazás biztonságos országokból

AZ EU/EGT-országok, valamint Svájc, Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán és az Egyesült Királyság területéről korlátozások nélkül lehet beutazni, ha

 • az adott országban a Covid-19 helyzet stabil (vonatkozó rendelet „A” melléklete, amely Magyarországot is tartalmazza) ÉS
 • a beutazás során az adott személy hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az az elmúlt 10 nap során kizárólag Ausztriában vagy az „A” mellékletben felsorolt országok vagy területek valamelyikében tartózkodott.

Ha e feltételek valamelyike nem teljesül, úgy a beutazás során egy 72 óránál nem régebbi orvosi igazolást kell bemutatni (| E ). Ha erre nincs lehetőség, akkor az alábbiak érvényesülnek:

 • 10-napos karanténkötelezettség, amely egy időközben elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR-teszt birtokában korábban is elhagyható)
 • azok a személyek, akik a „B” mellékletben nevezett országok vagy területek (kockázatos területek) valamelyikéből érkeznek vagy a beutazást megelőző 10 napon belül ezen országok vagy területek valamelyikében tartózkodtak, azonnal kötelesek 10-napos karanténba vonulni. Ezen kívül el kell végezni egy SARS-CoV-2 PCR-tesztet. A teszt költségeit mindenki maga viseli. Negatív teszt esetén a karantén idő előtt elhagyható.


Beutazás egyéb országokból vagy területekről

Az „A” mellékletben nevezett további országok vagy területek valamelyikéből érkező személyek korlátozások nélkül beutazhatnak, ha hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy a beutazást megelőző 10 napban kizárólag Ausztriában vagy az „A” mellékletben nevezett országok vagy területek valamelyikében tartózkodtak. Egyéb esetben tilos a beutazás az „A” mellékletben nevezett egyéb országokból.

Tilos továbbá a beutazás minden olyan országból vagy területről, amely nem szerepel az „A” mellékletben.

Kivételek a beutazási tilalom alól az „A” mellékletben nem szereplő országok esetében:

 1. Osztrák állampolgárok, EU-/EGT-polgárok és a velük egy háztartásban élő személyek,
 2. Svájci polgárok és az Egyesült Királyság polgárai és a velük egy háztartásban élő személyek,
 3. olyan személyek, akik lakhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek EU-/EGT-országokban vagy Andorrában, Monacoban, San Marinoban, a Vatikánban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban, illetve a velük egy háztartásban élő személyek,
 4. idegenek, ha rendelkeznek egy Ausztria által kiállított „D” vízummal vagy a 2005. évi idegenrendészeti törvény 95. § (BGBl. I Nr. 100/2005) megfelelő fényképes igazolvánnyal,
 5. olyan személyek, akik a letelepedési és tartózkodási törvény (BGBl.I Nr.100/2005) vagy a menekülttörvény (BGBl.I Nr.100/2005) értelmében olyan tartózkodási engedély, tartózkodási jogcím vagy a tartózkodás jogosultságát igazoló okmány birtokában vannak, amely feljogosít az Ausztriában való tartózkodásra,
 6. diplomáciai vagy konzulátusi képviseletek alkalmazottai és a velük egy háztartásban élő személyek,
 7. nemzetközi szervezetek alkalmazottai és a velük egy háztartásban élő személyek,
 8. humanitárius dolgozók,
 9. olyan személyek, akiket egy helyi önkormányzat vagy egy közjogi intézmény foglalkoztat, ahol a munka- vagy szolgálati hely külföldön van, amennyiben e szerv külföldön folytatott tevékenysége Ausztria érdekét szolgálja,
 10. munkavégzés céljából beutazó személyek,
 11. egy kísérőszemély orvosi okokból történő beutazás esetén
 12. olyan személyek, akik tanulmányai megkezdése vagy folytatása, illetve kutatás céljából utaznak be,
 13. olyan személyek, akik az oktatásban vesznek részt, vagy
 14. olyan személyek, akik bírósági vagy hatósági kötelezettségeiknek kívánnak eleget tenni, például bírósági tárgyaláson való részvétel.


Egyéb kivételek (vagyis teszt- és karanténkötelezettség nélküli beutazás), ha a beutazás az alábbi okok valamelyikéből adódik (mindegy melyik országból):

 • az áruforgalom fenntartása érdekében történő határátlépés,
 • munkavégzési céllal Ausztriában rendszeres ingázás keretében, a munkaadó igazolásával (személygondozás kivételével)
 • beutazás vagy ismételt határátlépés a közoktatásban vagy felsőoktatásban való részvételhez szükséges rendszeres ingázás keretében,
 • szárazföldön vagy légi úton történő hazatelepülés (repatriálás) céljából,
 • különösen indokolt esetben családi okokból történő hazautazás (vonatkozó nyomtatvány),
 • egyedi esetekben állatgondozás céljából történő hazautazás (vonatkozó nyomtatvány), vagy egyedi esetekben mező- és erdőgazdasági intézkedések végrehajtása céljából
 • transzfer út vagy repülés végrehajtásának céljából, vagy
 • az Osztrák Köztársaság kifejezett érdekét szolgáló esetekben 
 • halaszthatatlan orvosi ellátás igénybevétele (a feltétlenül szükséges ellátás orvosilag igazolandó - nyomtatvány: E) osztrák állampolgárok és Ausztriában kötelező egészségbiztosítással rendelkező személyek számára, vagy valamilyen osztrák egészségügyi szolgáltató igazolt és orvosi szempontból kiemelten fontos kezelési meghívására érkező személyek (+1 kísérőszemély)
 • Ausztriába való visszautazás esetén, amennyiben a személy külföldön vett igénybe feltétlenül szükséges orvosi ellátást (a feltétlenül szükséges ellátás orvosilag igazolandó - nyomtatvány: E) és Ausztriában rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel (+1 kísérőszemély) 
 • A 10 éven aluli gyermekeket a beutazás során nem kell tesztelni.
 • Ausztrián való átutazás esetén (köztes megállóhelyek nélkül!)  
 • bevetési járművek vagy közszolgálatban lévő járművek személyzete (pl. posta, telekommunikáció, értékszállítás)
 • Ausztriából érkező személyek számára, akik megállás nélkül külföldi területet léptek át ahhoz, hogy elérjék úticéljukat Ausztriában.

Az egészségügyi hatóságok (helyi közigazgatási hatóságok) és a biztonsági hatóságok ellenőrizhetik a szabályok betartását belépéskor és bármikor a helyszínen (tehát nem feltétlenül csak a határátlépéskor, hanem az ország egész területén).

 

Nemzetközi vasúti és közúti Forgalom


MÁV tájékoztatása közleménye szerint az ÖBB szeptember 5. óta csökkentette a Magyarorszára tartó nemzetközi távolsági vonatok számát, mert az újonnan bevezetett beutazási korlátozások miatt jelentősen csökkent a nemzetközi forgalom.

Az ideiglenes menetrend szerint napi hat vonat közlekedik Budapest és Bécs között, öt pedig Bécs és Budapest között.

A törölt nemzetközi vonatok egy részét a MÁV a magyar szakaszon pótolja, így az utasok továbbra is használhatják őket a belföldi vonatjáratokon.

A menetrend korlátozása nem érinti a Györ és Bécs közötti EuRegio vonatokat.

A Flixbus szeptember 1-től előreláthatólag október 5-ig felfüggeszti a Magyarországról induló és ide érkező buszjáratait.

A légi úton való beutazás ugyanazon szabályozások és rendelkezések alapján lehetséges, mint a szárazföldön. Így a beutazás célját ugyanazokkal a dokumentumokkal kell igazolni. Azok a külföldiek, akiknek tilos Magyarország területére belépniük, a tranzitzónában várják vissza- vagy továbbrepülésüket. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy előzetesen a belépés előtt az úgynevezett karantén űrlap kitöltésével gyorsítsák a folyamatot.

A magyarországi tömegközlekedés során a szájmaszk használata kötelező.

 

Az áruszállítás szabályozása

Szeptember 1. óta Magyarország határellenőrzést végez a határain. A beutazási korlátozások alól a teherforgalom kivételt képez, amennyiben az áruszállítást a megfelelő kísérő okmányokkal végzik. Ezek alapvetően a CMR vagy számla, vagy cégen belüli árumozgások esetén ennek megfelelően kiállított fuvarlevél vagy szállítólevél.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy az országba akadálytalanul lehet belépni. Amennyiben a sofőr az egészségügyi vizsgálat során koronavírus tüneteit mutatja (láz), úgy a belépés megtagadásra kerül. Továbbá az áruforgalom keretein belül csak egy személy, a sorfőr léphet be az országba. Kísérő személyek nem megengedettek és jelenlétük a belépés megtagadását válthatja ki.    

Az áruforgalom számára a következő határátkelőhelyek állnak rendelkezésre:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf autópálya 0 és 24 óra között: nemzetközi személy-, és teherforgalom, tranzit
 • Sopron/Klingenbach: 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Rábafüzes/Heiligenkreuz 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Kópháza/Deutschkreutz 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Bucsu/Schachendorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Köszeg/Rattersdorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom

 

A határállomások aktuális forgalmi viszonyait az alábbi weboldalakon ellenőrizhetik:

 

Figyelem: Sopron és Kópháza határátkelőhelyen továbbra sem közlekedhetnek a 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek (kivéve irány és célforgalom)

Az irány és célforgalom a soproni és a kópházai határátkelőhelyen a következőképpen került meghatározásra:

 • Sopron: Kismarton, Ruszt, Kismarton kerülete, Nagymarton és Sopron járás
 • Kópháza: Felsőpulya és körzete illetve Sopron járás

Szeptember 1-től a téli szabályozás lépett életbe, amely alapján hétvégente a kamionstopp szombat 22 órától vasárnap 22 óráig tart. 


Tranzit- áruszállítás

A tranzitforgalomban a tehergépjárművek kizárólag a következő határátkelőt használhatják:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf autópálya 0 és 24 óra között

A tranzitútvonalról nem szabad letérni, és csak a kijelölt határátkelőhelyeket, benzinkutákat és autópálya-parkolóhelyeket szabad használni. A kilépésnek a haladéktalan átutazást követően, a belépést követő 24 órán belül kell megtörténnie. A szabályok betartását a rendőrség és a magyar fegyveres erők a beutazáskor és azt követően az ország területén bármikor ellenőrzhetik. 

A tranzitútvonalak térképét és további információt a magyar rendőrség hivatalos oldalán talál.

 

Ipari és szolgáltatói forgalom szabályozása

A megfelelően indokolt ipari és szolgáltatói forgalmat bármilyen kategóriájú járművel lehet lebonyolítani (pl. személyautóval való szállítások  is megengedettek).  

 

Biztonsági intézkedések és üzleti élet

Magánéletet érintő korlátozások

A veszélyhelyzet  Magyarországon november 4-én újra kihirdetésre került.

Magyarországon szigorúbb COVID védintézkedések vannak érvényben 2020. november 11. óta, amelyek kezdetben 2020. december 11-ig vannak érvényben:

 1. Kijárási tilalom este 8 és reggel 5 óra között.
  Kivételek:
  1. Munkavégzés, vagy otthonról munkába, illetve munkából hazafelé tartó utazás  (igazolás azükséges)
  2. Profi sportolók számára, akik edzésen és sporteseményeken vesznek részt, vagy oda és haza utaznak (igazolás szükséges)
  3. Egészségügyi veszély, életveszély vagy súlyos károk és az élet védelme érdekében
  4. Kutyasétáltatás a lakhely 500 méteres körzetében

Azoknak a személyeknek, akik élni akarnak ezzel a kivétellel (még akkor is, ha a munkáltató székhelye Ausztriában van), formanyomtatvánnyal és a megfelelő dokumentumokkal szükségesek (ha lehetséges kétnyelvű munkaszerződéssel) igazolni jogosultságukat.

A kétnyelvű munkáltatói igazolásunk a kijárási tilalomhoz

Minden gyülekezés tilos

 • Az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva maradhatnak.
 • Az üzleteknek (kivétel: gyógyszertárak és benzinkutak) 19 óra és 5 óra között zárva kell lenniük.
  Fodrászok, masszőrök vagy személyi edzők a kijárási korlátozások figyelembe vételével működhetnek.
 • A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket.
 • Általános rendezvénytilalom lép életbe. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális- és sporteseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
 • A családi és magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt.
 • Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve polgári szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk a házasulók szülei, nagyszülei testvérei valamint gyermekei vehetnek részt.
 • A temetésékesen maximum 50 fő vehet részt.
 • A sporteseményekre csak nézők nélkül kerülhet sor, az amatőr csoportos sportok tilosak, csak egyéni szabadtéri sportok lehetségesek
 • A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.
 • Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.
 • A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak.
 • A kórházi, óvodai és iskolai alkalmazottakat, illetve a szociális otthonokban dolgozókat hetente tesztelik
 • Kötelező szájat és orrot takaró maszk viselése, 6 év alatti gyermekek kivételével:
  • a tömegközlekedésben és a megállókban
  • a 10 000 lakosnál nagyobb települések közterületein az önkormányzat rendjének megfelelően (kivétel: sporttevékenységek, parkokban és zöldterületeken)
  • üzletekben (a személyzet és a vásárlók számára egyaránt)
  • a bevásárlóközpontokban (kivéve: irodák, üzemi területek)
  • archív gyűjteményekben
  • ügyfélszolgálati irodákban és postákon
  • egészségügyi intézményekben (kivéve a kórházi osztályokon kezelt betegeket)
  • a szociális ellátó intézményekben
  • éttermekben a vendégek (a tartózkodás csak átvételre lehetséges), valamint az üzemeltető személyzet számára
 • Kizárólagos vásárlási sáv a 65 év felettiek számára élelmiszerüzletekben, drogériákban és patikákban: hétfőtől péntekig 9-11 óra között, illetve szombaton 8-10 óra között. Ebben az időszakban a fenti üzletekben az időseken kívül csak a kiszolgáló személyzet tartózkodhat.  A 65 évnél idősebb emberek azonban ezen időszakokon kívül is vásárolhatnak élelmiszerboltokban, drogériákban és gyógyszertárakban.


A biztonsági intézkedések betartása minden esetben az üzemeltető feladata. Az intézkedések betartását a rendőrség és a katonaság ellenőrzi.

További rendelkezések:

 • A parkolás országszerte ingyenes
 • A P + R parkolók, parkolóházak és egyéb fizetős parkolók, valamint mélygarázsok december 11-ig 19 óra és 7 óra között ingyenesen használhatók.
 • A budapesti és a megyeszékhelyi tömegközlekedési eszközök csúcsidőben gyakrabban közlekednek.
 • Szeptember 21. óta a SARS-CoV-2 PCR-tesztekre a magyar kormány által meghatározott 19.500 Ft (kb. 54 euró) hatósági ár érvényes.
 • Október 1. óta kötelező lázmérés az óvodákban, a szakképző intézményekben és az iskolákban a belépés előtt
 • Az influenza elleni védőoltás 2020-2021 között október 1. óta ingyenesen igénybe vehető

 


Gazdaságvédelmi intézkedések 


A magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései - 4. szakasz (2020. ősz)

 Bértámogatás bizonyos iparágak számára a vészhelyzet kapcsán

Azok a vállalatok, amelyek fő tevékenységükként a következő tevékenységeket végzik (az elmúlt 6 hónap eredményének legalább 30% -a ebből a tevékenységből származott), bértámogatást igényelhetnek: a bruttó bér 50% -át az állam megtéríti, ha a munkavállalókat november végéig nem bocsátják el, és az alkalmazottak fizetését már előre kifizették.

 • Étterem, vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • Rendezvényszervezés (TEÁOR 5621),
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • Konferenciák, vásárok szervezése (TEÁOR 8230),
 • Sport- és szabadidős edzés (TEÁOR 8551),
 • Előadó-művészeti tevékenységek (TEÁOR 9001),
 • Az előadóművészet kiegészítő tevékenységei (TEÁOR 9002),
 • Kulturális létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • Állatkertek vagy természetvédelmi területek működtetése (TEÁOR 9104),
 • Sportlétesítmények üzemeltetése (TEÁOR 9311),
 • A sportegyesület tevékenységei (TEÁOR 9312),
 • Testnevelési szolgáltatások ajánlata (TEÁOR 9313),
 • Egyéb sporttevékenységek (TEÁOR 9319),
 • A vidámpark üzemeltetése (TEÁOR 9321),
 • Fizikai jólléti tevékenység (TEÁOR 9604) ill
 • Egyéb szórakoztató és szabadidős tevékenységek (TEÁOR 9329).

Ezeknek a vállalatoknak 2020 novemberében sem társadalombiztosítási adót (munkáltatói járulékot), sem szakképzési hozzájárulást, sem rehabilitációs hozzájárulást nem kell fizetniük.

Kisvállalkozók (KIVA), akik a fenti tevékenységeket végzik nem köteles a személyi jellegű kiadásaikat a novemberi adóalapba belefoglalni. Előfeltétel: az alkalmazottakat nem szabad elbocsátani.

A szállodaipar támogatása a vészhelyzet kapcsán

Azoknak a vállalatoknak, amelyek fő tevékenységükként az alábbi tevékenységeket folytatják és be vannak jegyezve az idegenforgalmi szolgáltatók központi adatbázisába (NTAK), 2020. november 8-ig a nettó nyereség 80% -át térítik meg. Előfeltétel: A munkavállalókat novemberben nem lehet elbocsátani, és az alkalmazottak fizetését előre ki kell fizetni.

 • Szállodai szolgáltatások (TEÁOR 5510)
 • Üdülési és egyéb átmeneti szállás szolgáltatások (TEÁOR 5520)
 • Kemping szolgáltatás (TEÁOR 5530)
 • Egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5590)


Az új épületek áfájának csökkentése

Az új lakóingatlanok általános forgalmi adója (ÁFA) 2022 végéig ismét 5% lesz az újépítésű projektek esetében.

A hitelmoratórium további hat hónappal történő meghosszabbítása 2021 június végéig

 • Minden gyermekes család, nyugdíjas, non-profit munkavállaló és munkanélküli számára: automatikusan
 • Cégek esetében: kérésre, annak igazolásával, hogy forgalmuk több mint 25% -kal csökkent.


Adókedvezmények, a bürokrácia csökkentése és a beruházások ösztönzése

 • A kisvállalkozások adójának (KIVA) 2021. január 1-jétől 12-ről 11% -ra történő csökkentéséről már tavasszal döntöttek; de most az értékhatár megduplázódott, 3 milliárd forintos árbevételre.
 • Az államigazgatás eljárásai ingyenesek
 • 2021 második felében az adó- és vámhatóság (NAV) elengedi a vállalatok forgalmi adójának bevallását - félmillió vállalat mentesül így a kötelezettség alól
 • A beruházások ösztönzése érdekében a fejlesztési projektekre képzett céltartalék 10 milliárd forintos korlátját feloldják
 • A tesztelés adómentes, így tesztenként több mint 7000 forint adót lehet megtakarítani

 

A magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései - 3. szakasz (2020. május)

Kamatmentes hitelek a magyar kkv-knak

 A Magyar Fejlesztési Banknál június 12-től tudnak kamatmentes hiteleket igánybe venni a magyar kkv-k. A most indított programban 137 milliárd forint áll rendelkezésre a kis-, és középvállalkozások számára. A kamatmentes hitel a befektetések mellett likviditási finanszírozásra és forgóeszköz vásárlásra is fordítható.  

Az úgynevezett rozsdaüvezetek rekultivációjának terve (elhagyatott ipari területek)

 • Célok: elérhető árú új lakások építése a nagyvárosokban, rozsdaövezetek felszámolása, építőipar támogatása
 • Barnamezős akcióterületek fogalmának létrehozása (szabályozási lazítás, pl. gyorsabb építési engedélyek)
 • Rozsdaövezetekben épülő új lakások esetében a 27 százalékos helyett 5 százalékos áfa bevezetése
 • Lakásbérlet áfamentessége


Adókedvezmények a légi iparban tevékeny vállalatok számára

Az adókedvezmény legalább 10 alkalmazottal rendelkező társaságok számára érhető el, amelyek bejegyzett fő tevékenysége a következők egyikének felel meg:

 • Repülőgép és űrrepülőgép gyártása
 • Repülőgép és űrrepülőgép javítása
 • Légi utasszállítás 


ÉS forgalmuk legalább 25 százalékkal csökkent a koronavírus járvány következtében.Az érintett vállalatok mentesülnek társadalombiztosítási és a szakképzési járulék fizetése alól. Azok számára, akiknek rehabilitációs járulékot kell fizetniük, nem kell további előleget fizetniük 2020-ban. A mentesség legkésőbb 2020. december 31-ig van érvényben.

 

A magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései - 2. szakasz (2020. április)

A magyar kormány összesen 9.200 milliárd forintot szán a gazadaság támogatására. Az alábbi rendelkezések (a teljesség igénye nélkül) a magyar GDP 18-20%-át érintik.

Április 7-én a  92/2020-as kormányrendelet keretében hatályba léptek az állami költségvetést érintő változások is.  A rendelet alapján 3 új, védekezési alapot állítottak fel:

 • Járvány Elleni Védekezés Alap
  Ide folyik be a párttámogatások 50%-a (összesen 1,3 milliárd Ft), a gépjárműadó, mellyel eddig az önkormányzatok rendelkeztek (34,4 milliárd Ft), valamint a bankokra (55 milliárd Ft) és a kereskedelmi láncokra (36 milliárd Ft) kivetett adók. Április 14-én megjelent a különadókhoz kapcsolódó két kormányrendelet a Magyar Közlönyben . A különadók a hitelintézeteket és a kiskereskedelmet érintik. További információkat a különadónkról honlapunkon talál.
 • Gazdaságvédelmi Alap ide tartozik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
 • Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja. Ha érkezik uniós támogatás a járvány elleni védekezésre, akkor az az összeg itt külön látható lesz. 

 

Programpontok:

1. Munkahelyek megőrzése

 • Vállalati információs portál létrehozása a gyakran feltett kérdések megválaszolására: https://vali.ifka.hu/hu
 • A szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal csökken júliustól (17,5%-ról 15,5%-ra). 
 • A kisvállalati adó (KIVA) 2021-től ismét 1% -kal csökken: 12% -ról 11% -ra - ez körülbelül 50 000 társaságot fog érinteni, akik összesen 10 milliárd forintot takarítanak meg (2020-tól a KIVA-t már 13%-12% -ra csökkentették).
 • A munkáltatók májustól egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóik után.
 • Vállalati hitellehetőség a munkahelyek megőrzésére: Likviditási problémák esetén a munkáltatónak lehetősége van 2 éves futamidejű, 0,1% -os kamatlábú hitellel finanszírozni a munkabéreket (legfeljebb 9 hónapig).

 

2. Új munkahelyek létrehozása

 

3. Stratégiailag fontos ágazatok újraindítása 

 • Turizmus - összesen 600 milliárd forint
  • A turisztikai adót (IFA) december 31-ig felfüggestik
  • 2020. december 31-ig a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatásokra nem kell szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetni, így a SZÉP-kártya adóterhe 32,5%-ról 15%-ra csökke
  • Az évente adható rekreációs juttatások összege megemelkedik 2020-ra: a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra, a versenyszférában 450 ezerről 800 ezer forintra.
  • A SZÉP-kártya egyes alszámláira feltölthető keretösszegek is nőnek:
   • Szálláshely alszámlára 225 ezer forint helyett 400 ezer
   • Vendéglátás alszámlára 150 ezer helyett 265 ezer forint
   • Szabadidő alszámlára pedig 75 ezer helyett 135 ezer forint tölthető fel.
 • Mezőgazdaság 
  • Online állásportál indult, amelyen keresztül az idénymunkát kínáló agrárvállalkozások nyújtotta munkalehetőségeket minél több magyar ember számára meg tudják mutatni: https://www.munkaszuret.hu/
  • Államilag támogatott kedvezményes hitelfelvételi lehetőség (Agrár Széchenyi Folyószámla Hitel, szabad felhasználású hitel, 3 éves futamidővel) 

 

4. Vállalati finanszírozás

 • A munkaadók védelmében vállalati likviditást segítő hitelgarancia- és tőkeprogramokat hirdettek, ezek a gazdasági visszaeséstől és a külföldi felvásárlásoktól is megvédhetik a magyar tulajdonú vállalatokat. A kedvező kamatozású vállalati hitelek összege csaknem 2 ezer milliárd forint, 500 milliárd forintos állami garanciavállalással

 

5. Családok és nyugdíjasok védelme

 • 13. havi nyugdíj bevezetése (4 részletben)

 

A Magyar Nemzeti Bank MNB intézkedései

 • Kibővült a Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja (kkv-k számára, „NHP”) (a keretköltségvetés 1000 milliárd forinttal növekszik): „NHP Hajrá” program
 • Könnyebb feltételekkel folytatták az úgynevezett növekedési kötvényprogramot (vállalati kötvények vásárlási programja, "NKP")

 

További információ és elérhetőségek

Örömmel válaszolunk kérdéseikre Magyarországgal és a magyar gazdasággal kapcsolatos összes témában. Szolgáltatásunk azonban csak az Osztrák Kereskedelmi Kamara tagjai és azok magyarországi fióktelepei számára érhető el.

Személyes ügyekben kérjük forduljanak az állampolgárságuk szerinti nagykövetséghez.

Osztrák Nagykövetség Budapest: +36 1 479 7010
Magyar Nagykövetség Bécs: +43 1 537 80300
Német Nagykövetség Budapest: +36 1 488 35003
A hivatalos kormányzati tájékoztatási honlap a koronavírussal kapcsolatban
A Magyar Rendőrség honlpaja a határátkelőhelyekről 

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre email  vagy telefonos elérhetőségeinken