Inhalt

Koronavírus magyarországon

Az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya figyelemmel követi és tájékoztatja az osztrák vállalatokat az új típusú koronavírus (COVID-19) magyarországi üzleti tevékenységre és gazdaságra gyakorolt hatásairól.

listen

FONTOS VÁLTOZÁSOK

A jelenleg életben lévő beutazást korlátozó intézkedések Magyarországon június 22-ig meghosszabításra kerültek. Magyarország szeptember 1-től újra határellenőrzést vezetett be a határain. Szeptember 1-től külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetekben, illetve nyomós okkal léphetnek be. 

2021. április 29-én életbe léptek az első utazási könnyítések a koronavírus ellen beoltottak számára. A magyar, a kétoldalúan-, vagy Magyarország által egyoldalúan elismert oltási igazolvánnyal (jelenleg Albánia, Bahrein, Horvátország, Marokkó, Montenegró, Észak-Macedónia, Szlovákia, Szerbia, Románia, Szlovénia, Grúzia, Mongólia, Moldova, Csehország és Törökország által kiállított) rendelkező személyek szabadon utazhatnak be Magyarországra (karantén-,  és teszt kötelezettség nélkül).

2021. május 4. óta a tartósan Magyarországon élő külföldiek - TB szám nélkül - is jelentkezhetnek Magyarországon koronavírus elleni védőoltásra. Azok a vállalatok, amelyek a saját telephelyükön terveznek oltópontot létrhozni, szándékukat a megyei kormányhivatalnél tudják jelezni.
Azok a magyar állampolgárok, akik egy EU/NATO/OECD-tagállamban, Oroszországban vagy Kínában kerültek beoltásra, a külföldön kapott oltási igazolásuk bemutatásával magyar védettségi igazolványt is fognak tudni kérelmezni.
Az Ausztriában dolgozó magyar állampolgároknak a beutazáshoz ajánljuk, hogy az oltás igazolására orvosi igazolást (német vagy angol nyelven) vagy a Magyarországon igényelhető nemzetközileg elfogadott oltási igazolást vigyék magukkal.

2021 március 1. óta bizonyos országok állampolgárai (többek között az EU/EGT állampolgárai, tehát Ausztria is), akik üzleti céllal érkeznek Magyarországra, területi és időbeli korlátozások nélkül léphetnek be az országba. Az országok teljes listáját lent találja. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi üzleti útjukból térnek haza Magyarországra (pl. munkahelyi ingázok). Az üzleti jellegű utazást megfelelően szükséges igazolni. A beutazás ebben az karantén és teszt kötelezettség nélkül lehetséges.  

2020. november 4. óta veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon. A lazított koronavírus szabályok 2021. áprilisában léptek életbe.

Május 19. óta új beutazási rendelkezések vannak érvényben a 3G szabályozás értelmében (Geimpft=oltott, Genesen=gyógyult, Getestet=tesztelt). Bármely jellegű beutazás előfeltétele az oltás, a tesztelés vagy a gyógyulás igazolása. Az új beutazási rendelet három kategóriába sorolja az országokat, amely alapján Magyarország az alacsony fertőzésveszélyű országcsoportba (A melléklet, 3G szabály, nincs karantén) tartozik: A belépéshez (magán-, vagy turisztikai célból) szükséges a 3G igazolás:

 • Oltott: egy orvosi igazolás szükséges az oltásról (formanyomtatvány német vagy angol nyelven) vagy a német vagy angol nyelven kiállított oltási igazolvány 
  Elfogadott oltóanyagok: BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm és Sinovac
  Előfeltételek:

  • az első oltást követő 22. naptól (az első oltás nem lehet 3 hónapnál régebbi) 2 dózisú vakcinák esetén, vagy
  • az oltás 22. napjától egy dózisú oltás esetén (az első oltás nem lehet 9 hónapnál régebbi), vagy
  • a második oltást követően azonnal két dózisú oltóanyag esetén (az első oltás nem lehet 9 hónapnál régebbi), vagy
  • az első oltás előtt legalább 21 nappal egy pozitív PCR teszt, illetve az oltás előtt egy igazolás az antitestek meglétéről rendelkezésre áll (az első oltás nem lehet 9 hónapnál régebbi)
 • Gyógyult: orvosi igazolás (a német vagy angol nyelvű formanyomtatvány használatával) vagy orvosi vagy hatósági gyógyulási igazolás német vagy angol nyelven az elmúlt hat hónapban átesett fertőzésről (pl. osztrák hatósági karantén határozat), vagy a meglévő antitestekről szóló igazolása (három hónapnál nem régebbi)
 • Tesztelt: orvosi igazolás (a német vagy angol nyelvű formanyomtatvány használatával) a tesztről vagy írásos negatív teszteredmény (PCR teszt esetében 72 óra, antigén teszt esetében 48 óra az érvényesség)
 • Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően haladéktalanul, legkésőbb 24 órával a belépést követően egy teszt elvégzése szükséges. Időközben azonban nem szükséges karanténba vonulni.  

Június 10. óta az alacsony fertőzésveszélyű országokból (köztük Magyarországb) való beutazás esetén a 3G igazolás meglétekor (teszt, oltás, gyógyulás) nem szükséges a Pre-Travel-Clearence online regisztráció.  


Az új osztrák beutazási szabályokról való összefoglaló itt érhető el. 


Aktuális információk a személyforgalomról

Könnyítések a beoltottak számáraKönnyítések a felgyógyultak számáraKönnyítések a teszteltek számára
Igen Igen    Nem
A magyar-, kétoldalúan-, vagy Magyarország által
elismert oltási igazolvánnyal rendelkezők korlátozások
nélkül utazhatnak be Magyarországra 
(karantén és teszt nélkül) 
A gyógyulásról szóló igazolás az
elmúlt 6 hónapból.
 Magyarországra történő beutazás 

Magyarország szeptember 1-től újra határellenőrzést vezet be a határain. Innentől külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetekben, illetve nyomós okkal léphetnek be. A határellenőrzés előreláthatólag június 23-án 0 óráig marad életben.

Az új belépési rendelet hatálya NEM terjed ki a következő esetekre:

 • Áruszállítás
 • Olyan személyek, akik belépéskor igazolni tudják, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek COVID-19 fertőzése (Magyarországon ezek a személyek is kapnak oltási /védettségi igazolványt)
 • Hivatalos útlevél (szolgálati vagy diplomata útlevél) birtokosai
 • 2021. április 29. óta a koronavírus ellen beoltott személyek, akik rendelkeznek a Magyarországon, vagy Magyarországgal kétoldalú megállapodást kötött államok által kiállított oltási /védettségi igazolvánnyal. Ezek az országok június 10-i hatállyal: Albánia, Bahrein, Horvátország, Marokkó, Montenegró, Észak-Macedónia, Szlovákia, Szerbia, Románia, Szlovénia, Grúzia, Mongólia, Moldova, Csehország és Törökország
 • Május 22. óta: a koronavírus ellen beoltottak olyan állam által kiállított oltási/ védettségi kártyával, amelyet Magyarország egyoldalúan elismer.

 

Magyar állampolgárok Magyarországra való beutazás

 • Magyar állampolgárokat és azok családtagjait a beutazás során egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá (koronavírus fertőzés gyanúja esetén a járványügyi kockázattól függően hatósági-, vagy házi karantén kerül elrendelésre)
 • Amennyiben a beutazáskor a koronavírus fertőzés gyanúja nem áll fenn:
  • Lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 10 napos házi karanténra kötelezett
  • Magyarországon élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
  • Külföldön élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
 • A 10 napos házi karantén a belépést követően automatikusan érvényes (hivatalos elrendelés nélkül)
 • A határellenőrzésnél a karanténra kötelezett személynek meg kell adnia a karantén helyét és személyes adatait (beleértve a születési dátumát, elérhetőségét, állampolgárságát). Ezeket az adatokat a magyar rendőrség honlapján a belépést megelőzően 24 órával is meg lehet adni (a COVID09 űrlap használatával azok számára, akik ügyfélkapuval rendelkeznek VAGY a COVID10 űrlapot használva ügyfélkapu regisztráció hiányában).
 • A technikai lehetőségektől függően a karanténalkalmazást le kell tölteni a belépés után. A rendőrség ezt az alkalmazást a karantén betartásának ellenőrzésére használhatja. Ha a letöltés technikailag nem lehetséges, úgy a karanténban lévő személy köteles a rendőrséget ellenőrzés céljából beengedni a lakásába.
 • Az otthoni karantén megsértése esetén 5000 Ft (kb. 14  EUR) és 150 000 Ft (kb. 430 EUR) közötti bírság szabható ki szabálysértésenként. Legfeljebb napi kiszabható büntetés értéke 600 000 HUF (1715 EUR) személyenként.


Kérelem esetén a járványügyi hatóság engedélyezheti a koronavírus tesztelést a karantén feloldására. A karantén feloldásához 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény szükséges.
Fontos: Az első SARS-CoV-2 PCR-teszt a beutazás előtt a Schengeni-térségben, Horvátországban, az USA-ban és Kanadában is elvégezhető.

A Magyarországon koronavírus tesztet végző privátlaborok listáját itt találja.

A rendelet alapján a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik:

 • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
 • aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja
 • aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • kulturális intézmények alkalmazottai, akik külföldi kulturális eseményen vettek részt résztvevőként (előadóként vagy technikai személyzetként), és akik az esemény után Magyarországra utaznak

 

Külföldi állampolgárok a személyforgalom keretében nem utazhatnak be Magyarországra.

Kivételek (nincs teszt- és karanténkötelezettség):

 1. Katonai konvojok bizonyos feltételek mellett
 2. Üzleti utazásuk során olyan cégek dolgozói, akik egy magyar vállalattal kapcsolt viszonyban állnak, illetve egy cégcsoporthoz tartoznak.
  Ebben az esetben hitelt érdemlően igazolni kell, hogy az utazás üzleti céllal a kapcsolt vállalkozások között valósul meg (elsősorban tőkekapcsolatban álló anya-, leányvállalat, telephely, kereskedelmi képviselet, továbbá a vonatkozó törvény alapján olyan építkezések, amelyek három hónapnál régebbiek, illetve kereskedelmi képviselet, amelynek a külföldi vállalat nevében Magyarországon szerződés kötési jogosultsága van). Ennek igazolására a kétnyelvű formanyomtatványunkat üzleti utazásokhoz, a cégkivonatot, illetve az adójogi bejegyzést ajánljuk.
 3. Üzleti céllal történő beutazás 
  Bizonyos országok állampolgárai (többek között az EU/EGT állampolgárai, tehát Ausztria is), akik üzleti céllal érkeznek Magyarországra, területi és időbeli korlátozások nélkül léphetnek be az országba.

  További országok:
  EU/EGT-tagállamok
  EU tagjelölt országok 
  Nagy-Britannia
  Ìrország
  USA
  Bahrein
  Egyesült Arab Emírségek
  India
  Indonézia
  Izrael
  Japán
  Kína
  Dél-Korea
  Oroszország 
  Szingapúr
  Törökország
  Ukrajna 
  Azerbajdzsán
  Kazhasztán
  Kirgizisztán és
  Üzbegisztán 

  Azon személyek, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az említett országok bármelyikében, az állampolgáraival egyenértékűek. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi üzleti útjukból térnek haza Magyarországra (pl. munkahelyi ingázok). Az üzleti jellegű utazást megfelelően szükséges igazolni. Ennek hiányában a külföldi állampolgárok számára megtagadásra kerül a belépés és a magyar állampolgárokra karanténkövetelmények vonatkoznak.
  Az üzleti vagy gazdasági célú utazás igazolására kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
  Munkahelyi ingázóknak kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
 4. Beutazás igazolás nélkül
  A szomszédos országok állampolgárai és az ott élő magyar állampolgárok az utazás céljától függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség! A 30 km-es zóna megszegése esetén súlyos büntetésekkel kell számolni.
  Magyar állampolgárok, akik Magyarországon a szomszédos ország 30 km-es határán belül élnek a céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség.
 5. Tranzit forgalom (pontos szabályozás alább található)

 

Egyéni méltányossági kérelem a magyar rendőrségtől - beutazási tilalom alóli felmentést nyújt (10-es betűméret használata javasolt!)

Indokolt esetben a magyar rendőrség egyéni beutazási engedélyt adhat a beutazók számára. Az illetékes rendőrség a közúton való beutazáskor a határt követő település rendőrörsre, légi úton való beutazáskor pedig a XVIII. kerületi rendőrkapitányság.

Indokolt esetnek a következő okok számítanak:

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,

c) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

d) a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

e ) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

f) hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

h) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok. 

Az egyéni méltányossági kérelem magyar és angol nyelven elektronikusan a magyar rendőrség honlapján  vagy a magyar kormány ügyfélkapu portálján keresztül igényelhető.
Ha egyidejűleg és azonos okokból több ember lép be az országba, úgy a megfelelő meghatalmazás csatolásával együttes méltányossági kérelem igényelhető. A egyéni méltányossági kérelemnek eredeti példányban kell rendelkezésre állnia a határ átlépésekor. 

A kérelemhez a beutazás célját, az utazási dokumentum típusát és számát is meg kell adni. A kérelemhez továbbá csatolni kell:

 • az utazási dokumentum másolata
 • meghatalmazás, amennyiben meghatalmazáson keresztül történik a kérelem benyújtása

A kérelemmel való belépés egészségügyi vizsgálathoz kötött a határátlépéskor. Koronavírus fertőzés gyanújának esetén a belépés megtagadásra kerül. Amennyiben nincs gyanú a fertőzésre, úgy 10 napos karantén kerül elrendelésre. Kérelem esetén a járványügyi hatóság engedélyezheti a koronavírus tesztelést a karantén feloldására. A karantén feloldásához 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény szükséges.

Nem magyar állampolgárok, akik Magyarországon rendezett sportrendezvényen vagy kulturális rendezvényen vesznek részt (kivéve nézők).

Azok a személyek, akiknek személyesen címzett meghívólevele van rendezőktől, illetve versenyzők, szakemberek, vagy egyéb szervezetek, akik egy magyar sportklub által személyesen kerülnek meghívásra, 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény birtokában (magyar vagy angol nyelven) karantén kötelezettség nélkül léphetnek be Magyarország területére. 
Ezek a személyek szabadon utazhatnak be Magyarországra, amennyiben a sport- vafy kulturális rendezvény előtti 3 napban egy darab negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredményt tudnak felmutatni.

A nemzetközi sport- és kulturális események nézői Magíarországra az alábbi feltételek mellett léphetnek be, feltéve, hogy nincs gyanú COVID-19 fertőzésre:

 • Belépéskor a rendezvényre szóló belépő bemutatása
 • Negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (magyar vagy angol nyelven), amely beutazáskor 3 napnál nem régebbi
 • Magyarország elhagyása a belépést követő 72 órán belül

 

Magyar állampolgárok és a fent megnevezett személyek köre, akik a beutazási tilalom alól kivételt képeznek, a következő határállomásokon tudnak Magyarországra beutazni:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf autópálya 0 és 24 óra között: nemzetközi személy-, és teherforgalom, tranzit
 • Sopron/Klingenbach: 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Rábafüzes/Heiligenkreuz 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Kópháza/Deutschkreutz 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Bucsu/Schachendorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Köszeg/Rattersdorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Fertőrákos/St. Margarethen/Mörbisch 5 és19 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Jánossomorja/Andau 5 és 21 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Hegyeshalom II./Nickelsdorf II (Bundesstrasse) 5 és 23 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Fertöd/Pamhagen 0 és 24 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Alsószölnök/Neumarkt 7 és 19 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Szentpéterfa/Eberau von 0 és 24 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Bozsok/Rechnitz 5 és 20 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Zsira/Lutzmannsburg 6 és 18 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Pinkamindszent/Heiligenbrunn 5 és 8 óra valamint 13 és 17 között: bilateralerális személyforgalom
 • Pornóapáti/Bildein 6 és 19 óra között: bilateralerális személyforgalom
 • Ágfalva/Schattendorf 8 és 10 óra valamint 14 és 16 óra között: bilateralerális személyforgalom

 

A határállomások aktuális forgalmi viszonyait az alábbi weboldalakon ellenőrizhetik:

 

Tranzit - Személyforgalom

Tranzitút esetéb a humanitárius folyosón akkor van lehetőség áthaladni az országon, amennyiben nem áll fent a Covid-19 fertőzés gyanúja.

További követelmények a beutazáskor:

 • Utazási okmányok a schengeni megállapodással összhangban
 • Az utazási cél és a rendeltetési ország igazolás
 • Igazolás a célországba való beutazás feltételeiről és a szomszédos országba való továbbutazásról 


A tranzitútvonalról nem szabad letérni, és csak a kijelölt határátkelőhelyeket, benzinkutákat és autópálya-parkolóhelyeket szabad használni. A kilépésnek a haladéktalan átutazást követően, a belépést követő 24 órán belül kell megtörténnie. A szabályok betartását a rendőrség és a magyar fegyveres erők a beutazáskor és azt követően az ország területén bármikor ellenőrzhetik.

A tranzitútvonalakat és a további információkat a Magyar Rendőrség honlapján talál:

 

Beutazás Ausztriába


A Pre-Travel-Clearance

Június 10-től nem kötelező a Pre-Travel-Clearence regisztráció, amennyiben a beutazás alacsony fertőzésveszélyű országból (A. melléklet, köztük Magyarország) történik és a 3G igazolás valamelyike rendelkezésre áll (teszt, gyógyult, oltott)

Máskülönben az alábbiak vannak érvényben:
Az Ausztriába való beutazás előtt egy online regisztráció szükséges (Pre-Travel-Clearance - PTC). Az online regisztráció német vagy angol nyelven leghamarabb 72 órával a beutazás előtt a következő linkeken lehetséges: Angol, Német. A regisztrációs kötelezettség alól kivételt képeznek az árufuvarozásban résztvevők, a tranzit utazók és az olyan személyek, akiknek előre beláthatatlan és különösen indokolt okok miatt kell beutazniuk Ausztriába. A beutazók kötelesek a PTC rendszerből kapott visszaigazolásukat ellenőrzés esetén felmutatni. Kivételes esetben papír alapon is lehetséges a regisztráció (német vagy angol nyelven).

Május 19. óta új beutazási rendelkezések vannak érvényben Ausztriában a 3G szabály értelmében (Geimpft=oltott, Genesen=gyógyult, Getestet=tesztelt). Bármely jellegű beutazás előfeltétele az oltás, a tesztelés vagy a gyógyulás igazolása:

 • Oltott: egy orvosi igazolás szükséges az oltásról (formanyomtatvány német vagy angol nyelven) vagy a német vagy angol nyelven kiállított oltási igazolvány 
  Elfogadott oltóanyagok: BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm és Sinovac
  Előfeltételek:
  • az első oltást követő 22. naptól (az első oltás nem lehet 3 hónapnál régebbi) 2 dózisú vakcinák esetén, vagy
  • az oltás 22. napjától egy dózisú oltás esetén (az első oltás nem lehet 9 hónapnál régebbi), vagy
  • a második oltást követően azonnal két dózisú oltóanyag esetén (az első oltás nem lehet 9 hónapnál régebbi), vagy
  • az első oltás előtt legalább 21 nappal egy pozitív PCR teszt, illetve az oltás előtt egy igazolás az antitestek meglétéről rendelkezésre áll (az első oltás nem lehet 9 hónapnál régebbi)
 • Gyógyult: orvosi igazolás (a német vagy angol nyelvű formanyomtatvány használatával) vagy orvosi vagy hatósági gyógyulási igazolás német vagy angol nyelven az elmúlt hat hónapban átesett fertőzésről (pl. osztrák hatósági karantén határozat), vagy a meglévő antitestekről szóló igazolása (három hónapnál nem régebbi)
 • Tesztelt: orvosi igazolás (a német vagy angol nyelvű formanyomtatvány használatával) a tesztről vagy írásos negatív teszteredmény (PCR teszt esetében 72 óra, antigén teszt esetében 48 óra az érvényesség)


Az új osztrák beutazási szabályokról való összefoglaló itt érhető el. 

Az új beutazási rendelet három kategóriába sorolja az országokat:

Beutazás az A. mellékletben szereplő országokból (alacsony fertőzésveszély; Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik) - 3G szabály, nincs karantén

 • Ezek az országok 2021. május 19-i hatállyal: Andorra, Ausztrália, Belgium, Bulgária, Dánia, Ciprus, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Lichtenstein, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Monaco, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia , San Marino, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Dél-Korea, Csehország, Magyarország, Vatikán.
 • Azok a személyek, akik az A. mellékletben megnevezett országból utaznak be, és csak Ausztriában vagy az A. mellékletben megnevezett országokban tartózkodtak az elmúlt 10 napban, "3-G igazolással" (oltottak, gyógyultak, teszteltek - lásd fentiekben) karantén és Pre-Travel-Clearence regisztráció nélkül léphetnek be Ausztriába.
 • Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően haladéktalanul, legkésőbb 24 órával a belépést követően egy teszt elvégzése szükséges. Időközben azonban nem szükséges karanténba vonulni. Ebben az esetben továbbra is szükséges a Pre-Travel-Clearence regisztráció.


Beutazás a B1. mellékletben szereplő országokból (magas fertőzésveszélyű országok)

 • A B1. mellékletben szereplő országokból történő beutazás, vagy a beutazást megelőző 10 napban ezekben az országokban való tartózkodás esetén a 2G szabály kerül alkalmazásra (oltottak, gyógyultak). Az oltási-, vagy gyógyulási bizonyítvánnyal rendelkező személyek karantén kötelezettség nélkül utazhatnak be Ausztriába.
 • Teszteltek (teszt-, és karanténkötelezettség): amennyiben a beutazó nem rendelkezik igazolással az oltásról vagy a gyógyulásról, úgy a belépéskor egy negatív teszteredményt (PCR max. 72 órás, antigén max. 48 órás) orvosi igazolás formájában (német vagy angol nyelvű formanyomtatvány) vagy német vagy angol nyelven kiállított teszteredménnyel köteles igazolni. Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően haladéktalanul, legkésőbb 24 órával a belépést követően egy teszt elvégzése szükséges. Függetlenül attól, hogy a beutazához szükséges teszt vagy az azt követően 24 órában elvégzett teszt rendelkezésre áll, a beutazó köteles 10 napos karanténba vonulni. A karantén feloldása a beutazást követő ötödik naptól lehetséges negatív antigén vagy PCR teszt segítségével.
 • A B1. mellékletben felsorolt ​​országokból érkező üzleti utazók (belépés onnan vagy tartózkodás az elmúlt 10 napban) "3-G igazolással" léphetnek be (lásd fent)
  Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően 10 napos házi karanténba szükséges vonulni, amely feloldására negatív teszteléssel bármikor van lehetőség.


Beutazás a B2. mellékletben szereplő országokból (vírusvariáns területek)

 • Ezek az országok 2021. május 19-i hatállyal: Brazília, India, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság
 • Ezekből az országokból a harmadik országbeli állampolgárok részére a beutazás (turisztikai célból) tilos.
 • Amennyiben a beutazó a fenti országokból érkezik, vagy a belépést megleőző 10 napban ezekben tartózkodott, úgy a belépéskor egy negatív teszteredményt (PCR max. 72 órás, antigén max. 48 órás) orvosi igazolás formájában (német vagy angol nyelvű formanyomtatvány) vagy német vagy angol nyelven kiállított teszteredménnyel köteles igazolni. Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően haladéktalanul, legkésőbb 24 órával a belépést követően egy teszt elvégzése szükséges. Függetlenül attól, hogy a beutazához szükséges teszt vagy az azt követően 24 órában elvégzett teszt rendelkezésre áll, a beutazó köteles 10 napos karanténba vonulni. A karantén feloldása a beutazást követő ötödik naptól lehetséges negatív antigén vagy PCR teszt segítségével.
 • Csak az EU / EGT / Svájc-i állampolgársággal rendelkező személyek, illetve azok a személyek tehetnek PCR-tesztet az országba való belépésük után 24 órán belül, akiknek lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük Ausztriában van. Amíg a negatív PCR-teszt nem áll rendelkezésre, ezeknek a személyeknek karanténba kell vonulniuk (az ezt követő 10 napos karantén csak a következő pontban megnevezett személyek esetében hagyható el) 
 • A következő személyek számára harmadik országok állampolgáraiként is közvetlenül beléphetnek az országba, ha a belépéskor negatív PCR-tesztet bemutatnak (max. 72 órás, a C. vagy a D. függelék szerint). Az ezt követő 10 napos karantén nem kötelező:
  • humanitárius dolgozók
  • személyek akik hatósági ügy miatt utaznak be (pl. bírósági tárgyalás)
  • személyek akik a BMEIA által kiállított diplomáciai igazolvánnyal rendelkeznek
  • olyan személyek kísérői, aki egészségügyi ellátás miatt utazik be (a beutazási rendelet 6. szakaszának megfelelően)
  • személyek, akik munka jelleggel Ausztriában tevékeny nemzetközi szervezethez utaznak be
 • Az ingázókra vonatkozó mentesség nem vonatkozik a B2. mellékletben szereplő országokból érkező beutazókra.
 • Az előre nem látható okokból, sürgős és indokolt esetben történő beutazás (például súlyos betegségek, haláleset, temetés, szülés és vészhelyzetben támogatásra szoruló emberek gondozása okán) is csak PCR-teszttel lehetséges (max. 72 órás, német vagy angol nyelvű űrlapot használva, vagy német vagy angol nyelvű írásbeli teszt eredmény formájában). Ebben az esetben a teszt a belépés után 24 órán belül is elvégezhető. Ennek költségeit a beutazónak kell viselnie.

Olyan országokból, amelyek nem találhatók az A., B1. vagy B2. mellékletben, általánosan tiltott, és csak kivételes esetekben lehetséges - például munka vagy tanulmányok céljából. Osztrák állampolgárok, EU/EGT/Svájci állampolgárok és itt tartózkodási engedéllyel rendelkezők bármely országból beutazhatnak, rájuk a 2G szabály vonatkozik. Oltott vagy gyógyult személyek nem, teszttel beutazóknak szükséges a beutazást követően karanténba vonulniuk. A karantén befejezésére szolgáló tesztelés a beutazást követő 5. naptól lehetséges.


Ingázók
Az Ausztriába való rendszeres ingázás (minimum egyszer egy hónapban) kivétel alá esik, amennyiben:

 • munkahelyi okokból (pl. ápolók)
 • iskolai-, vagy tanulmányi okokból
 • családi okokból kifolyólag az élettárs látogatására irányul

Az ingázók esetében is hatályban van a 3G szabályozás (Geimpfte= oltottak, Genesene= gyógyultak, Getestete= teszteltek), tehát a karantén mentes beutazáshoz a következő feltételeknek kell megfelelni:

Oltottak: egy orvosi igazolás szükséges az oltásról (formanyomtatvány német vagy angol nyelven) vagy a német vagy angol nyelven kiállított oltási igazolvány 
vagy

Gyógyultak: orvosi igazolás (a német vagy angol nyelvű formanyomtatvány használatával) vagy orvosi vagy hatósági gyógyulási igazolás német vagy angol nyelven az elmúlt hat hónapban átesett fertőzésről (pl. osztrák hatósági karantén határozat), vagy a meglévő antitestekről szóló igazolása (három hónapnál nem régebbi)

Teszteltek: orvosi igazolás (a német vagy angol nyelvű formanyomtatvány használatával) a tesztről vagy írásos negatív teszteredmény. Teszt érvényességi ideje az A. mellékletben szereplő országok esetében 7 nap, más esetben 72 óra.

Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően haladéktalanul, legkésőbb 24 órával a belépést követően egy teszt elvégzése szükséges. Időközben azonban nem szükséges karanténba vonulni!

Munkahelyi ingázóknak kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.

Június 10. óta nem szükséges az alacsony fertőzésveszélyű országokból (Anlage A., köztük Magyarország) való beutazás esetén a Pre-Travel-Clearence online regisztráció, amennyiben a 3G igazolás valamelyike rendelkezésre áll (teszt, gyógyulás, oltás).

Máskülönben az alábbiak vannak érvényben:
Az ingázóknak a Pre-Travel-Clearance online formanyomtatvány (DE vagy EN) segítségével szükséges a beutazás előtt lehamarabb 72 órával regisztráni magukat.

A regisztráció 28 napig érvényes, feltéve ha a lakhely-, vagy tartózkodási hely címe, a munkáltató országa, illetve a kontakt adatok és az orvosi igazolásban megállapítottak a belépést megelőző 10 napban nem változtak. Kivételesen a regisztrációs formanyomtatvány papír alapon is benyújtható (DE vagy EN).


Beutazás a családi körben történt különösen indokolt esetben (formanyomtatvány).
A 3G szabály azokra a személyekre is vonatkozik, akik előre nem látható, sürgős okokból utaznak be (pl. súlyos betegségek, haláleset, temetés, születés), tehát nincs karantén kötelezettség 3G igazolás esetében.
Amennyiben a fenti igazolások valamelyike nem áll rendelkezésre, úgy a beutazást követően haladéktalanul, legkésőbb 24 órával a belépést követően egy teszt elvégzése szükséges. Időközben azonban nem szükséges karanténba vonulni).
Különleges rendelkezés a B2. mellékletben felsorolt ​​országokban való beutazás esetén vagy az azt megelőző 10 napban való ott tartózkodásról (lásd fent).


Általános kivételek az oltás-, teszt- és karanténkötelezettség alól a következő esetekben lehetséges (mindegy melyik országból történik a beutazás):

 • A feltétlenül szükséges orvosi szolgáltatások igénybevétele Ausztriában (a kiemelt szükségességét orvosnak kell igazolnia formanyomtatvánnyal; D | E, és egy esetleges ellenőrzés során kötelező bemutatni), azoknak az osztrák állampolgároknak vagy Ausztriában biztosított személyeknek, illetve azoknak a személyeknek, akik egy osztrák kórházba érkeznek halaszthatatlan kezelésre (DE: online regisztráció ebben az esetben is szükséges)
 • Visszatérés Ausztriába a külföldön igénybe vett halaszthatatlan és kiemelten szükséges orvosi kezelés után (orvosi igazolás: D | E, és egy esetleges ellenőrzés során kötelező bemutatni), azoknak a személyek számára, akik lakhellyel vagy szokásos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Ausztriában (DE: online regisztráció ebben az esetben is szükséges).
 • Az áruforgalom (amennyiben a célország nem Ausztria, úgy szükséges a célországba való beutazás feltételeit igazolni)
  Azok a személyek, akik ingáznak a munkahelyükra a „teher- és személyforgalom” ellátása érdekében is ide esnek. Javasoljuk, hogy bizonyítékként használja az EU-tanúsítványt a nemzetközi fuvarozásban dolgozók számára (3. melléklet, DE vagy EN)
 • Egyedi esetekben állatgondozás céljából történő hazautazás (formanyomtatvány), vagy egyedi esetekben mező- és erdőgazdasági intézkedések végrehajtása céljából
 • Az üzleti út céljából átutazás, vagy légi közlekedés esetében átszállás keretében
 • Az Osztrák Köztársaság kiemelt érdekében történő utazás
 • Ausztrián való átutazás esetén, megállás nélkül, amennyiben a célországba való beutazás feltételei adottak)
 • Hazatelepülési utazáson / repülésen részt vevő személyzet a titkosszolgálati tisztekkel együtt 
 • Sürgősségi járművek vagy közszolgálati jármű utasai (pl. posta, távközlés, pénzszállító)
 • Az Ausztriából érkező személyek beutazása, akik átkelnek a külföldi területeken anélkül, hogy megállnának, hogy elérjék ausztriai céljukat
 • Beutazás Vomp-Hinterriss, Mittelberg és Jungholz községekbe


A 10 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a tesztkötelezettség kivételével ugyanazok az előfeltételek és jogi következmények érvényesek, mint a kísérő letesztelt felnőtteknél. Amennyiben a felnőtt karanténja lejár, úgy a felügyelete alá tartozó gyermek karanténja is befejezettnek tekinthető.
Ha oltással vagy gyógyulási igazolással nem rendelkező kiskorúak (10 és 18 év közötti személyek) olyan felnőtt felügyeletében utaznak, aki rendelkezik oltási vagy gyógyulási igazolással, akkor ezeknek a gyermekeknek érkezéskor orvosi igazolásra (a az új C. vagy D. függelékkel összhangban), vagy negatív teszteredményre van szükségük. Amennyiben nem rendelkeznek negatív teszteredménnyel a beutazáskor, úgy, haladéktalanul (de maximum a belépést követően 24 órán belül) tesztet (PCR vagy antigén) kell elvégezniük. Ezeknek a gyermekeknek nincs karanténkötelezettsége. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a B2. mellékletben szereplő országokból való beutazókra.  

Az egészségügyi hatóságok (helyi közigazgatási hatóságok) és a biztonsági hatóságok ellenőrizhetik a szabályok betartását belépéskor és bármikor a helyszínen (tehát nem feltétlenül csak a határátlépéskor, hanem az ország egész területén).

 

Nemzetközi vasúti és közúti Forgalom


MÁV tájékoztatása közleménye szerint az ÖBB szeptember 5. óta csökkentette a Magyarorszára tartó nemzetközi távolsági vonatok számát, mert az újonnan bevezetett beutazási korlátozások miatt jelentősen csökkent a nemzetközi forgalom.

Az ideiglenes menetrend szerint napi hat vonat közlekedik Budapest és Bécs között, öt pedig Bécs és Budapest között.

A törölt nemzetközi vonatok egy részét a MÁV a magyar szakaszon pótolja, így az utasok továbbra is használhatják őket a belföldi vonatjáratokon.

A menetrend korlátozása nem érinti a Györ és Bécs közötti EuRegio vonatokat.

A Flixbus június 10-től újra megindította a nemzetközi buszjáratait. Az első desztinációk Bécs, Zágreb és Belgrád.

A légi úton való beutazás ugyanazon szabályozások és rendelkezések alapján lehetséges, mint a szárazföldön. Ez az Ausztriába és a Magyarországra való beutazás tekintetében is érvényes. Így a beutazás célját ugyanazokkal a dokumentumokkal kell igazolni. Azok a külföldiek, akiknek tilos Magyarország területére belépniük, a tranzitzónában várják vissza- vagy továbbrepülésüket. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy előzetesen a belépés előtt az úgynevezett karantén űrlap kitöltésével gyorsítsák a folyamatot.

A magyarországi tömegközlekedés során és a nagyvárosokban a nyilvános helyeken a szájmaszk használata kötelező.

 

Az áruszállítás szabályozása Magyarországra

Szeptember 1. óta Magyarország határellenőrzést végez a határain. A beutazási korlátozások alól a teherforgalom kivételt képez, amennyiben az áruszállítást a megfelelő kísérő okmányokkal végzik. Ezek alapvetően a CMR vagy számla, vagy cégen belüli árumozgások esetén ennek megfelelően kiállított fuvarlevél vagy szállítólevél.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy az országba akadálytalanul lehet belépni. Amennyiben a sofőr az egészségügyi vizsgálat során koronavírus tüneteit mutatja (láz), úgy a belépés megtagadásra kerül. Továbbá az áruforgalom keretein belül csak egy személy, a sorfőr léphet be az országba. Amennyiben a kísérő személyek üzleti céllal utaznak be Magyarországra, úgy ők is mentesülnek a beutazási korlátozások alól. Az üzleti célú utazás igazolására a kétnyelvű formanyomtatványunkat ajánljuk.


Az áruforgalom számára a következő határátkelőhelyek állnak rendelkezésre:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf autópálya 0 és 24 óra között: nemzetközi személy-, és teherforgalom, tranzit
 • Sopron/Klingenbach: 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Rábafüzes/Heiligenkreuz 0 és 24 óra között: nemzetközi személy- és bilateralerális teherforgalom
 • Kópháza/Deutschkreutz 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Bucsu/Schachendorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom
 • Köszeg/Rattersdorf 0 és 24 óra között: bilateralerális személy- és teherforgalom

 

A határállomások aktuális forgalmi viszonyait az alábbi weboldalakon ellenőrizhetik:

 

Figyelem: Sopron és Kópháza határátkelőhelyen továbbra sem közlekedhetnek a 7,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek (kivéve irány és célforgalom)

Az irány és célforgalom a soproni és a kópházai határátkelőhelyen a következőképpen került meghatározásra:

 • Sopron: Kismarton, Ruszt, Kismarton kerülete, Nagymarton és Sopron járás
 • Kópháza: Felsőpulya és körzete illetve Sopron járás


A tranzitforgalomban a tehergépjárművek kizárólag a következő határátkelőt használhatják:

 • Hegyeshalom/Nickelsdorf autópálya 0 és 24 óra között

A tranzitútvonalról nem szabad letérni, és csak a kijelölt határátkelőhelyeket, benzinkutákat és autópálya-parkolóhelyeket szabad használni. A kilépésnek a haladéktalan átutazást követően, a belépést követő 24 órán belül kell megtörténnie. A szabályok betartását a rendőrség és a magyar fegyveres erők a beutazáskor és azt követően az ország területén bármikor ellenőrzhetik. 

A tranzitútvonalak térképét és további információt a magyar rendőrség hivatalos oldalán talál.

 

Ipari és szolgáltatói forgalom szabályozása

A megfelelően indokolt ipari és szolgáltatói forgalmat bármilyen kategóriájú járművel lehet lebonyolítani (pl. személyautóval való szállítások  is megengedettek).  

 

Biztonsági intézkedések és üzleti élet

Magánéletet érintő korlátozások

Magyarországon a következő nyitási intézkedéseket a 5 millió beoltott fő eléréséhez kötötték, amely május 23-án elérésre került, így a következő szabályok vannak érvényben:

 1. Az üzletekben 10 négyzetméterenként - az ott dolgozókat nem számítva - csak egy ember tartózkodhat (Kivéve 10 év alattiak, 65 év felettiek segítője és mozgáskorlátozott személyek
 2. Az 1,5 méteres védőtávolságot már csak a bevásárolóközpontokban kell tartani.
 3. Kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az üzletekben, a közösséki közlekedés eszközein, illetve minden más zárt nyilvános térben, ahol védettséggel és védettség nélkül tartózkodó személyek vegyesen vannak jelen. Kivétel a szabály alól a 6 éven aluli gyermekek és a szellemi fogyatékkal élők (pl. autizmus
 4. Az éttermek teraszai és udvarai is kinyithatnak. A vendégeknek nem, a személyzetnek viszont kötelező a maszkviselés. A hotelek csak üzleti utazókat és védettségi igazolvánnyal rendelkezőket szállásolhatnak el
 5. A védettségi igazolvánnyal a következő szolgáltatások vehetők igénybe:
  1. Színházi-, film-, és táncelőadások 
  2. Cirkuszok, mozik
  3. Fitnesszstúdiók, uszodák, korcsolyapályák
  4. Álletkertek, vidámparkok, játszóházak
  5. Múzeumok, könyvtárak
  6. Sportrendezvények
  7. Hotelek és a vendéglátóhelyek belső terei

   A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára a szolgáltatások igénybevétele közben nem kötelező a maszkviselés.
   A 18 éven aluliak a fenti szolgáltatásokat a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel azonos feltételekkel vehetik igénybe. 

   Az oltási/ védettségi igazolványt azok a személyek kapják meg, akik az első oltáson átestek (ebben aze setben érvényességi lejárat nélkül), vagy akik a koronavírus fertőzésen átestek (6 hónap érvényességgel). Magyarország elfogadja azokat a más államok által kiállított oltási/ védettségi igazolványokat is, amely államokkal erről kétoldalú szerződést kötött vagy egyoldalúan így döntött. Ezek az országok június 10-i hatállyal: Albánia, Bahrein, Szlovákia, Marokkó, Szerbia, Horvátország, Montenegró, Észak-Macedónia, Szlovénia, Bahrein, Csehország, Grúzia, Mongólia, és Törökország
 6. A szabadban való sportolás korlátozás nélkül lehetséges
 7.  A családi és magán rendezvények szabályozása:
  1. Esküvőkön legfeljebb 200, egyéb családi és magánrendezvényeken (beleértve a zenés és táncos rendezvényeket) legfeljebb 50 fő vehet részt.
  2. Ha a belépés csak meghívott vendégek számára lehetséges vagy a rendezvényre egy külön teremben kerül sor, úgy az eseményen oltási/ védettségi igazolás nélkül is részt lehet venni.
  3. A polgári és egyházi esküvői szertartások és a temetések korlátozások nélkül megtarthatóak.
 8. Kulturális és sporteseményeken (a zenés-, táncos rendezvények kivételével) zárt térben vagy olyan kinti rendezvényeken, amelyen több mint 500 fő vesz részt, csak oltási/ védettségi igazolással rendelkezők vehetnek részt. 
 9. Szabadtéri rendezvényt legfeljebb ötszáz fő részvételével, korlátozások nélkül is lehet tartani
 10.  A zenés-táncos rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak. A 16–18 évesek már nemcsak felnőtt kíséretében mehetnek ezekre a rendezvényekre, hanem önállóan is, ha megkapták az oltást
 11.  A szabadban lebonyolított sportrendezvényeken és az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeken oltási/ védettségi igazolás nélkül is lehetséges a részvétel, ha a személy profi sportoló.
 12.  További rendezvények
  1.  szabadban, 500 fő alatt: bárki részt vehet
  2.  szabadban, 500 fő felett (sportesemények kivételével): csak oltási/ védettségi igazolással rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt álló kiskorúak  
  3.  zárt térben: csak oltási/ védettségi igazolással rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt álló kiskorúak  

A biztonsági intézkedések betartása minden esetben az üzemeltető feladata. Az intézkedések betartását a rendőrség és a katonaság ellenőrzi.

További rendelkezések:

 • A budapesti és a megyeszékhelyi tömegközlekedési eszközök csúcsidőben gyakrabban közlekednek.
 • Szeptember 21. óta a SARS-CoV-2 PCR-tesztekre a magyar kormány által meghatározott 19.500 Ft (kb. 54 euró) hatósági ár érvényes.
 • Október 1. óta kötelező lázmérés az óvodákban, a szakképző intézményekben és az iskolákban a belépés előtt
 • Az influenza elleni védőoltás 2020-2021 között október 1. óta ingyenesen igénybe vehető

 


Gazdaságvédelmi intézkedések 


A magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései - 4. szakasz (2020. ősz)

Lakásfelújítási támogatás

A magyar kormány 2021. január 1-jén elindítja a lakásfelújítási programot. Az állam fizeti a legalább egy gyermeket nevelő családok lakáskorszerűsítési költségeinek 50% -át, de maximum 3 millió forint. A 2015-ben elindított lakásprogram ezen új elemének előfeltétele, hogy a lakástámogatást (CSOK) nem kell igényelni. A felújítási támogatás bármilyen korszerűsítésre felhasználható, legyen szó energetikai korszerűsítésről, fürdőszoba vagy konyha vagy a teljes lakás felújításáról.

 Bértámogatás bizonyos iparágak számára a vészhelyzet kapcsán

Azok a vállalatok, amelyek fő tevékenységükként a következő tevékenységeket végzik (az elmúlt 6 hónap eredményének legalább 30% -a ebből a tevékenységből származott), bértámogatást igényelhetnek: a bruttó bér 50% -át az állam megtéríti, ha a munkavállalókat november végéig nem bocsátják el, és az alkalmazottak fizetését már előre kifizették.

 • Étterem, vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • Rendezvényszervezés (TEÁOR 5621),
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • Konferenciák, vásárok szervezése (TEÁOR 8230),
 • Sport- és szabadidős edzés (TEÁOR 8551),
 • Előadó-művészeti tevékenységek (TEÁOR 9001),
 • Az előadóművészet kiegészítő tevékenységei (TEÁOR 9002),
 • Kulturális létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • Állatkertek vagy természetvédelmi területek működtetése (TEÁOR 9104),
 • Sportlétesítmények üzemeltetése (TEÁOR 9311),
 • A sportegyesület tevékenységei (TEÁOR 9312),
 • Testnevelési szolgáltatások ajánlata (TEÁOR 9313),
 • Egyéb sporttevékenységek (TEÁOR 9319),
 • A vidámpark üzemeltetése (TEÁOR 9321),
 • Fizikai jólléti tevékenység (TEÁOR 9604) ill
 • Egyéb szórakoztató és szabadidős tevékenységek (TEÁOR 9329).
 • Hotelszolgáltatások (TEÁOR 5510)
 • Szabadidős és egyéb ideiglenes szállás szolgáltatások (TEÁOR 5520)
 • Kempingek üzemeltetése (TEÁOR 5530)
 • Egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5590)
 • Utazási irodák (TEÁOR 7911)
 • Utazásszervezés (TEÁOR 7912)

Ezeknek a vállalatoknak 2020 novemberében és decemberében sem társadalombiztosítási adót (munkáltatói járulékot), sem szakképzési hozzájárulást, sem rehabilitációs hozzájárulást nem kell fizetniük.

Kisvállalkozók (KIVA), akik a fenti tevékenységeket végzik nem köteles a személyi jellegű kiadásaikat a novemberi, decemberi és a 2021. januári adóalapba belefoglalni. Előfeltétel: az alkalmazottakat nem szabad elbocsátani.

A szállodaipar támogatása a vészhelyzet kapcsán

Azoknak a vállalatoknak, amelyek fő tevékenységükként az alábbi tevékenységeket folytatják és be vannak jegyezve az idegenforgalmi szolgáltatók központi adatbázisába (NTAK), 2020. november 8-ig a nettó nyereség 80% -át térítik meg. Előfeltétel: A munkavállalókat novemberben nem lehet elbocsátani, és az alkalmazottak fizetését előre ki kell fizetni.

 • Szállodai szolgáltatások (TEÁOR 5510)
 • Üdülési és egyéb átmeneti szállás szolgáltatások (TEÁOR 5520)
 • Kemping szolgáltatás (TEÁOR 5530)
 • Egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5590)


Az új épületek áfájának csökkentése

Az új lakóingatlanok általános forgalmi adója (ÁFA) 2022 végéig ismét 5% lesz az újépítésű projektek esetében.

A hitelmoratórium további hat hónappal történő meghosszabbítása 2021 június végéig

 • Minden gyermekes család, nyugdíjas, non-profit munkavállaló és munkanélküli számára: automatikusan
 • Cégek esetében: kérésre, annak igazolásával, hogy forgalmuk több mint 25% -kal csökkent.


Adókedvezmények, a bürokrácia csökkentése és a beruházások ösztönzése

 • A kisvállalkozások adójának (KIVA) 2021. január 1-jétől 12-ről 11% -ra történő csökkentéséről már tavasszal döntöttek; de most az értékhatár megduplázódott, 3 milliárd forintos árbevételre.
 • Az államigazgatás eljárásai ingyenesek
 • 2021 második felében az adó- és vámhatóság (NAV) elengedi a vállalatok forgalmi adójának bevallását - félmillió vállalat mentesül így a kötelezettség alól
 • A beruházások ösztönzése érdekében a fejlesztési projektekre képzett céltartalék 10 milliárd forintos korlátját feloldják
 • A tesztelés adómentes, így tesztenként több mint 7000 forint adót lehet megtakarítani

 

A magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései - 3. szakasz (2020. május)

Kamatmentes hitelek a magyar kkv-knak

 A Magyar Fejlesztési Banknál június 12-től tudnak kamatmentes hiteleket igánybe venni a magyar kkv-k. A most indított programban 137 milliárd forint áll rendelkezésre a kis-, és középvállalkozások számára. A kamatmentes hitel a befektetések mellett likviditási finanszírozásra és forgóeszköz vásárlásra is fordítható.  

Az úgynevezett rozsdaüvezetek rekultivációjának terve (elhagyatott ipari területek)

 • Célok: elérhető árú új lakások építése a nagyvárosokban, rozsdaövezetek felszámolása, építőipar támogatása
 • Barnamezős akcióterületek fogalmának létrehozása (szabályozási lazítás, pl. gyorsabb építési engedélyek)
 • Rozsdaövezetekben épülő új lakások esetében a 27 százalékos helyett 5 százalékos áfa bevezetése
 • Lakásbérlet áfamentessége


Adókedvezmények a légi iparban tevékeny vállalatok számára

Az adókedvezmény legalább 10 alkalmazottal rendelkező társaságok számára érhető el, amelyek bejegyzett fő tevékenysége a következők egyikének felel meg:

 • Repülőgép és űrrepülőgép gyártása
 • Repülőgép és űrrepülőgép javítása
 • Légi utasszállítás 


ÉS forgalmuk legalább 25 százalékkal csökkent a koronavírus járvány következtében.Az érintett vállalatok mentesülnek társadalombiztosítási és a szakképzési járulék fizetése alól. Azok számára, akiknek rehabilitációs járulékot kell fizetniük, nem kell további előleget fizetniük 2020-ban. A mentesség legkésőbb 2020. december 31-ig van érvényben.

 

A magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései - 2. szakasz (2020. április)

A magyar kormány összesen 9.200 milliárd forintot szán a gazadaság támogatására. Az alábbi rendelkezések (a teljesség igénye nélkül) a magyar GDP 18-20%-át érintik.

Április 7-én a  92/2020-as kormányrendelet keretében hatályba léptek az állami költségvetést érintő változások is.  A rendelet alapján 3 új, védekezési alapot állítottak fel:

 • Járvány Elleni Védekezés Alap
  Ide folyik be a párttámogatások 50%-a (összesen 1,3 milliárd Ft), a gépjárműadó, mellyel eddig az önkormányzatok rendelkeztek (34,4 milliárd Ft), valamint a bankokra (55 milliárd Ft) és a kereskedelmi láncokra (36 milliárd Ft) kivetett adók. Április 14-én megjelent a különadókhoz kapcsolódó két kormányrendelet a Magyar Közlönyben . A különadók a hitelintézeteket és a kiskereskedelmet érintik. További információkat a különadónkról honlapunkon talál.
 • Gazdaságvédelmi Alap ide tartozik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
 • Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja. Ha érkezik uniós támogatás a járvány elleni védekezésre, akkor az az összeg itt külön látható lesz. 

 

Programpontok:

1. Munkahelyek megőrzése

 • Vállalati információs portál létrehozása a gyakran feltett kérdések megválaszolására: https://vali.ifka.hu/hu
 • A szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal csökken júliustól (17,5%-ról 15,5%-ra). 
 • A kisvállalati adó (KIVA) 2021-től ismét 1% -kal csökken: 12% -ról 11% -ra - ez körülbelül 50 000 társaságot fog érinteni, akik összesen 10 milliárd forintot takarítanak meg (2020-tól a KIVA-t már 13%-12% -ra csökkentették).
 • A munkáltatók májustól egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóik után.
 • Vállalati hitellehetőség a munkahelyek megőrzésére: Likviditási problémák esetén a munkáltatónak lehetősége van 2 éves futamidejű, 0,1% -os kamatlábú hitellel finanszírozni a munkabéreket (legfeljebb 9 hónapig).

 

2. Új munkahelyek létrehozása

 

3. Stratégiailag fontos ágazatok újraindítása 

 • Turizmus - összesen 600 milliárd forint
  • A turisztikai adót (IFA) december 31-ig felfüggestik
  • 2020. december 31-ig a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatásokra nem kell szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetni, így a SZÉP-kártya adóterhe 32,5%-ról 15%-ra csökke
  • Az évente adható rekreációs juttatások összege megemelkedik 2020-ra: a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra, a versenyszférában 450 ezerről 800 ezer forintra.
  • A SZÉP-kártya egyes alszámláira feltölthető keretösszegek is nőnek:
   • Szálláshely alszámlára 225 ezer forint helyett 400 ezer
   • Vendéglátás alszámlára 150 ezer helyett 265 ezer forint
   • Szabadidő alszámlára pedig 75 ezer helyett 135 ezer forint tölthető fel.
 • Mezőgazdaság 
  • Online állásportál indult, amelyen keresztül az idénymunkát kínáló agrárvállalkozások nyújtotta munkalehetőségeket minél több magyar ember számára meg tudják mutatni: https://www.munkaszuret.hu/
  • Államilag támogatott kedvezményes hitelfelvételi lehetőség (Agrár Széchenyi Folyószámla Hitel, szabad felhasználású hitel, 3 éves futamidővel) 

 

4. Vállalati finanszírozás

 • A munkaadók védelmében vállalati likviditást segítő hitelgarancia- és tőkeprogramokat hirdettek, ezek a gazdasági visszaeséstől és a külföldi felvásárlásoktól is megvédhetik a magyar tulajdonú vállalatokat. A kedvező kamatozású vállalati hitelek összege csaknem 2 ezer milliárd forint, 500 milliárd forintos állami garanciavállalással

 

5. Családok és nyugdíjasok védelme

 • 13. havi nyugdíj bevezetése (4 részletben)

 

A Magyar Nemzeti Bank MNB intézkedései

 • Kibővült a Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja (kkv-k számára, „NHP”) (a keretköltségvetés 1000 milliárd forinttal növekszik): „NHP Hajrá” program
 • Könnyebb feltételekkel folytatták az úgynevezett növekedési kötvényprogramot (vállalati kötvények vásárlási programja, "NKP")

 

További információ és elérhetőségek

Örömmel válaszolunk kérdéseikre Magyarországgal és a magyar gazdasággal kapcsolatos összes témában. Szolgáltatásunk azonban csak az Osztrák Kereskedelmi Kamara tagjai és azok magyarországi fióktelepei számára érhető el.

Személyes ügyekben kérjük forduljanak az állampolgárságuk szerinti nagykövetséghez.

Osztrák Nagykövetség Budapest: +36 1 479 7010
Magyar Nagykövetség Bécs: +43 1 537 80300
Német Nagykövetség Budapest: +36 1 488 35003
A hivatalos kormányzati tájékoztatási honlap a koronavírussal kapcsolatban
A Magyar Rendőrség honlpaja a határátkelőhelyekről 

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre email  vagy telefonos elérhetőségeinken