ServiceCenter

ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava

Naše služby


ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava

Servicecenter Team
 • Mag. Hans Christian Kügerl
  Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva

 • MMag. Cornelia Reibach-Stambolija
  Obchodná atašé Rakúskeho veľvyslanectva

 • Mgr. Veronika Čepcová
  Projektová manažérka

 • Ing. Martin Kišoň
  Projektový manažér

 • Milada Dovina-Kmeťová
  Administratíva

 • Zuzana Lamperová
  Administratíva

 • Gertrude Sonnleitner
  Administratíva

 • Patrik Štiglic
  Administratíva

Tím ADVANTAGE AUSTRIA v Bratislave
Tím ADVANTAGE AUSTRIA v Bratislave