Inhalt

Огляд

Standard Content Module
Світовий лідер в галузі гідроенергетики, європейський лідер в галузі відновлювальних джерел енергії, найважливіша країна для транзиту енергії для Сходу та Заходу: енергетична галузь Австрії користується перевагами особливого положення і географії країни, і при цьому розвиває ноу-хау, визнане в усьому світі.
listen

Австрійські компанії енергетичної промисловості займаються виробленням і розподіленням електроенергії, експлуатують електростанції та системи зберігання енергії. До галузі відносяться також електропостачання на основі інформаційних технологій, розумні облікові системи, виробництво інструментів керування та техніка регулювання й будівництво електричних ліній. Крім того, австрійські компанії мають ноу-хау у видобутку нафти і природного газу та їх розподіленні, у сфері відновлюваних джерел енергії, перш за все сили води, у будівництві турбін і промислових установок. Країна не виробляє атомну енергію. 

Австрія відіграє у міжнародній торгівлі енергією в Європі важливу роль транзитної країни. Значна частина імпорту Західної Європи з Близького Сходу, з родовищ Кавказького регіону та Росії проходить через Австрію, перш за все через Трансальпійський нафтопровід.

Переваги завдяки географії та традиції

Енергетична промисловість Австрії використовує географічні переваги країни, найкращим чином застосовує наявні ресурси й розробляє ці ноу-хау для міжнародного використання.

Австрія має власні родовища нафти і природного газу, видобуток яких спирається на тривалу традицію. Австрійські компанії високоспеціалізовані та користуються попитом як партнери у міжнародній енергетичній галузі. 

Відновлювана енергетика

Відновлювані джерела енергії набувають все більшого значення в постачанні енергії. Політична воля, суворі закони та велика частка науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт відповідають цій тенденції. Це призводить до вражаючих ноу-хау та компетентності у сфері відновлюваної енергії в Австрії. У порівнянні з іншими країнами ЄС Австрія посідає перше місце за питомою часткою відновлюваних джерел енергії в загальному обсязі вироблення електроенергії відносно площі країни. Успіхом в цій галузі є зниження викидів парникових газів.

Нафтохімія з відповідальністю

Одне з найбільших публічних промислових підприємств Австрії відповідально видобуває і продає на ринку нафту та газ і пропонує інноваційні енергетичні рішення та високоякісну нафтохімічну продукцію. Річна потужність нафтопереробки складає 17,8 млн тонн, компанія має близько 3 800 заправних станцій в 10 країнах, чим чітко підтверджується міжнародна компетенція австрійської нафтової та газової промисловості.

Інновації в сфері природного газу

Особлива австрійська інновація — це розробка технології, що уможливлює штучне виробництво газу з вітру й сонця. «Underground Sun Conversion» (підземне перетворення сонця) вперше в історії робить можливим «виробництво» природним шляхом газу безпосередньо в родовищі природного газу в цілеспрямованому ініційованому мікробіологічному процесі та його зберігання там. Цим унікальним методом відтворюється природний процес виникнення природного газу.

Компетенції у сфері гідроенергоресурсів

У сфері гідроенергоресурсів Австрія — країна-взірець. Турбіни й генератори австрійського виробництва постійно встановлюють рекорди за розмірами та потужністю. Австрійська компанія з досвідом більш ніж 70 років є одним з найбільших у світі підприємств, що виробляє електроенергію на гідроелектростанціях. Турбіни для електростанцій у Швейцарії, Південній Кореї або Пакистані, які постачає ця компанія, стали найбільшими та найпотужнішими у світі.

Спеціальні знання

Спеціаліст у галузі технологій газових моторів з більш ніж 1 700 співробітників по всьому світу та виробник немагнітних компонентів бурових колон для спрямованого буріння й інших високоточних компонентів для видобутку нафти і газу — це лише два приклади спеціальних знань австрійських компаній енергетичної промисловості, що застосовуються в усьому світі.

Перспектива

В енергетичній промисловості помітна тенденція до великих масивів даних, розумних вимірювальних приладів і віртуальних електростанцій, об’єднань децентралізованих постачальників енергії, що разом продають свою електроенергію. 

Важливе питання майбутнього — безпека мереж, зберігання електричної енергії та вирівнювання коливань при виробленні відновлюваної енергії. В цих напрямках австрійські компанії також успішно працюють і пропонують рішення, що знаходять міжнародне визнання.