Inhalt

Огляд

Standard Content Module
Австрія є транспортним вузлом і центральним пунктом в рамках транспортного потоку через Європу і завдяки своєму географічному положенню має велике значення як логістичний центр. Зручна, мультимодальна прив'язка до міжнародної мережі транспортної інфраструктури з використанням дорожніх, залізничних, водних і повітряних транспортних шляхів є важливим фактором успіху австрійських транспортних підприємств і постачальників логістичних послуг. Логістична галузь Австрії вирізняється інноваційними концепціями та технологіями для забезпечення мобільності майбутнього, зокрема, в сфері екологічних транспортних рішень для вантажоперевезень. Австрія також належить до світових лідерів в галузі транспортної телеметрії та будівництва канатних доріг.
listen

Потужна, надійна й інтегрована в розвинуту мережу транспортна інфраструктура — це передумова мобільності промислових товарів і людей. Транспорт і мобільність є вирішальними факторами розвитку виробничих підприємств. Логістика охоплює сфери, що регулюють та оптимізують потоки інформації, людей і матеріалів. Посідаючи третє місце після виробничої промисловості та туризму, ця галузь досягла найвищих позицій у народному господарстві. В 11 000 компаній працюють приблизно 160 000 співробітників, оборот становить близько 34 млрд євро. 

Логістика як галузь складається, в основному, з експедиторів, компаній, що пропонують транспортні послуги, перевантаження і зберігання на складах, логістичні технології, та транспортних компаній. До галузі належать дев’ять підрозділів: сухопутні перевезення по Європі, авіаперевезення, морські перевезення, кур’єрська служба, експрес-доставка й доставка пакетів, управління ланцюгом поставок, зелена логістика, митниця, небезпечні вантажі, право та страхування. 

Зміни у світовій торгівлі, онлайн-шопінг, обмеження перевезень для захисту клімату та навколишнього середовища й дигіталізація встановлюють нові критерії. Через глобалізацію інтернаціональне значення Австрії в цій галузі постійно зростає вже упродовж багатьох років.

Міжнародні перевезення

Наземна, повітряна та водна інфраструктури в Австрії дуже добре розбудовані й відповідають високим міжнародним стандартам. Австрійські спеціалісти з логістики встановлюють критерії для рішень, коли необхідно врахувати економічні й екологічні аспекти. 32 % усіх товарів транспортуються в Австрії залізницею. У порівнянні з іншими країнами ЄС це на 14 % вища частка у розподілі транспортних потоків. Інтенсивно розробляються також концепції використання даних транспортної телеметрії, оптимізації транспортних маршрутів і мобільних пристроїв.

Австрійські транспортні компанії мають добру репутацію, в тому числі за кордоном, що ґрунтується на багаторічному досвіді та високій орієнтації на клієнтів. Добрій репутації австрійської логістичної галузі сприяє також активна участь Австрії в плануванні й реалізації транспортних коридорів, зусилля зі створення сильної інтернаціональної кооперації з метою уніфікації технічних і правових базових умов та політичної стабільності, плановий характер і надійність для користувачів та іноземних інвесторів.

Шляхи в майбутнє

Конкуренція на світових ринках, ціновий тиск і дедалі вищі вимоги з боку клієнтів щодо цін, якості, часу та захисту навколишнього середовища вимагають нових інноваційних логістичних концепцій. Створення суцільних, гнучких відносно товарів та часу й адаптивних ланцюгів створення доданої вартості, включаючи постачальників на початку цих ланцюгів, дистриб’юторів і кінцевих споживачів є великим викликом до галузі. Австрійські спеціалісти з логістики можуть запропонувати тут придатні рішення. 

  • Розподілення транспортних потоків: промисловість Австрії пропонує все більше мультимодальних, глобальних і гнучких логістичних рішень.
  • Австрія розширяє свою стратегію сталих та екологічних логістичних рішень і транспортних засобів.
  • Залізниця стає все важливішим видом транспорту в мультимодальних логістичних концепціях.
  • Судна як транспортні засоби застосовуються передусім у перевезенні вантажів: Австрія стає спеціалістом з логістичних рішень в басейні Дунаю
  • Швидкими темпами відбувається розбудова логістичних центрів, центрів перевезень, хабів, логістичних терміналів для перевантаження товарів і зниження навантаження на дороги, скорочення часу зберігання та часу перевезення.
  • Інноваційні рішення через запровадження дигіталізації та інформаційних технологій для технологічної оптимізації транспортних потоків завдяки використанню хмарних технологій.
  • Австрійська логістична галузь займається логістикою кінцевого споживача та враховує вимоги клієнтів щодо коштів і скорочення часу постачання, наприклад, в онлайн-торгівлі.