Inhalt

Behozatali előírások

Standard Content Module
Ausztriában az Európiai Unió csomagolási rendeletei, behozatali előírásai és vámrendszere van érvényben. Ezek az EU-s határozatok alapvetően liberálisak. Egy áttekinthető összeállításban megmutatjuk Önnek, hogy mire kell ügyelnie.   
listen

Az élelmiszerek, borok, textíliák és vegyszerek, de más termékek csomagolásának is meg kell felelnie a jelölési és csomagolási előírásoknak.

A CE-jelölés

A CE-jelölés igazolja a következő termékeknek az alapvető, EU által meghatározott biztonsági normákkal való egyezőségét:

 • gépek
 • építőanyagok
 • telekommunikációs berendezések
 • orvosi készülékek
 • sportszerek
 • játékszerek
 • robbanóanyagok

A CE-jelölést a gyártók vagy EU-importőrök kaphatják meg. A CE-jelöléssel ellátott termékekkel az Európai Gazdasági Térségben szabadon lehet kereskedni anélkül, hogy a célországban a termék további vizsgálata szükséges lenne.

Osztrák vámelőírások

Ausztria az EU-ba való belépéssel átvette az Európai Közösség behozatali előírásait és vámrendszerét. Az európai közös piacon belül nincsenek vámok; az EU mint vámunió közös külső vámokat alkalmaz.

Vámtarifák

Az átlagos uniós importvám kb. 4%, de az áruk 60%-a vámmentesen hozható be az EU-ba. Az osztrák vámtarifa a TARIC-on, az EU integrált díjszabásán alapul. Az EU vámokat vet ki, amennyiben az importált termékeket nem az EU-ban gyártják.

Preferenciális vámok

Generalized System of Preferences (GSP) a preferenciális vámok feltételeit határozza meg a fejlődő országokból származó import esetén. Kiegészítésként az EU tagállamok és a fejlődő országok között egy sor külön megállapodás jött létre. Ahhoz, hogy ezeket a preferenciális vámokat igénybe lehessen venni, be kell mutatni a származási bizonyítványt.

Információk

Általános információkat a vámelőírásokról itt talál:

Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://english.bmf.gv.at

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://english.bmf.gv.at/customs/Customs.html

Konkrét információt ad a vámeljárásokról: Competence Center Zoll

Az EU vám- és behozatali előírásairól információk:

Minta

A kereskedelmi érték nélkül minták importja vámmentesen lehetséges, megfelelő jelölés vagy értékmentesítés azonban szükséges lehet. Ausztriába történő ideiglenes behozatal esetén Carnet ATA használható.

Az EU importelőírásai elvileg liberálisak. Mindazonáltal van néhány kivétel és megszorítás, úgymint:

 • az importkvóták,
 • az antidömping vámok,
 • az ENSZ-embargók.

Bizonyos termékeknél különleges szabályozás érvényesül, például:

 • a textíliák,
 • a vas és az acél,
 • a mezőgazdasági áruk,
 • a hadianyagok és
 • az úgynevezett dual-use termékek esetében,

valamint a Kínával való kereskedelemben.

Információkat kaphat az importkvótákról és a behozatali engedélyekről az alábbi intézménynél:

Szövetségi Digitalizációs és Gazdasági Környezetért felelős MinisztériumStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
service@bmdw.gv.at
https://www.en.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx

Importengedély mezőgazdasági árukra

Néhány mezőgazdasági árura importengedély szükséges. Ez az árukör egy katalógusban szerepel. Figyelembe kell venni továbbá a specifikus csomagolási és a címkézési előírásokat.

Az engedélyeket kiállítja:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Vámáru-nyilatkozat

Ahhoz, hogy Ausztriában az EU-n kívüli országokból származó áru szabadon és ezáltal az EU piacán forgalomba kerülhessen, vámáru-nyilatkozat kitöltése szükséges. A nyilatkozónak közösségi illetőségűnek kell lennie. A vámáru-nyilatkozatot annál a vámhatóságnál kell benyújtani, ahol az árut rövid időn belül be fogják mutatni vagy már bemutatták.

Kivételek:

 • tranzitáruk vagy ideglenesen behozott áruk,
 • szállítmányok, amelyeknek az összértéke a 1.000 EUR-os statisztikai küszöbértéket nem lépi túl.

További dokumentumok

Az EU-n kívüli áruk Ausztriába történő behozatalakor további dokumentumokat kell bemutatni. Ezek a következők:

Kereskedelmi számla

A kereskedelmi számla rendszerint a importált áru teljes leírását tartalmazza:

 • súly,
 • méret,
 • mennyiség

és adatokat tartalmaz:

 • a származási országról,
 • a speditőrről,
 • a fogadóról,
 • a kiviteli országról

A kereskedelmi számlát két példányban a légifuvarlevéllel vagy a fuvarlevéllel együtt a vámhatóságoknál be kell mutatni.


Származási bizonyítvány

Azon árukra vonatkozólag, amelyekre preferenciális vámot lehet igénybe venni, származási bizonyítványt kell bemutatni. Textíláruk esetében további tájékoztatási kötelezettség is felmerülhet. Néhány áru esetében szükséges lehet nem-preferenciális tanúsítvány.

Különleges előírások

Az engedélyeket és a különböző tanúsítványokat - úgymint növény- és állategészségügyi bizonyítvány - a behozatalnál be kell mutatni. A kihalástól veszélyeztetett állatokat nem szabad importálni. Élő állatok szállítására speciális szabályok vonatkoznak.

listen

Utoljára Frissítve : 08. február 2021