Inhalt

Szabványok

Standard Content Module
Az Ausztriában forgalomba kerülő termékekre vonatkozó fontos követelményeket szabványok szabályozzák - éppen úgy, mint a vizsgálati módszereket , amelyek ezeknek a követelményeknek a betartását bizonyítani tudják . Itt találhat információt az Ausztriában érvényes szabványokról, amelyek fontosak lehetnek Önnek az Ausztriába irányuló sikeres exporthoz.
listen

A szabványok - egyszerűen fogalmazva - a "technika szabályai", amelyek általánosan ismert, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó normákat rögzítenek.

Szabályozzák például
 • a termékekre vonatkozó követelményeket,
  amelyek a használhatóságot, a kompatibilitást, a biztonságot, az egészség- és környezetvédelemet garantálják,
 • az eljárásokat és a folyamatokat,
  mint például a munka szakszerű végrehajtását vagy a szerződések odaítélését,
 • a vizsgálati módszereket és a mérési eljárásokat,
  ahhoz, hogy a határértékek és követelmények betartását ellenőrizni tudják,
 • a fogalmakat,
  hogy az egységes terminológia segítségével az üzleti partnerek közötti, ügyfelekkel, vizsgálati állomásokkal és hatóságokkal történő kapcsolattartás egyszerűbb legyen.A szabványok
 • megkönnyítik a termékek és szolgáltatások összehasonlítását,
 • gondoskodnak a racionális tervezési- és termelési folyamatról,
 • megkönnyítik a rutinmunkát,
 • megszüntetik a kereskedelmi akadályokat nemzeti, európai és nemzetközi szinten
 • és megkönnyítik a piacra jutást.


Alapvetően a szabványok nem törvények, harem "kvalifikált ajánlások". Ez azt jelenti, hogy alkalmazásuk önkéntes alapon történik, de ajánlott.

Különleges esetekben az osztrák (szövetségi vagy állami) törvényhozás bizonyos szabványokat vagy azok részeit törvény vagy határozat által kötelezővé tehet. Ekkor ezeknek a szabványoknak a betartása kötelező jellegű. A szabványok betartását üzleti partnerek szerződésben is rögzíthetik.

A szabványok tartalmát a mindenkori szakterület szakértői párbeszédes és konszenzusos alapon dolgozzák ki. Itt a szakemberek tudásukat, érdeküket és tapasztalatukat érvényesítik és így definiálják, mi a "standard". Minden szabvány a megjelenés előtt nyilvános állásfoglalási eljáráson esik át, hogy a gyakorlati használhatóságot és elfogadhatóságot bizonyítsák. A szabványeljárások alapjairól a www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html weboldalon talál részleteket.

Segítségnyújtás a törvények betartásában

Sok területen a szabványok a törvényi határozatok fontos kiegészítői és a gyártókat és exportálókat/importálókat támogatják a jogi keretfeltételek betartásában. Ez különösen az Európai Normákra (EN), Ausztriában "ÖNORM EN"-ra igaz. Ezek sok esetben az Európai Bizottság megbízásából készülnek.
A gyártók, illetve importálók a szabványok betartása révén a gyakorlatban teljesíteni és biztosítani tudják az európai irányelvek azon alapvető követelményeit, amelyek a termékeik forgalomba hozatalához szükségesek.

Az  európai irányelveket (angol nyelven) Ausztriában - úgy, mint más EU-államban is - átültették a nemzeti törvényekbe. A (harmonizált) európai szabványok ezáltal eszközök, amelyek a jogi keretfeltételek betartását segítik. Ez alapkövetelménye annak, hogy az árukat az osztrák és ezáltal az európai piacra be lehessen vezetni (CE-jelölés).

A szabványok biztonságot adnak

A szabványokban a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket határozzák meg, valamint azokat a vizsgálati módszereket, amelyekkel ezeknek a követelményeknek a betartását ellenőrizni tudják. Ezáltal a (termék)biztonság nagy mértékben szavatolt – úgy a felhasználónak, mint a gyártónak és az importőrnek is - , valamint káreseteknél vagy a szavatossággal kapcsolatos kérdésekben is döntő lehet a szabványok be- vagy be nem tartása. 

Milyen szabványok léteznek?

Ausztriában jelenleg (2007. júniusi állapot) több mint 20.000 szabvány (ÖNORM) létezik. A szabványok több mint 80%-a európai és nemzetközi eredetű. Ez azt jelenti, hogy ezek minden EU- és EFTA-államban megegyezőek, ezáltal az Európai Gazdasági Térségen belül sok kereskedelmi akadály megszűnt.

Szabványok szinte minden gazdasági ágra A-tól Z-ig léteznek. Az Osztrák Szabványügyi Intézet honlapján áttekintést talál az összes szakterületről és az azokra vonatkozó szabványokról. Ezen a linken szabványügyi grémiumokat és azok szabványait (német nyelven) találja.

Hol juthat hozzá a szabványokhoz?

Szabványokat éjjel-nappal díjtalanul lehívhat az interneten az Osztrák Szabványügyi Intézet honlapján: 

http://www.on-norm.at/shop. Írja be a keresőbe a keresett fogalmat, a dokumentum számát, a dokumentum címét vagy annak egy részét.

Kereken 200.000 dokumentum áll rendelkezésre, a teljes szöveget költségtérítés ellenében vásárolhatja meg. A honlapon megtalálható szabványok:

 • az összes ÖNORM- és ON-szabály (ONR),
 • az összes európai szabvány németül és angolul (EN),
 • az összes nemzetközi szabvány (ISO, IEC),
 • valamint egy sor külföldi szabvány (mint például: DIN - szintén németül és angolul).
Bővebb információt a www.on-norm.at/publish/export_recherche.html  honlapon talál vagy fordulhat az alábbi címhez:  

Ausztriában a szabványügyi munka az  Osztrák Szabványügyi Intézet (angol nyelven) illetékességi körébe tartozik (ON). Az intézet kapta meg a törvényi megbízást (szabványtörvény, 1971.), hogy a szabványügyi munka lebonyolításához az infrastrukúrát és a szervezést biztosítsa. 

A szabványokat azonban nem az ON, hanem összesen 5.500 szakértő készíti, akik összesen 200 ON-bizottságban dolgoznak. Ők a bevizsgáló állomások és fogyasztói szervezetek gazdaság, igazgatás és tudomány szakterületein tevékenykednek és a szabványok tartalmát nemzetközileg elismert alapelvek szerint dolgozzák ki. Részleteket az ON-bizottság munkájáról a  http://www.on-norm.at/publish/index.php?id=home&L=1 honlapon talál.

Az ON-bizottság menedzserei
 • felelősek az ON-bizottság és a munkacsoportok munkájának zökkenőmentes lebonyolításáért, koordinálják az osztrák szakértők munkáját az Európai Technikai Bizottságban, illetve a nemzetközi szabványügyi szervezetekben és állandó kapcsolatban állnak a Föld összes országában
 • megtalálható kooperációs partnerekkel.A szabványügyi szervezet linkjeit megtalálja ahttp://www.on-norm.at/publish/normung_links.html weboldalon. Az Ön kontaktszemélye:

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

A szabványosítás dinamikus folyamat. Új szabványokat a gazdaság, az igazgatás és a társadalom szükségletei szerint alakítanak ki. A meglévő szabványok aktualitását rendszeresen felülvizsgálják és szükség esetén a technika jelenlegi állásához igazítják.

Ezért fontos pontosan tudni, hogy jelenleg melyik szabvány, illetve melyik kiadvány érvényes. Ehhez az Osztrák Szabványügyi Intézet különböző informálódási lehetőségeket kínál: az ON online shopja mellett számos szakfolyóiratra lehet előfizetni, update-szerviz és online szabványmenedzsment rendszerek állnak a rendelkezésre. Ezenkívül az ON válogatott szakirodalmat és szoftvert kínál, amelyek a szabványok használatát megkönnyítik.
Az Ön kontaktszemélye: 

A szabványok definiálják a termékek és szolgáltatások minőségi követelményeit, szabályozzák előállításuk menetét és folyamatát, meghatározzák a vizsgálati módszereket. Ezáltal a gyártó és a kereskedő hitelesen igazolni tudja, hogy a terméke/szolgáltatása a szabvány minden követelményét teljesíti, lehetséges a tanúsítás.

Az Osztrák Szabványügyi Intézet tanúsítja (német nyelven), hogy a termék megfelel a szabványoknak,  például "ÖNORM....geprüft jelzéssel ". További ON konformitási rendszer: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Az ON olyan kompetens helyként is ismert, amely jogosult EU megfelelőségi tanúsítványok, valamint gyártóművi gyártásellenőrzési bizonylatok kiállítására, amelyek az építési termékek CE-tanúsításának előfeltételei. Ha ez érdekli Önt, kérem, forduljon az alábbi intézethez:

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen