Inhalt

 Kondíciók 

Standard Content Module
Melyek azok a feltételek, amelyek garantálják egy ügylet zökkenőmentes lebonyolítását? Bemutatjuk Önnek, melyek az Ausztriában szokásos kondíciók a szerződés, az árképzés és a fizetés tekintetében.
listen

Egy osztrák vevő számára készülő ajánlatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

 • az áru pontos leírása,
 • az ár, beleértve az árengedényt, EUR-ban vagy USD-ben,
 • a szállítási feltételek az Incoterms alapján,
 • termékismertető ábrákkal, képekkel,
 • fogyasztási cikkeknél szokásos a termékminta,
 • a szállítási határidő,
 • a maximális szállítási mennyiség,
 • az ajánlat érvényességi ideje

Az ajánlat németül vagy angolul készüljön.

Az árat megadhatjuk akár EUR-ban, akár USD-ban. Gyakori az árajánlatban a DDP (Delivery Duty Unpaid) vagy a DDU (Delivery Duty Unpaid) vagy CIF (Cost Insurance Freight) paritásra való hivatkozás. Ajánljuk, hogy igazodjék az INCOTERMS meghatározásaihoz.


Visszaigazolás

A megrendelés megtörténte után az osztrák cég elvárja, hogy a szállító visszaigazolja a megrendelését. Amennyiben a megrendelésben szerepelnek az ajánlattól eltérő feltételek, azokra a szállítónak kifejezetten külön ki kell térnie.

Szerződés

Egy osztrák vevővel kötendő szerződést mind formáját, mind tartalmát tekintve igen szabadon lehet kialakítani. Tartalmi megkötések a szerződésekben főleg a fogyasztók védelme érdekében lehetnek.

Forma

Szerződést lehet írásban és szóban is kötni, lényeges eleme az akaratnyilvánítás. Szerződéskötésnél ajánlatos az írásbeliség.

Tulajdonátszállás és szállítási feltételek

A tulajdonátszállás áruvételnél, illetve árueladásnál nem a szerződés aláírásakor, hanem az áru vevőnek vagy fuvarozónak való átadáskor történik meg. A szállítási feltételek szabályozására az Incoterms használata ajánlatos.

A fizetési forgalom a liberális deviza-előírások keretében a banki és a postai forgalomban problémamentes. Korlátozások nincsenek. A fizetési határidőket általában egyedileg állapítják meg, és azok ágazatonként eltérőek lehetnek.
Tájékoztatásképpen az alábbi fizetési célokat veheti alapul: 
 
 • a számla kiállításától számított 10 napon belül skontóval vagy
 • a számla kiállításától számított 30 napon belül nettó.

A szállítótól gyakran elvárják a kapott megbízás visszaigazolását. Gyakran kikötik a tulajdonjog fenntartását: ez azt jelenti, hogy az áru a teljes kifizetésig az eladó tulajdonában marad.

A kinnlevőség biztosítására a követelés-biztosítás több eszköze áll rendelkezésre. A tulajdonjog-fenntartás széles körben elterjedt, és elsősorban az eladó vételár-követelését biztosítja a vevővel szemben. 

Tulajdonjog-fenntartás

A tulajdonjog-fenntartás esetében a teljes kifizetésig az eladó marad az áru tulajdonosa. A tulajdonjog- fenntartásban formaiság nélkül lehet megegyezni, de az írásos forma nyomatékosan ajánlott. A vevő csődbe jutása esetén az eladónak joga van a tulajdonjog fenntartása révén a biztosított árut visszakapni.

A követelés-biztosítás további lehetőségei

A követelés-biztosítás további gyakran használt jogi formái:

 • biztosítéknyújtás/-adás (zálog),
 • kezességi nyilatkozatok,
 • banki kezesség,
 • jogosultságok átruházása (cedálás),
 • jelzálog.

Az Incoterms szabványosított szállítási klauzulák gyűjteménye, amelynek rendeltetése egy lehetőleg egyszerű és világszerte egységes adásvételi és szállítási folyamat támogatása. Ezeket a párizsi székhelyű International Chamber of Commerce (angol nyelven) (ICC) dolgozza ki, gondoskodik azok kiadásáról és fejlesztéséről.

Az Incoterms segítségével az eladó és a vevő kapcsolatában főleg azokat a dolgokat szabályozzák, hogy ki szervezze meg a szállítást, ki fizesse meg ennek költségeit, és ki viselje annak a kockázatát, ha a szállítás során valami probléma adódik. Megegyezések révén ezek a szabályozások a komplex export- illetve importszerződés részeivé válnak és éppen ezért egységben kell lenniük a szerződés minden egyéb jogi kikötésével.

Incoterms rendkívüli módon megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet és támogatja a bármely országokból származó üzletembereket, hogy "egy nyelvet" beszéljenek. A legismertebb Incoterms klauzulák közé tartozik az EXW (Ex Works), a CIF (Cost Insurance and Freight) vagy például a DDU (Delivered Duty Unpaid). 
Az Incoterms legfrisebb verziója (német nyelven) 2010-ből való.  További információk az Incoterms-ről az ICC Austria (német nyelven)honlapján vagy angol nyelven www.iccwbo.org   honlapon talál. 
listen