Inhalt

Prisťahovalci z krajín EÚ

Standard Content Module
Jednou z vymožeností Európskej únie je voľný pohyb pracovníkov. Občania z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiari, ako aj ich rodinní príslušníci, majú možnosť voľne sa presťahovať a pracovať v každej z krajín EÚ, resp. EHP. Pracovné sily z týchto krajín majú teda v Rakúsku voľný prístup na pracovný trh a nepotrebujú žiadne ďalšie povolenie na získanie zamestnania.
listen

Občania EÚ, resp. EHP (štáty EÚ a tiež Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiari majú možnosť využiť vo svoj prospech slobodu usadiť sa a voľný pohyb pracovníkov. V Rakúsku máte možnosť usadiť sa aj dlhodobo bez ďalšieho povolenia a začať tu nový život. Ak chcete túto príležitosť využiť, musíte spĺňať jednu z nasledujúcich troch podmienok:

  • Prichádzate do Rakúska kvôli práci ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
  • Dokážete preukázať dostatok existenčných prostriedkov a rozsiahle zdravotné zabezpečenie pre vás a vašich rodinných príslušníkov.
  • Prichádzate do Rakúska za vzdelaním a dokážete preukázať dostatok existenčných prostriedkov a rozsiahle zdravotné zabezpečenie pre vás a vašich rodinných príslušníkov.

Najneskôr po 3 mesiacoch sa musíte prihlásiť na príslušnom migračnom úrade a za predpokladu splnenia vyššie uvedených predpokladov získate povolenie na pobyt.

Aj pre rodinných príslušníkov občanov z krajín EÚ/EHP a Švajčiarov platia zjednodušené opatrenia pre prisťahovanie sa do Rakúska.

Prechodné opatrenia platia pre príslušníkov novo pristúpených členských štátov EÚ (pozri nižšie). Keďže pre nich platia výnimočné opatrenia na voľný pohyb pracovníkov, potrebujú ešte povolenie podľa zákona o zamestnávaní cudzincov. Hlavné predpoklady udelenia povolenia na zamestnanie sú:

  • Existujúca ponuka práce.
  • Budúci zamestnávateľ požiada o povolenie na zamestnanie na miestne príslušnom Rakúskom úrade práce.
  • Úrad práce zisťuje pri prieskume pracovného trhu, či nie je na konkrétnu pracovnú pozíciu k dispozícii žiadna iná vhodná osoba na rakúskom pracovnom trhu.

Pre nasledujúce krajiny EÚ ešte platia prechodné opatrenia:

  • Chorvátsko od 1.7.2013