Inhalt

Modrá karta EÚ

Standard Content Module
listen

Osoby z krajín mimo EÚ sa môžu prostredníctvom „modrej karty EÚ“ prisťahovať za nasledujúcich podmienok:

  • Ukončili ste štúdium s minimálnym trvaním 3 rokov.
  • Preukážete ponuku pracovného miesta na minimálne jeden rok, ktorá zodpovedá vysokokvalifikovanému povolaniu a vášmu vzdelaniu.
  • Dokážete preukázať, že budete v budúcom zamestnaní dostávať odmenu vo výške predpísanej minimálnej mzdy:
    Minimálna mzda pre rok 2022: 44.395 EUR brutto ročne.
  • Úrad pre služby trhu práce zisťuje v priebehu prieskumu pracovného trhu (postup pri náhradných pracovných silách), či nie je pre danú pracovnú pozíciu k dispozícii žiadna iná vhodná pracovná sila na rakúskom pracovnom trhu.

„Modrú kartu EÚ" možno udeliť na 24 mesiacov, následne existuje možnosť požiadať o „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“.

Tu nájdete ďalšie informácie o podmienkach a postupoch pri podaní žiadosti o modrú kartu EÚ.

Posledná aktualizácia : 03. október 2022