Inhalt

Trh a zákazníci

Standard Content Module
Osem miliónov spotrebiteľov v Rakúsku profituje z hospodárskej politiky zameranej na trhové hospodárstvo. Obmedzenia pre dovoz sú v širokej miere odstránené. Veľká ponuka tovaru vedie na rakúskom trhu k intenzívnemu súťaženiu.
listen

Konkurencia vedie k tomu, že odberatelia sú nároční. Kvalita, úprava, cena a imidž tovaru sú kriticky kontrolované. Očakáva sa včasná dodávka, ktorá je vyhotovená presne podľa vzoru, bezproblémové zásobovanie náhradnými dielmi a servisné služby. 

Rakúsko patrí ku skupine 15 krajín UN s najvyšším životným štandardom. Technický stav a nároky na kvalitu na rakúskom trhu sú vo všeobecnosti vysoké. 

Výskum trhu

Pre výskum trhu a uvádzanie tovaru na trh v Rakúsku sú k dispozícii podniky pre výskum trhu a marketingoví konzultanti.

Tieto podniky:

  • preberú práce na zákazku
  • uskutočňujú pravidelné ankety v cieľových skupinách typických pre trh
  • uverejňujú správy k trendom na trhu

Presnejšie informácie a kontaktné údaje inštitútov zaoberajúcich sa výskumom trhu nájdete tu: 

Austrian Federal Economic Chamber, (Hospodárska komora Rakúsko)


Professional Association Advertising and Market Communication Industry, Austria

Wiedner Hauptstraße 57
1045 Vienna
Austria

+43 5 90 900-3504
+43 5 90 900-285
werbung@wko.at
https://wko.at/werbung

Hľadáte adresy špeciálnych skupín alebo jednotlivých potenciálnych kupujúcich? Nájdete ich v Rakúskych odvetvových knihách.

Odvetvové zoznamy ponúkajú medzi iným nasledovné vydavateľstvá: 

HEROLD Business Data AGGuntramsdorfer Straße 105
2340 Mödling
Austria

+43 2236 401-0
+43 2236 401-8
kundenservice@herold.at
https://www.herold.at

Compass-Verlag GmbHMatznergasse 17
1140 Vienna
Austria

+43 1 981 16-0
+43 1 981 16-111
office@compass.at
https://compass.at/en/

Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KGMuthgasse 36-40
1190 Vienna
Austria

+43 1 218 62 20-0
+43 1 218 62 20-4
creditreform@wien.creditreform.at
http://www.creditreform.at

V medzinárodnom porovnaní je v rakúskych podnikoch priemerná doba platenia nízka, omeškanie s platbou je relatívne zriedkavé. Zároveň je počet insolventností v Rakúsku v porovnaní s EU relatívne vysoký.

Ak potrebujete niektorú z nasledovných služieb:

  • finančné informácie
  • údaje o úveruhodnosti firiem
  • vymáhanie dlhov
  • manažment pohľadávok

podporu nájdete tu: 

Bisnode Austria Holding GmbHJakov-Lind Straße 4/2
1020 Vienna
Austria

+43 1 58861-0
+43 1 58861-3444
office.at@bisnode.com
https://www.bisnode.at

Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KGMuthgasse 36-40
1190 Vienna
Austria

+43 1 218 62 20-0
+43 1 218 62 20-4
creditreform@wien.creditreform.at
http://www.creditreform.at

KSV1870 Holding AGWagenseilgasse 7
1120 Vienna
Austria

+43 (0) 50 1870-1000
+43 (0) 50 1870-99 1000
ksv@ksv.at
https://www.ksv.at

AKV EUROPA - Alpenländischer KreditorenverbandSchleifmühlgasse 2
1041 Vienna
Austria

+43 (0)504 100-0
+43 (0)504 100-1522
office@akveuropa.at
https://www.akv.at/

ProinformAlter Markt 37
5211 Friedburg in LENGAU
Austria

+43 7746 3854
+43 7746 3854-11
info@proinform.at
http://www.proinform.at

Návšteva výstav a účasť na výstavách ako vystavovateľ má predovšetkým pri vstupe na trh veľký význam. Bližšie informácie k výstavám a termínom nájdete pod http://www.messen-austria.at.

Služby pre organizáciu výstav

Organizácie výstav Vám ako vystavovateľovi ponúkajú rozmanité služby pre prípravu výstavy.

  • postavenie výstavných stánkov podľa želania vystavovateľa
  • sprostredkovanie pracovníkov pre výstavbu výstavy, tlmočníkov a personálu na stánkoch
  • príprava tlačovín, reklama a publikácie

Odborné výstavy sa organizujú často paralelne s konferenciami, ktoré sa týkajú vystavovaného tovaru a trendov v priemysle a obchode.

Adresy najdôležitejších usporiadateľov výstav

Reed Messe Wien GmbHMesseplatz 1
1020 Vienna
Austria

+43 1 72720-0
+43 1 72720-4709
info@messe.at
https://www.messe.at/en/

Messezentrum Salzburg GmbHAm Messezentrum 1
5020 Salzburg
Austria

+43 662 2404-0
+43 662 2404-20
office@messezentrum-salzburg.at
https://www.messezentrum-salzburg.at/en/

Reed Messe Salzburg GmbHAm Messezentrum 6
5021 Salzburg
Austria

+43 662 4477-0
+43 662 4477-4809
info@reedexpo.at
https://www.messe.at/en/

Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.Messeplatz 1
8010 Graz
Austria

+43 316 8088-0
+43 316 8088-250
office@mcg.at
http://www.mcg.at/messegraz.at/en/

Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbHMesseplatz 1
9021 Klagenfurt
Austria

+43 463 56800-0
+43 463 56800-28
office@kaerntnermessen.at
https://www.kaerntnermessen.at/

listen
listen
Content Navigation