Inhalt

Predaj a doprava

Standard Content Module
Pre Váš predaj do Rakúska sa ponúkajú mnohé odbytové cesty od tradičného dovozového obchodu po dovážajúci priemysel. Pre dopravu je k dispozícii vynikajúca infraštruktúra.
listen

Pre dovoz tovaru do Rakúska sú pre Vás otvorené mnohé cesty:

 • tradičný dovozový obchod
 • veľkoobchod
 • priamo dovážajúci maloobchod
 • nákupné kooperácie družstiev
 • priamo dovážajúci priemysel
 • vlastné filiálky
 • odbyt cez obchodných zástupcov

Predaj cez veľkoobchodných importérov

Predaj cez veľkoobchodných importérov je najbežnejšou metódou dovozu tovaru do Rakúska. Mnohí títo obchodníci pôsobia aj v oblasti exportu. Niektorí importéri dovážajú tovar z celého sveta. Iní sa špecializujú na určité regióny alebo krajiny.

Dovoz tovaru cez maloobchod, priemysel a výrobcov

Podľa rakúskeho obchodného kódexu je povolené aj prevádzkovateľom maloobchodu tovar dovážať. Veľké reťazce, zásielkové domy a obchodné domy sú zároveň aj dôležitými importérmi, predovšetkým zo zámorských krajín. Aj niektoré druhy priemyslu a malí výrobcovia sú tak obchodníkmi, ako aj importérmi.

Dovoz zo zámoria

Dovoz zo zámoria sa spravidla kvôli relatívne malému trhu a pomerne nízkymi požadovanými množstvám neuskutočňuje priamo, ale cez niektorého importéra v inej európskej krajine, ktorou je najčastejšie Nemecko.

Hľadanie obchodných zástupcov

Hľadáte si v Rakúsku obchodného zástupcu? Na webovej stránke Bundesgremium für Handelsagenten (Spolkové grémium pre obchodných agentov)je Vám k dispozícii online – banka dát. Môžete tu vyhľadávať podľa odvetví alebo nechať uverejniť online – inzerát. K dispozícii je taktiež možnosť platenej inzercie v magazíne CONTACT, ktorý vychádza štvrťročne a je distribuovaný na všetkých obchodných agentov v Rakúsku.

Obráťte sa prosím na: 

Bundesgremium der Handelsagenten (Spolkové grémium pre obchodných agentov)Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Právo týkajúce sa zastúpenia

Chcete spolupracovať so samostatným zástupcom? Predpoklady na to sú priaznivé, pretože spolupráca s obchodnými zástupcami je v Rakúsku vo veľkej miere rozšírená. Rakúsky Zákon o obchodnom zastúpení v tejto oblasti prevzala predpisy EU.

Právne základy – zmluva o zastúpení

Spoluprácu so zástupcom by ste mali zakotviť v zmluve o zastúpení. V tejto by ste mali presne stanoviť práva a povinnosti firmy a zástupcov. V rakúskom Zákone o obchodnom zastúpení sú stanovené minimálne nároky zástupcu, napr. výpoveď a nároky na odstupné.

Po ukončení obchodných vzťahov sa v zásade obchodný zástupca môže slobodne rozhodnúť, či preberie zastúpenie konkurenta. Toto právo nemožno obmedzovať.

Zmluvy o obchodnom zastúpení sa spravidla uzatvárajú na jeden až päť rokov. Výpoveď je viazaná na lehoty. V mimoriadnych prípadoch, ako napr. porušenie dôvery, podvod alebo porušenie zmluvy je možná aj okamžitá výpoveď.
Na webovej stránke Spolkového grémia pre obchodných agentov nájdete Vzor – Zmluva o zastúpení (Mustervertrag)a informácie k EU a rakúskemu právu o obchodnom zastúpení.

Z dôvodu svojej centrálnej polohy je Rakúsko dôležitou tranzitnou krajinou. V tranzite a vo vnútroštátnej doprave zaberá doprava nákladnými automobilmi vedúce miesto. Približne 30 % všetkých tovarov sa prepravuje železnicou. Toto je výrazne nad priemerom EU.

Cestná nákladná doprava 

Rakúsko je dobre vybavené cestnou sieťou v dĺžke viac ako 125.000 km. Diaľnice a rýchlostné cesty tvoria 2.200 km.

Upozornenie:

 • pre nákladné vozidlá, s výnimkou prepravy tovaru podliehajúceho skaze, platí zákaz jazdy v noci a počas víkendov
 • za všetky vozidlá nad 3,5 t sa vyberá
 • cestný poplatok v závislosti od kilometrov.
 • Ohraničenie rýchlosti pre nákladné vozidlá nad 3,5 t je v uzavretých obciach 50km/h, na krajinských cestách 70 km/h a na diaľniciach 80 km/h.
 • Rakúsko je členom Dohovoru TIR (Carnet TIR) a Medzinárodného dohovoru o dočasnom dovoze tovarov na základe Carnet ATA.

Preprava po koľajniciach

Rakúsko disponuje železničnou sieťou v dĺžke cca 5.600 km. Najväčšími ponúkajúcimi pre železničnú prepravu tovaru sú Österreichische Bundesbahnen AG (Rakúske spolkové železnice)ako aj Rail Cargo Austria AG.

Preprava tovaru lodnou dopravou

Rakúsko je vnútrozemskou krajinou a vodná doprava sa koncentruje na najdôležitejšiu vodnú cestu, ktorou je Dunaj. Kanál Rýn – Mohan – Dunaj umožňuje prepravovať tovar na lodiach od Severného mora až po Čierne more.

Kontaktné adresy ponúkajúcich pre nákladnú dopravu nájdete na webových stránkach Ship Austria.

Letecky prepravovaný tovar

Leteckou cestou sa prepravuje len cca 0,3% (stav 2012) rakúskeho objemu nákladnej prepravy. Letiská poskytujú všetky možnosti pre zabezpečenie leteckej prepravy tovaru.

listen
Content Navigation