Inhalt

Reklama a médiá

Standard Content Module
Reklama je dôležitým nástrojom pri spracovávaní rakúskeho trhu. Vedľa tlače a vysielačov je už roky dôležitou súčasťou rakúskeho reklamného trhu vonkajšia reklama.
listen

Najdôležitejšími nositeľmi reklamy (merané v podieloch reklamných nákladov 2015) pre rakúsky trh sú 

Tlač46,3 %
Televízia27,4 %
Online13,7 %
Rádio5,4 %

Okrem toho sú dôležité: 

Vonkajšia reklama 

Vonkajšia reklama tvorí už roky dôležitú súčasť rakúskeho reklamného trhu. Plagáty sú umiestňované na reklamných plochách na hlavných cestných ťahoch a silne frekventovaných miestach.

Prezentácie tovaru
V maloobchode zohráva dôležitú úlohu podpora predaja prostredníctvom prezentácie tovaru. Prezentácia tovaru sa realizuje vo výkladných skriniach obchodov a na staniciach, letiskách a zastávkach.

Sponzorovanie športu a kultúry
V Rakúsku je vo veľkej miere rozšírené aj sponzorovanie športu a kultúry.

Priamy marketing
Stále významnejšiu úlohu zohráva priamy marketing. V tejto oblasti je potrebné brať do ohľadu čiastočné ohraničenia týkajúce sa predovšetkým telefonického marketingu. Mailingové – zoznamy pre priamy mailing si možno zaobstarať u špecializovaných ponúkajúcich.

Rakúske mediálne prostredie sa vyznačuje relatívne vysokou koncentráciou. V oblasti rozhlasu a televízie však v poslednom čase vzniklo niekoľko nových ponúkajúcich. 

Tu nájdete údaje o dosahu rakúskych médií: 
AG Media-Analysen (AG analýza médií)
Tu nájdete údaje k prístupom na online – ponuky:
Österreichische Webanalyse (ÖWA) (Rakúska analýza reklamy)

Tlačové médiá v Rakúsku

Tlačové médiá so vzťahom k hospodárstvu

Denníky Týždenné magazíny Mesačné magazíny
Die PresseProfilGewinn
Der StandardTrend

Ďalšie tlačové médiá 

Denník s najväčším nákladom je  Neue Kronen Zeitung s dosahom 27,2%. Potom nasledujú
Heute Kleine ZeitungÖsterreich ,a Kurier

Rozhlas a televízia v Rakúsku

Po privatizácii sektoru rádia v roku 1997 vzniklo množstvo súkromných rozhlasových vysielačov, ktoré konkurujú verejno-právnemu rakúskemu rozhlasu Österreichisches Rundfunk (ORF ). ORF vysiela štyri národné televízne kanály. Až v roku 2003 sa otvoril aj pre súkromných ponúkajúcich aj terestrická televízia, ktorá sa vysiela v celej krajine.

Podstatný podiel na trhu majú aj verejné a súkromné zahraničné televízne vysielače, ktorých príjem je v Rakúsku rozšírený cez kábel a satelit. Diváci si môžu vybrať zo širokej ponuky zahraničných, predovšetkým nemeckých kanálov. 

Zdroj: ORF/mediaresearch
Podiely najvýznamnejších televíznych vysielačov na trhu (2018)
ORF2   19,3 %
ORFeins 10,9 %
RTL 4,1 %
ZDF  4,3 %
PRO7 4,0 %
VOX 3,7 %
 SAT1  3,6 %
PULS4 3,3 %
ATV  3,3 %
ARD 3,1 %
ServusTV 2,4 %
Kabel1   2,3 %
ATV2 1,0 %

Rakúšanky a Rakúšania v internete 

87,5%  rakúskeho obyvateľstva používalo v roku 2018 internet.  Online-Shopping využíva približne 60% užívateľov (2018).

99,6% rakúsky podnikov používa internet. Pritom sa cez internet vybavujú predovšetkým bankové a finančné služby. Stále väčší význam zohráva nákup cez internet, ako aj online - uvádzanie na trh a predaj vlastných výrobkov.

listen
Content Navigation