Inhalt

Reklama a médiá

Standard Content Module
Reklama je dôležitým nástrojom pri spracovávaní rakúskeho trhu. Vedľa tlače a vysielačov je už roky dôležitou súčasťou rakúskeho reklamného trhu vonkajšia reklama.
listen

Najdôležitejšími nositeľmi reklamy (merané v podieloch reklamných nákladov 2020) pre rakúsky trh sú 

Tlač43,0 %
Televízia27,6 %
Online16,4 %
Rádio6,6 %


Okrem toho sú dôležité: 

Vonkajšia reklama 

Vonkajšia reklama tvorí už roky dôležitú súčasť rakúskeho reklamného trhu. Plagáty sú umiestňované na reklamných plochách na hlavných cestných ťahoch a silne frekventovaných miestach.

Prezentácie tovaru
V maloobchode zohráva dôležitú úlohu podpora predaja prostredníctvom prezentácie tovaru. Prezentácia tovaru sa realizuje vo výkladných skriniach obchodov a na staniciach, letiskách a zastávkach.

Sponzorovanie športu a kultúry
V Rakúsku je vo veľkej miere rozšírené aj sponzorovanie športu a kultúry.

Priamy marketing
Stále významnejšiu úlohu zohráva priamy marketing. V tejto oblasti je potrebné brať do ohľadu čiastočné ohraničenia týkajúce sa predovšetkým telefonického marketingu. Mailingové – zoznamy pre priamy mailing si možno zaobstarať u špecializovaných ponúkajúcich.

Rakúske mediálne prostredie sa vyznačuje relatívne vysokou koncentráciou. V oblasti rozhlasu a televízie však v poslednom čase vzniklo niekoľko nových ponúkajúcich. 

Tu nájdete údaje o dosahu rakúskych médií: 
AG Media-Analysen (AG analýza médií)
Tu nájdete údaje k prístupom na online – ponuky:
Österreichische Webanalyse (ÖWA) (Rakúska analýza reklamy)

Tlačové médiá v Rakúsku

Tlačové médiá so vzťahom k hospodárstvu

Denníky Týždenné magazíny Mesačné magazíny
Die PresseProfilGewinn
Der StandardTrend


Ďalšie tlačové médiá 

Denník s najväčším nákladom je  Neue Kronen Zeitung s dosahom 23,3%. Potom nasledujú
Heute Kleine ZeitungÖsterreich a Kurier

Rozhlas a televízia v Rakúsku

Po privatizácii sektoru rádia v roku 1997 vzniklo množstvo súkromných rozhlasových vysielačov, ktoré konkurujú verejno-právnemu rakúskemu rozhlasu Österreichisches Rundfunk (ORF ). ORF vysiela šesť národné televízne kanály. Až v roku 2003 sa otvoril aj pre súkromných ponúkajúcich aj terestrická televízia, ktorá sa vysiela v celej krajine.

Podstatný podiel na trhu majú aj verejné a súkromné zahraničné televízne vysielače, ktorých príjem je v Rakúsku rozšírený cez kábel a satelit. Diváci si môžu vybrať zo širokej ponuky zahraničných, predovšetkým nemeckých kanálov. 

Zdroj: ORF/mediaresearch
Podiely najvýznamnejších televíznych vysielačov na trhu (2021)
ORF2   22,1 %
ORFeins 10,2 %
ZDF 3,9 %
ServusTV 3,7 %
VOX 3,2 %
RTL 3,1 %
PULS4 3,1 %
ARD 3,0 %
ATV 3,0 %
PRO7  2,7 %
SAT.1 2,7 %


Rakúšanky a Rakúšania v internete 

93%  rakúskeho obyvateľstva používalo v roku 2021 internet.  Online-Shopping využíva približne 63% užívateľov (2021).

99,6% rakúsky podnikov používa internet. Pritom sa cez internet vybavujú predovšetkým bankové a finančné služby. Stále väčší význam zohráva nákup cez internet, ako aj online - uvádzanie na trh a predaj vlastných výrobkov. 

listen
Content Navigation

Posledná aktualizácia : 14. jún 2022