Inhalt

GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYONU

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye), TOBB, TEPAV ve İkili Avrupa Odaları ile ortak bir girişimle Gümrük Birliği'nin önemini vurguladı ve Gümrük Birliği Modernizasyonu için Ortak Pozisyon Belgesi yayınladı.  

listen

28.04.2021 tarihinde Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye), TOBB, TEPAV ve İkili Avrupa Odaları ile ortak bir girişimle Gümrük Birliği'nin önemini vurguladı.

Etkinliğin ana konuşmacıları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut, Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Jürgen Schulz ve Birleşik Krallık Ticaret Müsteşar Yardımcısı Jane Grady’nin ardından TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Program Direktörü Sibel Güven Gümrük Birliği pozisyon belgesini sundu.

Belçika-Lüksemburg Ticaret Odası Türkiye Başkanı Levent Apaydın, Avusturya’nın Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Başkanı Livio Manzini, Türkiye'deki Fransız Ticaret Odası Başkanı Zeynep Necipoğlu, Türkiye İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, OBE, Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak ve Hollanda İş Birliği Derneği Türkiye Başkanı Gregor Van Der Mark da etkinliğin devamında gerçekleşen oturuma katıldılar.  

Ortak girişimin koordinatörlerinin yaptığı açıklama: “Son 25 yıldır, Türkiye ve AB, bir Gümrük Birliği aracılığıyla ticari ilişkileri kolaylaştırmıştır ve bu zaman zarfında Gümrük Birliği, ticareti, yatırımları ve daha fazla gümrük reformunu geliştiren ana öğe olarak hizmet etmiştir. AHK Türkiye bu nedenle; TOBB, TEPAV ve İkili Avrupa Odaları arasında gerçekleşen ortak bir girişimle, bu pozisyon belgesinin hazırlanmasına olanak sağlayarak, Gümrük Birliğinin ticari açıdan önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada Gümrük Birliğinin başarıları ve ikili ekonomik ilişkilere olumlu etkileri sunulmakta, ayrıca modernize edilmiş ve genişletilmiş bir Gümrük Birliği çerçevesinin tüm ortaklar için bir kazan-kazan durumu oluşturacağına dikkat çekilmektedir.“ şeklinde oldu. 

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, "Gümrük Birliği, Alman-Türk Ticaret ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hem Almanya'da hem de Türkiye'de refahın artması ve ekonomik kalkınmanın arttırılması için bir katalizör görevi görmektedir. Bu nedenle, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, bu iki ülke arasındaki köklü ilişkiyi güçlendirmek ve önümüzdeki on yılların zorluklarına hazırlamak için önemli bir adımdır.“ dedi.  

Belçika-Lüksemburg Ticaret Odası Başkanı Levent Apaydın, " Gümrük Birliğinin derinliği ve kapsamı, küresel ekonominin gereksinimlerini karşılamak için ele alınmalıdır. Mevcut Gümrük Birliğinin modernizasyonu, daha iyi ve daha güçlü bir Türkiye-AB ortaklığı ve tabii ki yirmi yıl önce olduğu gibi her açıdan daha iyi ve daha güçlü bir Belçika/Lüksemburg - Türk ortaklığı potansiyeli sunmaktadır. Hiç şüphe yok ki böyle bir başarı ekonomik açıdan her iki taraf için de ‘kazan-kazan’ durumu yaratacaktır ve aynı zamanda dünyadaki finansal volatilite ve çalkantılı sularla küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye'nin ticaret ve ekonomi politikalarını, AB ile daha iyi uyumlaştırmasına imkan sağlayacaktır.”  

Avusturya Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'de faaliyet gösteren Avusturyalı şirketlere yönelik anketimiz, CEO'ların %76'sının Türkiye ile AB arasındaki modernize edilmiş ve derinleştirilmiş bir Gümrük Birliğinin işlerine olumlu etki etmesini beklediğini gösteriyor.”

Türkiye İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini, " Türk İtalyan ticaret ilişkileri belki de en eski ticari ilişkilerdir, aynı zamanda Türkiye'nin diğer ülkelerle olan en büyük ve en dengeli ilişkilerinden biridir. Zamanla, ticari ilişkilerin genişlemesinin her zaman daha yakın ve daha iyi ikili ilişkilerle el ele gittiğine ve erdemli bir kazan-kazan döngüsü yarattığına tanık olduk. Şimdi daha yakın entegrasyon ivmesini yeniden canlandırmak için Gümrük Birliği anlaşmasını modernize ederek ve derinleştirerek ticari cephede cesur bir girişimin zamanı geldi.”

Fransa Ticaret Odası Başkanı Zeynep Necipoğlu, Gümrük Birliği hakkında şunları söyledi: “Türkiye, AB'nin beşinci büyük ticaret ortağıdır, AB ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. Fransız iş dünyasının aktörleri Türkiye'yi Orta Doğu ve Orta Asya'da faaliyet geliştirmek için potansiyel bir merkez olarak görmekteler. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve geliştirilmesi, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun arttırılması için bir fırsat sunmaktadır. Fransız-Türk iş dünyası bu alanda teşvik edici eylemleri güçlü bir şekilde desteklemektedir.” 

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, OBE’nin açıklaması "Avrupa ekonomosi ve küresel ekonomilerin Covid sonrası yeni normal duruma göre sıfırlanması ve uyum sağlaması gerekeceği göz önüne alındığında, Türkiye için geliştirilmiş bir Gümrük Birliği anlaşması, AB tek pazarıyla yeniden ilişki kurmayı sağlayacak, ikili ticaret ve ekonomik refahın artması için de ivmeyi arttıracaktır. " şeklinde oldu.  

Türkiye İsviçre Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak ise; " İsviçre-Türk iş dünyası, Gümrük Birliğinin modernleşmesinin güçlü bir destekçisidir. Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (İsviçre dahil) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yenilenmesi bağlamında atılan cesaret verici adımlara dayanarak, AB ile Türkiye arasındaki ticaret çerçevesinin iyileştirilmesinin her iki taraf için de karşılıklı başarı ve fayda sağlayacağına ve daha güçlü bir diyalog kurulmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Hollanda İş Birliği Derneği Türkiye Başkanı Gregor Van Der Mark "Ticari açıdan bakıldığında, AB Gümrük Birliği anlaşmasının ticaretin yarınlarda ulaşacağı seviyeye göre güncellenmesi gerekiyor, bu herkes için daha iyi bir gelecek sağlamak için gerekli." şeklinde konuştu. 

Pozisyon belgesinin tamamı için: https://www.dtr-ihk.de/tr/bilgi-koesesi