Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Avusturya hidroelektrik alanında bir dünya lideri, yenilenebilir enerjiler alanında Avrupa şampiyonu ve batı ile doğu için önemli bir enerji köprüsü konumunda: Mevcut coğrafi konumundan mümkün olan en iyi şekilde faydalanan Avusturya enerji ekonomisi, uluslararası platformlar için paha biçilmez bir örnek teşkil ediyor.
listen

Elektrik üretimi ve dağıtımı üzerinde çalışan enerji ekonomisinin Avusturyalı şirketleri,  elektrik santralleri ve hafıza sistemlerini işletmektedirler. Bu sektöre ayrıca BT bazlı elektrik dağıtımı, Smart Metering, kontrol enstrümanlarının ve kontrol tekniğin üretimi ve hat yapımı da dâhildir. Avusturyalı şirketler ayrıca petrol ve doğalgaz çıkarma ve dağıtımı, özellikle hidroelektrik enerji olmak üzere yenilenebilir enerji taşıyıcıları ve türbin ile tesis yapımı konularında Know-how sahibidir. Avusturya atom enerjisi üretmemektedir.

Avusturya  Avrupa içerisinde uluslararası enerji ticaretinde transit ülke olarak önemli bir role sahiptir. Batı Avrupa'nın Yakındoğu'dan, Kafkas bölgelerindeki rezervlerden ve Rusya'daki rezervlerden gelen ithalatları özellikle de Transalpine petrol hattı üzerinden Avusturya'yı geçmektedir.

Coğrafya ve gelenekten gelen güç

Avusturya'nın enerji ekonomisi ülkenin coğrafi güçlerinden faydalanmaktadır ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmaktadır. Bu Know-how'u da uluslararası uygulamalar için daha da geliştirmektedir.

Avusturya çıkarılması uzun bir geleneğe sahip olan kendisine ait petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Avusturyalı şirketler yoğun bir şekilde uzmanlaşmıştır ve uluslararası enerji sektörünün ortağı olarak talep görmektedirler.

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji yüklenicileri sevkiyatta gittikçe daha büyük bir önem taşıyor. Siyasi istek, katı kanunlar ve yüksek bir ArGe kullanımı, bu eğilim ile uyumludur. Bu Avusturya'da yenilenebilir enerji konusunda büyük Know-how ve mükemmel bir yeteneğe neden olmaktadır. Avusturya AB kıyaslamasında elektrik üretimi ve ülke yüzölçümü ölçütünde yenilenebilir enerjilerde birinci sırada yer almaktadır. Bu alandaki çabaların bir başarısı sera gaz emisyonlarının gerilemesidir.

Sorumluluk sahibi petrokimya

Avusturya'nın borsadaki en büyük sanayi şirketlerinden biri petrol ve gaz çıkarıp pazarlamaktadır ve yenilikçi enerji çözümlerini ve yüksek değerde petrokimya ürünlerini sorumlu bir şekilde sunmaktadır.  Bu şirket sahip olduğu yıllık 17,8 milyon rafineri kapasitesi ve 10 ülkede yaklaşık 3.800 benzin istasyonu ile Avusturya'nın petrol ve gaz sanayisi için belirgin bir şekilde damgayı vurmaktadır.

Doğal gaz alanında yenilik

Avusturya’nın özel bir yeniliği gazın rüzgârdan ve güneşten suni bir şekilde üretilmesini mümkün kılan bir teknolojinin geliştirilmesidir. "Underground Sun Conversion" ile ilk defa bir doğal gaz depolama yerinde hedefli bir şekilde başlatılan bir mikrobiyolojik süreç vasıtasıyla doğal gazın doğal bir şekilde "üretilmesi" ve orada hemen depolanması amaçlanmaktadır. Dünya çapında eşsiz olan bu yöntem ile doğal gazın doğal oluşum süreci kopyalanmaktadır.

Hidroelektrik enerji yeterliliği

Avusturya hidroelektrik enerji konusunda örnek bir ülkedir. Avusturya'da üretilen türbinler ve jeneratörler daima boyut ve güçte rekorlar kırmaktadır. 70 yıla aşkın deneyime sahip Avusturyalı bir şirket, hidroelektrik enerji üretiminde dünya çapında en büyük şirketlerden biridir. Bu şirketin İsviçre, Güney Kore veya Pakistan'daki elektrik santrallerine teslim ettiği türbinler, dünyanın en yüksek performanslı türbinleridir.

Özel bilgi

Dünya çapında 1.700'den fazla çalışana sahip olan bir gaz motor teknolojileri uzmanı ve yönlü sondaj tekniği manyetik olmayan sondaj dizisi bileşenleri ve petrol ve gaz çıkarma için diğer yüksek hassasiyete sahip bileşenlerin bir üreticisi, enerji ekonomisindeki Avusturyalı şirketlerin tüm dünyada kullanılan özel bilgisine ilişkin sadece iki örneğidir.

Geleceğe bakışlar

Enerji ekonomisinde Big Data, Smart Meter ve sanal elektrik santrallerine yani enerjilerini birlikte satan merkez dışı enerji sunucularının birleşimine bir eğilim görülmektedir. 

Geleceğe ilişkin önemli bir soru şebeke güvenliği, elektrikli enerjinin depolanması ve yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmaların dengelenmesi sorusudur. Bu alanlarda da Avusturyalı şirketler başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedirler ve uluslararası saygı gören çözümler sunmaktadırlar.