Inhalt

Sayılar ve Veriler

Standard Content Module
Avusturya'nın talim ve terbiye sistemi dünyadaki örenkleri arasında en iyilerinden birisidir. Avusturya eğitim sisteminin özelliklerinden bir tanesi, ekonomi ve eğitim arasındaki sıkı bağdır.
listen
 • % 4,9

  GSYIH’da eğitimin payı

  Avusturya'da 2016 yılında GSYİH'nın % 4,9'u, ilköğretim hariç, eğitim sektörüne harcanmış olup, bu alana yapılan yatırımın eğilimi daha da artmaktadır.

 • % 31,3

  Dual (Çifte) eğitim sistemindeki öğrenci payı

  2017 yılında ortaokul öğrencilerinin %31,3’i okul ve şirket eğitimini başarılı bir şekilde kombine eden dual eğitim sistemine katılmışlardır.  

 • % 17,5

  Üniversite diplomasına sahip olanların nüfusa oranı

  25-64 yaş arasındaki nüfusun % 17,5’si üniversite ve akademik eğitim diplomasına sahiptir (2017).

 • 18

  Sınıf başına düşen öğrenci sayısı

  Avusturya’da ilköğretim sınıfları ortalama 18,6 öğrenciden oluşmaktadır (2018/19), OECD ülkelerinde bu rakam sınıf başına 21,1 öğrencidir.

listen

Kaynak: Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı
Avusturya’daki Üniversite ve Teknik Yüksek Okullar 2021 
Devlet Üniversiteleri 22
Özel Üniversiteler 16
Teknik Yüksek Okullar 21
Toplam: 59
Kaynak: OECD – Bir Bakışta Eğitim 2020, Avusturya Ülke Raporu
Avusturya Eğitim Giderleri 2017 
Öğrenci başına eğitim gideri (USD) USD 16.319 
Toplam eğitim harcamalarının GSYIH içindeki payı % 4,9Son Güncelleme: : 07.06.2021