Inhalt

Sayılar ve Veriler - Eğitim

Standard Content Module
Avusturya'nın talim ve terbiye sistemi dünyadaki örenkleri arasında en iyilerinden birisidir. Avusturya eğitim sisteminin özelliklerinden bir tanesi, ekonomi ve eğitim arasındaki sıkı bağdır.
listen
 • % 4,7

  GSYIH’da eğitimin payı

  Avusturya'da 2018 yılında GSYİH'nın % 4,7'u, ilköğretim hariç, eğitim sektörüne harcanmış olup, bu alana yapılan yatırımın eğilimi daha da artmaktadır.

 • % 31,2

  Dual (Çifte) eğitim sistemindeki öğrenci payı

  2019 yılında ortaokul öğrencilerinin %31,2’i okul ve şirket eğitimini başarılı bir şekilde kombine eden dual eğitim sistemine katılmışlardır.  

 • % 18,6

  Üniversite diplomasına sahip olanların nüfusa oranı

  25-64 yaş arasındaki nüfusun % 18,6’si üniversite ve akademik eğitim diplomasına sahiptir (2019).

 • 18

  Sınıf başına düşen öğrenci sayısı

  Avusturya’da ilköğretim sınıfları ortalama 18,3 öğrenciden oluşmaktadır (2019), OECD ülkelerinde bu rakam sınıf başına 21,1 öğrencidir.

listen

Kaynak: Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı
Avusturya’daki Üniversite ve Teknik Yüksek Okullar 2021 
Devlet Üniversiteleri 22
Özel Üniversiteler 16
Teknik Yüksek Okullar 21
Toplam: 59
Kaynak: OECD – Bir Bakışta Eğitim 2021, Avusturya Ülke Raporu
Avusturya Eğitim Giderleri 2018
Öğrenci başına eğitim gideri (USD) USD 17.469 
Toplam eğitim harcamalarının GSYIH içindeki payı % 4,7


Son Güncelleme: : 24.04.2023