Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Avusturyalı şirketler sadece bitkisel ve kullanılmış pişirme yağlarından değil hayvansal yağ gibi çeşitli hammaddelerden yüksek verimli biyodizel üretmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra sıcak su üretmek, odaları ısıtmak veya soğutmak ve benzeri işler için gerekli enerjiyi sağlamak için büyük güneş panelleri kullanıyor. Avusturya tüm bunların yanı sıra yüzen fotovoltaik sistemler de üretiyor. Avusturya'daki yaratıcılık ruhu uzun bir geleneği beraberinde getiriyor: Örneğin ısıtma ve soğutma işlemleri için kullanılan ve en verimli sistemlerden biri olan ısı pompaları 150 yılı aşkın bir süre önce Avusturya'da icat edilmiştir.  Günümüzde her yıl 8.000'i aşkın ısı pompası üreten teknoloji lideri de Avusturya'da bulunuyor.
listen

Avusturya yenilenebilir enerjiler yani sürdürülebilir şekilde mevcut olan enerji kaynakları konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Avusturyalı şirketlerin araştırma laboratuvarları ve geliştirme merkezlerinden  uluslararası kabul görmüş verim ve kalite sayesinde dünya çapında denenmiş teknolojiler gelmektedir. Makinelerin ve tesislerin su gücünün transformasyonu için icadı ve optimizasyonu  her zaman Avusturyalı şirketlerin çalışma sahası olmuştur ve dünya çapında ilgi görmektedir. Yenilenebilir enerjilerin diğer bir kaynağı ise yeniden yetişen hammaddelerden elde edilen biyokütlenin enerjik potansiyelidir.

Avusturya yenilenebilir enerji teknolojilerin geliştirilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır ve uluslararası müşteriler Avusturya'da bu sektörün birçok alanının kaplandığını görmektedir:

  • Su gücü: Tesis yapımı, türbinler, danışmanlık ve mühendislik
  • Biyokütle: Biyogaz, ahşap, talaş, peletler, tesis yapımı, kazan üreticileri, taşıma tekniği
  • Güneş ısısı ve fotovoltaik: Modüller, danışmanlık ve planlama
  • Rüzgâr gücü: Türbin üreticileri, tesis yapımı, danışmanlık, rüzgâr santrali işletme
  • Isı pompaları

Avusturya'nın fotovoltaik modüllerinin üçte birden fazlası ihraç edilmektedir. Biyokütle kazanlarında ve termal güneş kolektörlerinde ihracat oranı da belirgin bir şekilde %70'in üzerindedir.

Şirketler manzarası

Yenilenebilir enerji yüklenicileri alanındaki Avusturyalı şirketler çoğu kez nişte dünya şampiyonu olmuştur. Çok sayıda KOBİ'ler ayrıca planlama ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Bu sektörün üreticileri ortalamanın üstünde güçlü bir servis bileşeni ile birlikte müşteriye yönelik ve müşteriye özel çözümler sunmaktadır. Buna ilişkin bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

Kökleri cam üretiminde bulunan Avusturyalı bir şirket bina alanında kullanılan fotovoltaik yönünde kendisini profesyoneleştirmiştir.

Avusturyalı bir üretici, Kanada'da bulunan Mica hidroelektrik santralinin genişletilmesi için iki Francis türbini ve jeneratörleri teslim etmiştir.

Avusturya'da enerji ve maliyet tasarruflu pil yükleme teknolojisinin geliştirilmesi konusunda bir öncü bulunmaktadır.

Biyokütle ısıtıcıları konusunda Avrupa'da lider olan bir sunucunun kökleri de yine Avusturya'da bulunmaktadır.

Dünyada ilk ve kullanımı kolay olan olağanüstü tasarıma sahip All-in-one fotovoltaik sistemi  Avusturya'dan gelmektedir.

Sorumluluk sahibi insanlar

Yenilenebilir enerjiler alanındaki çalışanların eğitimi çok önemlidir. Avusturya'nın özelliği olan “Dual meslek eğitim sistemi” (bir işletmede çıraklık ve meslek okulu ziyareti)  gelecekte de teori ve pratiği birbirine bağlayacak olan uzmanların bulunacağını garanti etmektedir. Meslek yüksekokullarında ve teknik yüksekokullarında dersler üstü eğitimler de müşterilerin gelecekte de yenilenebilir enerji taşıyıcıları konusunda Avusturya'nın uzmanlığına güvenebilecekleri konusunda katkıda bulunmaktadır.

Bu sektörün Avusturyalı şirketleri etkin bir şekilde iklim hedeflerine ulaşma konusunda katkıda bulunmak istiyorlar. Çevreye karşı sorumluluklarını ciddiye alıyorlar ve kendileri de sürdürülebilir ve bilinçli bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Güvenlik unsuru da dikkate alınmaktadır. Yenilenebilir enerji taşıyıcıları vasıtasıyla enerji üretimi sıkça küçük parçalıdır ve merkez dışıdır ve dolayısıyla münferit kesintilerde daha sağlamdır. Doğal kaynakların dezavantajı mevcudiyetteki dalgalanmalardır. Avusturyalı şirketler elektrikli enerjiyi depolama ve yenilenebilir enerjide sevkiyat güvenliği konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Böylece enerji sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyorlar.