Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Her gün yeni teknolojilerle karşılaştığımız bir dünyaya ayak uydurabilmek için üçüncü bir taraftan destek almamız. artık neredeyse bir gereklilik haline geldi. Ancak, siz de hemen şimdi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgi birikimi ve deneyimi sunan Avusturyalı BT hizmet sağlayıcıları, şirket danışmanları ve muhasebecileri ile iletişime geçerek, tam kapsamlı bir danışmanlık hizmetinden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Avusturyalı danışmanlık şirketlerinin ne denli başarılı olduğunu anlamak için başarı rakamlarına bakmanız yeterli: 80.000'den fazla çalışanı bulunan Avusturyalı bilgi hizmeti sağlayıcıları, her yıl yüzde 8 oranında bir ciro artışı elde ediyor.
listen

Danışmanlık başarıları, müşteri başarılarıdır

Danışmanların, imaj sorunları yaşadıkları günler geride kaldı. Bu sektördeki kalite talepleri ve eğitim standartları yüksektir ve uzmanlar, müşterilerin kendilerine olan güvenin keyfini yaşamaktadırlar. Çalışanlarda ve ihracat gelirlerinde artan rakamlar, bunun göstergesidir: Bilgiye dayalı hizmet sağlayıcıları, dijital çağda büyüyen bir sektördür.

Avusturya'nın danışmanlık şirketleri; strateji geliştirme için yönetim danışmanlığından, şirket analizine veya Mergers-/Acquisition-Consulting için hizmetlere kadar Consulting'in (Danışmanlık) tüm yelpazesini karşılamaktadırlar. Avusturyalı danışmanlar elbette personel politiği ve stratejisi, personel pazarlama ve Outplacement (yeniden işe yerleştirme) alanlarında da faaliyet göstermektedirler.

Avusturya'da tek elden çeşitli danışmanlık hizmetleri sunan büyük danışmanlık şirketleri faaliyettedir. Bunun dışında ayrıca oldukça başarılı bir şekilde belli alanlarda uzmanlaşmış olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli danışmanlık kuruluşları da bulunmaktadır.

Geleceğe yönelen şirketler, böylece örneğin kendilerine sürdürülebilirlik konusunu bütün özellikleriyle (sürdürülebilir geliştirme ve iklim değişimi, kaynak yönetimi, etik, katma değer elde etme, enerji) ekonomik olarak mantıklı bir şekilde şirket pratiklerine entegre etme konusunda yardımcı olabilecek bir Avusturyalı uzman bulabilirler.

Avusturyalı danışmanlar ayrıca örneğin doğrudan prize takılabilen ilk fotovoltaik tesisi gibi eşsiz şeyleri de mümkün kılabilmektedir. Tamamıyla Avusturyalı olan bu ürün, geliştirilmesini KOBİ'lerin yenilik yönetiminde yeni ölçeklerin belirlendiği bir Pre-Sales Crowdfunding'e borçludur. "%10 riskte %100 yenilik".

Geleceğe bakış - ve uluslararası kavrama

Avusturyalı danışmanlar, tüm dünyadaki şirketlerin ortaklardır. Avusturyalı danışmanlık şirketleri, cirolarının yaklaşık %20'sini Avusturya sınırlarının dışında elde etmektedir.

Avusturya'daki danışmanlık sektörü "i-volution" evrimini hareketlendirmektedir: İnternette, yenilikçi gelişmeler ve geleceğe yönelme. Örneğin Avusturya'da geliştirilmiş olan dünya çapında eşsiz bir sistem, akıllı telefon, tablet ve PC üzerinden sadece tek bir sunucu ile hidroelektrik santrallerin kumanda edilmelerini v görselleştirilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu internet çözümü, otomasyon tekniğinde yeni standartlar belirlemektedir ve klasik SPS kontrolünü, Cloud, akıllı telefon ve BigData dünyası ile birbirine bağlamaktadır.

Güvenlik

Dijitalleşme sadece iş fırsatları ve potansiyeller yaratmakla kalmıyor, içinde ayrıca tehlikeler de barındırıyor. Bilgi ve veri güvenliğinde kalifiye danışmanlık, bu riski azaltmaktadır. Dijital BT altyapılarına saldırıları önlüyor ve şirketlere, fikri mülkiyetlerini, verilerini ve şirket sırlarını korumakta yardımcı oluyor. Avusturyalı şirket danışmanları; dünya çapında şirketler için üreticiden bağımsız, geleceği güvenli çözümler bulmak için uzmanlık bilgiye sahiptir.

En yüksek standartlar

Katı direktifler ve eğitim standartları, Avusturyalı danışmanlık şirketlerinin hizmet kalitesini garantilemektedir. Yüksek standartlara uyum konusunda incite isimli kalite akademisi önemli bir role sahiptir. Bu akademi, Avusturyalı danışmanlara, uluslararası kabul görmüş ve performans kanıtı ve kalifikasyon ispatı oluşturan çeşitli sertifikalandırmalar sunmaktadır.