Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Avrupa trafik yolları açısından merkezi bir konuma sahip olan Avusturya, bu coğrafi konumu sebebiyle lojistik alanında da önemli bir rol oynuyor. Avusturya'daki trafik yollarının karayolu, demiryolu, gemi ve hava yolu ile doğrudan uluslararası trafik altyapısına bağlı olması, Avusturya nakliye şirketleri için önemli bir başarı faktörü sunuyor. Beraberinde birçok yenilikçi çözüm ve teknoloji getiren Avusturya lojistik endüstrisi, başta çevre dostu nakliye çözümleri olmak üzere, en önemli lojistik merkezler arasında yer alıyor. Söz konusu trafik araçları, teleferik yapımı ve demiryolu taşıtları üretimi olduğunda da Avusturya yine ilk sırada geliyor.
listen

Ekonomik değeri olan yüklerin ve insan taşımalarının en iyi şekilde yapılması performansı güçlü, güvenilir ve optimal ağlara sahip trafik altyapıları ile mümkündür. Akıcı trafik, ekonomi merkezlerinin gelişimi için belirleyici faktörlerdir. Lojistik; bilgi, insan ve yük taşımalarını düzenleyip, optimize etmeye çalışır. Bu sektör, üretim sanayisinden ve turizm sektöründen sonra ekonomide en üst sıralarda yer almaktadır. Yaklaşık 11.000 şirket, doğrudan 160.000 insanı istihdam ederek, 34 milyar Avro ciro elde etmektedir. 

Lojistik sektörü, ağırlıklı olarak aracı nakliyatçılar, taşıma, aktarma, depo lojistiği, lojistik teknoloji ve nakliyat şirketlerinden oluşmaktadır. Bu sektörde ayrıca Avrupa kara trafiği, hava kargosu, deniz kargosu, kurye, ekspres ve paket hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, Green Logistics, gümrük, tehlikeli madde, hukuk ve sigorta gibi yeni alanlar da bulunmaktadır. 

Dünya ticaretindeki değişiklikler, alış verişlerin online yapılması, iklim ve çevreye duyarlı trafik kısıtlamaları ve dijitalleşme konuları zaman içinde gelişerek beraberinde yeni ölçütleri de belirlemeye başladı. Küreselleşen dünyada Avusturya'nın bu sektördeki önemi, yıllardır sürekli olarak artış göstermektedir.

Uluslararası politika

Avusturya'nın kara, hava ve su altyapısı oldukça sağlam inşa edilmiş olup, uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirmektedir. Avusturyalı lojistik şirketleri, sundukları çözümlerde ekonomik ve ekolojik şartları dikkate alarak çalışmaktadır. Avusturya'da taşınan yüklerin %32'si demiryolu üzerinden yapılmaktadır. Bu, AB kıyaslamasında Modal-Split'te %14'ten daha yüksek bir orandır. Trafik telemetri verilerinin kullanımı, taşıma güzergâhlarının ve taşınır cihazların optimizasyonu yoğun olarak teşvik edilmektedir.

Avusturya'da taşıma hizmeti sunan firmalar, uzun yıllara dayanan deneyim ve müşteri odaklı çalışmalarından dolayı uluslararası takdir görmektedirler. Trafik koridorlarının planlanması ve uygulanması, teknik-hukuki şartlarının standartlaştırıması için oluşturulan güçlü uluslararası iş birlikleri hem nihai kullanıcılar hem de yabancı yatırımcılar için siyasi güvenilirlik sağlayıp, Avusturya lojistik sektörünün iyi imajına katkıda bulunmaktadır.

Geleceğe açılan yollar

Uluslararası pazardaki rekabet, maliyet baskısı ve müşterilerin fiyat, kalite, zaman ve çevre uyumluluğuna ilişkin artan talepleri, yeni ve yenilikçi lojistik projeleri için ihtiyaç duyurmaktadır. Aralıksız ürün tedariğini ve zamanı adapte edebilen katma değer zincirlerinin yaratılması, ekonomiye meydan okumaktadır. Avusturyalı lojistikçiler işte tam da bunlar adına en uygun çözümleri sunmaktadır: 

Modal-Split: Avusturya'nın lojistik sektörü, gittikçe daha fazla modal, küresel ve esnek lojistik çözümler sunan firmalardan oluşmaktadır.

  • Sürdürülebilir, çevre dostu lojistik çözümlerdend ve nakil biçimlerinden oluşan stratejiler sürekli olarak genişletilmektedir.
  • Çoklu modal lojistik konseptlerinde kullanılan demiryolu taşımacılığı gittikçe daha da önemli hale gelmektedir.
  • Tuna’da özellikle yük taşımalarında kullanılan gemiler üzerinden lojistik çözümler üreten Avusturya, bu konuda da oldukça uzmanlaşmıştır.
  • Lojistik terminallerinin aktarma, depolama ve transfer sürelerine ilişkin yükün azaltılması için lojistik ve kargo merkezleri genişletilerek teşvik edilmektedir.
  • Dijitalleşmenin ve bilişim teknolojilerinin, trafik akışlarındaki süreç optimizasyonu için kullanılan Cloud teknolojileri sayesinde yenilikçi çözümler üretilmektedir.
  • Avusturya lojistik sektörü, nihai kullanıcı lojistiğine önem gösteriyor olup, ticarette maliyet ve kısa sevkiyat sürelerine ilişkin müşteri taleplerini ön planda tutar.