Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
İnşaat alanında 200 yıllık deneyime sahip bir dünya lideri mi arıyorsunuz? O halde Avusturya doğru tercih. 1819 yılında kurulan bir Avusturyalı şirket geleneksel tuğla anlayışına yepyeni bir bakış açısı kazandırarak ısı koruma gereksinimlerinde yeni standartlar belirledi. Bu tuğlaların en dikkat çekici özellikleri arasında kaynakların sorumlu kullanımı, düşük enerji tüketimi ve uzun vadeli maliyet tasarrufu gibi özellikler yer alıyor. Söz konusu sürdürülebilirlik ve rekabet gücü olduğunda iklim konusu da ön plana çıkıyor. Avusturyalı şirketler BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) alanında da yazılım tabanlı planlama, yürütme ve yapı yönetimi gibi alanlarda büyük beğeni topluyor.
listen

Sürdürülebilir inşaatçılığın temel fikri ekonominin, ekolojinin ve toplumun birbirine geçen sistemler olması. Sürdürülebilir bir bina yüksek ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel kalite özelliklerine sahiptir. Bu çevre ve toplum için bir katma değer anlamına gelmektedir. Bina sektörü enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarında AB çağında %40'lık bir oranla belirgin bir şekilde trafiğin ve sanayinin önünde bulunmaktadır. Bina inşaatında yeni teknolojilerin kullanımı, dolayısıyla önemli bir tasarruf potansiyeline sahiptir. Konu mantıklı bir iklim stratejisi olduğunda enerji verimliliğine sahip olan binalar yenilenebilir enerji taşıyıcıları için önemli bir katkıda bulunmaktadır. 

Sürdürülebilir şekilde inşa etmenin çok yönü vardır ve özel bir planlamaya, doğru malzemelere ve uzmanlığa uygun bir icraya ihtiyacı vardır. Avusturya bina teknolojileri alanlarında son 20 yılda önde gelen bir ülke haline geldi. Yelpazede yüksek modern pencereler ve kapılar, pasif ev uyumlu havalandırma tesisleri ve otomatik biyokütle ısıtıcıları ve güneş enerjisi tesisleri bulunmaktadır. Avusturya'nın uzmanlığına elbette bina sertifikalandırması da dâhildir. Tüm dünyadaki müşteriler Avusturya'da aşağıdaki konular için uzmanlar bulmaktadır:

  • Planlama ve danışmanlık hizmetleri
  • Yapı maddeleri
  • Bina tekniği
  • Yenilenebilir enerjiler
  • Araştırma ve geliştirme

Avusturyalı şirketler sürdürülebilir binaların yeni planlamalarında başarılı olmakla kalmıyor. Enerji verimliliği, mevcut binalarda tadilat ve restorasyon çalışmaları sayesinde işletme maliyetlerinin önemli derecede azaltılabileceği şekilde arttırılmaktadır.

Örnek projeler - uluslararası örnek teşkil etmektedir

Avusturyalı şirketler, Green Building konusunda tüm alanlarında önde gelen pozisyonlarda bulunmaktadır. Bu örneğin LISI evi gibi bazı örnek projelerde de görülmektedir. Solar ve sürdürülebilir inşa etmenin en önemli rekabeti olan Solar Decathlon rekabetine yapılan ilk Avusturyalı katkıdır. LISI evi modüler hafif yapı şeklini karşılanabilir mesken yapımında ekolojik malzemeler ve yenilenebilir enerji ile kombine etmektedir. LISI sakinlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar enerji üretmektedir.

Veya TU-Campus Getreidemarkt'daki (Getreidemarkt Teknik Üniversitesi Kampüsü) Artı Enerji Ofis Gökdeleni (Plus-Energie-Bürohochhaus). Bu bina elektrik şebekesini bina işletmesi için gereken enerjiden daha fazla enerji ile besleyen dünya çapındaki ilk ofis gökdelenidir.

Ve ayrıca giriş katı itibariyle yaklaşık %75 ahşap oranlı inşa edilen"HoHo Viyana": Planlayıcılar bu ev ile idareli kaynak kullanımına ve sürdürülebilir inşa etmeye ilişkin örnek olmaktadırlar ve iklim korumasına katkıda bulunmaktadırlar. Çünkü bir metreküp inşa edilen ahşap, atmosferin yükünü iki ton CO2'ye kadar azaltmaktadır.

Eşsiz olan bu Avusturyalı projeler tüm parçalarda en yüksek mimari talepleri yerine getirmektedir ve hatta AB'nin iklim hedeflerini aşmaktadır. Örnek projeler ile tanıdığınız çok sayıda Avusturyalı uzman,planlama ve icra arası arayüzü iyileştirmek ve daha fazla yeniliği teşvik etmek için birlikte uluslararası olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Bu şekilde örneğin Kanada'da ve Endonezya'da ilk pasif evler gerçekleştirilmiştir. Çünkü enerji verimliliği konusu dünya çapında gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Gelecekte Avusturya'nın Green Building alanındaki gelişmeleri dünya çapında daha fazla ilgi çekecektir.