Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Her yıl 12.000'den fazla traktör imal eden, birinci sınıf meyve ile yemler üreten, hayvancılıkta antibiyotik kullanımını azaltan ve 140 yılı aşkın süredir tarım kullanımına uygun makineler tasarlayan bir şirket: Avusturya tarımı ve ziraatı oldukça çeşitlidir. Avusturya'nın sahip olduğu tüm bu özellikler yaratıcılığı büyük oranda destekliyor ve sürdürülebilir bir çalışma biçimini teşvik ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Avusturya'nın tarım konusunda bir AB lideri olduğuna şaşırmamak gerekir.
listen

Ziraat sektörü tarım ve bahçeciliğin yanı sıra hayvancılık alanlarını da kapsar. Ayrıca bu sektöre tohum, yem, gübre, bitki koruma ilaçları ve tarım makine ve araçları üretimi de dâhildir.

Avusturya‘da ziraat sektöründe yaklaşık 190.000 işletme vardır. Ziraat sektörü çoğunlukla küçük ölçekli olarak yapılandırılmıştır ve her zaman doğa dostu, bilinçli ve sürdürülebilir üretimden yana olmuştur. Halkın sadece %2,5 tarım ile uğraşsa bile zirai üretim ve tarım alanlarının korunması konusunda çok önemli bir görev üstlenmiştir. Bu sektörde aile işletmelerinin payı büyüktür ve yarıdan fazlası bu işi yan gelir olarak yapmaktadır.

Tarım makineleri

Avusturya'daki tarım makineleri üretimi, yüksek bir uzmanlaşma derecesine sahiptir, esnektir ve yenilikçidir. Ürün yelpazesi oldukça kapsamlıdır. Avusturya'daki tarım ve orman makinelerinin üretimindeki bir ağırlık noktası traktörlerdir. Bunun dışında toprak işleme (örn. toprağı tırmıklama, sürme) ve yeşil araziler (biçme düzenekleri, döner tırmıklar, vs.) için makineler ve cihazlar, belediye araçları, tarımsal römorklar, ahır tertibatları, suni yağmur sistemleri, belediye tekniği ve odun kesme makineleri üretilmektedir.  Bu makineler ve cihazlar, işi kolaylaştırıp tarımdaki verimliliği arttırmaktadırlar.

Sürdürülebilirlik

Avusturya’nın organik tarım ürünleri yüksek kalitelerinden dolayı olağanüstü şekilde talep edilmektedir. Bu sadece sıkı bir yasal düzenlemenin değil aynı zamanda yüksek standartta bir üretimin sonucudur. Organik tarım anlayışı Avusturya’da 1970’lerden beri çok önemli olmuş pazarlama ve satış stratejilerinde sürdürülebilirlikle birlikte kök salmıştır. Avusturya’da çok sayıda bulunan küçük işletmeler sürdürülebilir bir ekonomi için avantaj sağlar ve böylelikle Avusturya %20’nin üzerinde ekolojik tarımsal alanlarıyla Avrupa’da lider konumdadır.

Dünya çapında Avusturya ürünleri  

Dünyada 26 ülkede 55 lokasyonda faaliyet gösteren bir Avusturyalı firmanın başlıca ürünleri şeker, nişasta ve meyve olarak üç ana başlıkta toplanır. Ürün yelpazesi gıda üretimi için şeker ve biyoetanolden tekstil ve kâğıt sektörü için nişastaya kadar uzanır – yoğurtiçin işlenmiş meyveler özellikle başarılı bir ürünüdür. Dünyada tüketilen her üç meyveli yoğurttan birinde bu Avusturyalı firmanın ürünleri bulunmaktadır.

Zengin bir geleneğe sahip olan Avusturyalı bir aile şirketi, tarım makineleri ve aletleri üretimindeki yenilikleri sayesinde tarımın mekanikleşmesinde lider konumdadır. Aralıksız olarak genişlettiği ürün yelpazesi, artık tüm hasat zincirini kapsamaktadır: Saman hasat makineleri, yükleme arabaları, hasat arabaları ve silolama römorkları ile sabanlardan tohum makinelerine kadar toprak işleme aletleri. Ürünlerin üstün kalitesi, çok sayıda ülkedeki müşterileri ikna etmiştir.

Gelenek ile yenilik bir arada

Ziraat tekniği, yüksek yenilik ve gelişme potansiyeline sahip olan geleceğin heyecan verici bir pazarıdır. Kullanıcılara önemli bilgiler sunan ve karar verme ile önlem almada yardımcı olabilen toprak tekniği dijitalleşmesi, bir anahtar sözcüktür. Gıda üretimindeki ve hammadde kazanımındaki otomasyon konusu da Avusturyalı ziraat teknisyenlerinin ilgilendiği önemli bir gelecek sorusudur.

Büyük bir araştırma enerjisi, tohum ve yem maddelerine ilişkin yeniliklere harcanmaktadır. Yem maddeleri katkıları, bulaşmaya maruz kalan yemdeki mikotoksinleri etkinsizleştirerek hayvanların sağlığını korumaktadır. Bu, uzun bir tarihe sahip olan bir alanın, gelecekteki meydan okumalarla baş etmenin çok sayıdaki yaklaşımlarından sadece bir örneğidir.