Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Gemi alanında 190 yıllık bir geçmişe, yenilikçi yat ürünlerine ve verimli pompa sistemlerine sahip bir tedarikçi mi arıyorsunuz? Avusturya'da deniz olmamasına rağmen, bu ülkede ciddi bir denizcilik endüstrisi hüküm sürüyor.
listen

Denizcilik sektörü, gemi yolculuğu, tersaneler, gemi ve tekne yapımı, limanlar, altyapı, lojistik, turizm ve yan sanayi alanlarında yük ve hizmetlerin tahsisini kapsamaktadır. 

Deniz yolculuğu, denizcilik ekonomisinde en büyük sektörü oluşturup, özellikle kişi ve yük taşıma olmak üzere su üstü araçlarının kullanımını kapsamaktadır. Nehir ve akarsulardaki gemi yolculuğu da bu sanayinin bir parçasıdır.

Son zamanlarda denizcilik endüstrisinin tedarik ve hizmet sağlayıcıları, yenilikçi sistem çözümlerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu çözümler, sadece gemi ve yan ürünlerini değil, ayrıca liman ekonomisi ve lojistiği için denizcilik tesis ve sistemlerini, denizcilik çevresi ve güvenlik tekniğini, açık deniz ve diğer denizcilik tekniklerini de kapsamaktadır. 

Müşteriye özel

Denizcilik sanayisinde çalışan Avusturyalı şirketler, üst düzey kaliteye sahip uluslararası kabul gören ürünler sunmaktadırlar. Avusturya'da geliştirilen motor ve tahrik sistemlerinin yanı sıra güvenlik tekniği, yangın koruması, iç donanım, yay sistemleri, pompa ve kontrol sistemleri de dünya çapında rağbet görmektedir. 

Müşterilerle birlikte ürün odaklı geliştirilip hayata geçirilen özel çözümler, Avusturyalı şirketlerin asıl kuvvetli olduğu alandır. Bu sektör, köklü bilgi donanımı, sürdürülebilir hedef ve inovasyon becerileri ile Avusturya’nın en güçlü sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Gelecek

Günümüzde deniz taşımacılığı sektörü, özellikle de liman ekonomisi, gemi işletmeleri ve lojistik danışmanlık alanlarında üretim ve tedarikçi firmalar için gelecekte oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. Tüm Avrupa limanları, dolayısıyla da daha fazla lojistik merkez, lojistik hizmet ve modal-split taşıyıcıları adına çok yönlü hizmet sağlayıcıları olarak konumlanmaktadırlar. Tuna bölgesi de Karadeniz'e çıkan gemi koridoru olarak, yük taşıma miktarında ve turizmde olumlu gelişmeler göstermektedir.

Eğilimler

Gemi inşaatındaki güncel eğilim, esas itibariyle taşıma kapasitelerinin (konteyner) her gemi için daha da arttırılması yönündedir. Çevre uyumu, alternatif tahrik sistemlerinin kullanımı ve optimal yakıt kullanımı, bu konuda üzerinde çalışılan alanlardır.