Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Avusturya'da sadece batının en büyük yeraltı tungsten cevher yataklarından biri değil, Orta Avrupa'nın en büyük talk depoları ve dünyanın en büyük siderit depoları da bulunuyor. Avusturya'da, aynı zamanda refrakter ürünler konusunda bir dünya lideri ve mineral hammadde tabanlı geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımında teknoloji lideri bir şirket de bulmanız mümkün. Sürdürülebilir ürünlere öncelik veren bu endüstri, birbirinden farklı özelliklere sahip, yenilikçi ve uygun maliyetli birçok ürün sunuyor. Bu ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşıladığından emin olmak için de büyük özen gösteriliyor.
listen

Günlük yaşam için hammaddeler

Mineral hammadde içermeyen bir ürün olmadığı gibi, mineral hammaddesiz geçen bir gün de yoktur. Mineral hammaddeler olmasaydı ev, tren, cadde, gazete ve ayrıca bilgisayar veya cep telefonları da olmazdı. Avusturya madenciliği, dünya çapında talep gören ürünler için kaliteli hammaddeler çıkarmaktadır. Örneğin, Avusturya'nın mika demir oksidi, Türkiye'deki boğaz köprüsünde ve Sidney'deki Harbour Bridge liman köprüsünde olduğu gibi dünya çapında kullanılan pas koruyucu boyalarda kullanılmaktadır.

Avusturya'da daha ziyade küçük bir sektör olmasına rağmen, ülkenin münferit hammaddelerdeki üretim miktarı oldukça yüksektir. Avusturya, dünya çapında üretim açısından manyezitte 5. sırada, volfram madeninde 7. sırada ve talkta 11. sırada yer almaktadır.

Sektördeki öncü firmalar, maden (demir madeni, volfram, mika demir oksit) ve sanayi mineralleri (manyezit, tuz, talk ve muskovit, grafit, kaolin ve diğerleri) gibi mineral hammaddeleri çıkarıp müşteriye özel işlemektedir. Ürün yaşam döngüsünün sonunda ise ayrıca müşteriye özel hizmetler de sunulmaktadır.

Avusturya’da bulunan 1.200'den fazla yerüstü maden işletmesi (açık maden ocakları, taş ocakları, "çakıl ocakları") ve 40 yeraltı maden ocağında mineral hammadde çıkarılmaktadır. Bu konuda uzman Avusturyalı şirketlerin arasında, dünya ve teknoloji liderleri de bulunmaktadır. Bu şirketlerin ürünleri, birçok farklı özellikleri sayesinde dünya çapında talep görmektedir.

Ateşe dayanıklı ürünler sanayisi örneği

Avusturya'nın ateşe dayanıklı ürünler sanayisi, "Clean Steel", 3D baskı, simülasyon programları (akım simülasyonu) gibi ateşe dayanıklı ürünler için çok özel çözümler sunmaktadır. Bunlar, global olarak kabul görmüş kaliteye sahip teknolojik ürünlerdir. Avusturya'nın bu sektörü, geri dönüşüm alanında enerji verimliliği ve inovasyon alanlarında da öncü bir konuma sahiptir.

 Talk örneği

Talk madenciliği yapan Avusturyalı bir şirket, plastik üreticilerinin kullandığı ve olağanüstü özelliklere sahip olan en ince öğütülmüş talk için özel bir yöntem geliştirdi. Talkı kompakt bir şekilde dünya çapındaki müşterilere gönderen bu şirket, bu yenilikçi hammadde için aynı zamanda çelik öğütme ve lojistik çözüm bulma konusunda da teknik çözümler sunmaktadır.

 Sürdürülebilirlik

Doğal kaynak sektörü için trend belirleyen birçok Avusturyalı hammadde firması vardır. Sanayi şirketleri için geçerli olan yasal talep ve sertifikalandırma gibi işlemler için birbirleri ile sürekli olarak etkileşimde bulunan şirketler, madencilikteki hammadde kullanımı konusunda sürdürülebilirliği sağlamaktadır.

Maden yatağından mümkün olduğu kadar eksiksiz maden çıkarmak Avusturyalı firmaların asıl hedefidir. Çevrenin korunmasına katkıda bulunan rekültivasyon ya da yeniden doğallaştırma açık maden ocaklarında kullanılan yöntemlerdir. Birincil hammaddelerin iradeli kullanımı için -elbette mümkün olduğu yerlerde- geri dönüşüme de başvurulmaktadır. Enerji ve üretim maddeleri gibi diğer kaynakların kullanımı konusunda da çevre siyasetine ilişkin unsurlar dikkate alınmaktadır. Hammaddeler işlenirken enerji verimliliği ve çevre dostu ürünlere dönüşmeleri dikkat edilen özelliklerdir.


Eğitim

Avusturya’da madencilik sektöründe istihdam edilecek uzmanlar için eğitim imkanları:

  • Leoben Montan Üniversitesi
  • Loeben'deki mineral hammadde sanayisi için fabrika usta okulunda uzmanlık eğitimleri
  • Geniş kapsamlı meslek eğitimi sonrası madencilik işletmelerinde "on the job" stajı