Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Yol, köprü veya tünel inşası olması fark etmez: Avusturyalı şirketler, bu gibi işlerde en çok tercih edilen şirketler arasında yer alıyor. Ulaşım altyapısı ve bayındırlık işleri alanında faaliyet gösteren ve planlama, kalite ile güvenliğe büyük önem veren uluslararası şirketlerin birçoğu, gerekli teknik destek için Avusturyalı şirketlere güveniyor. Dünyanın en önemli teknoloji öncüleri; bu anlamda boru sacları, gemi platformları ve su tahliye sistemleri gibi alanlarda benzersiz çözümler üretiyor.
listen

Belli trafik akışları için taşıma katsayısı arttıkça, bölgedeki konjonktür etkisi de artar. Ulaşım altyapısı sıkça bölgesel tutarlık ve refah eksenlerin oluşumu gibi diğer olumlu etkileri de yanında getirmektedir. Avusturya'nın yeraltı yapı sektörü ve trafik altyapısı şirketleri, geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadırlar. Danışmanlıktan, planlamadan ve koordinasyondan sanatkârlığa uygun icra ve üretime kadar.

  • Köprü ve yükseltilmiş yol yapımı
  • Tünel yapımı
  • Boru hattı ve kanal ağı yapımı
  • Sokak yapımı
  • Demiryolu üst yapı
  • Su işleri mühendisliği
  • Özel yapı ve diğer yeraltı inşaatı

Avusturyalı şirketler özellikle özel yeraltı inşaat projelerinde (yol yapımı, köprü yapımı, boşluk ve tünel yapımı), akıllı ya da kaliteli yüksek değerde yapı malzemelerinde ve işleme maddelerinde, borular, su tahliyesi, drenaj hendekleri vs. gibi ürünlerde ve ayrıca özel makineler ve araçlarda uluslararası kabul görmüş uzmanlığa sahiptir.

Avusturya, dağların ülkesidir ve zor şartlar altındaki yol yapımı faaliyeti dolayısıyla uzun bir geleneğe sahiptir. Nesillerin deneyimine son zamanlarda yapıda dijitalleşme eğilimi de katılmıştır. Avusturya'nın trafik sayımı ve trafik akışlarının optimizasyonuna ilişkin trafik telematiği ve kontrol sistemleri, uluslararası talep görmektedir.

Eğitim

Özel uzmanlık eğitimi, inşaat mühendisliği ve ulaşım altyapısı için büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü iyi uzman çalışanlar, bir yapı şirketinin en önemli potansiyellerinden biridir.

Avusturya inşaatçılığında çeşitli eğitimler sunulmaktadır; meslek eğitimi veren yüksekokuldaki (HTL), meslek eğitimli duvarcı veya beton kalıpçı meslek eğitimleri, inşaatçılık eğitimi ve meslek yüksekokullarında veya üniversitelerde sunulan yükseköğrenim. Avusturya'nın yapı ekonomisi, iyi eğitimli personeli sayesinde uluslararası rekabet yapma gücüne sahiptir.

Sürdürülebilirlik

Avusturyalı şirketler, bu sektörün bir sorununu bilmektedirler ve bunun için çözümlere sahiptirler: Caddeler, köprüler, tüneller, bölgeleri birbirine bağlayabilmek için sıkça yeşil veya doğa koruma bölgelerden geçmektedir. Akıllı bir planlama, olumsuz etkileri dikkate almaktadır ve onları koruyucu önlemlerle minimize etmektedir. İtinalı davranış ile üretimde ya da yapıların inşa edilmelerinde çevreyi korumanın hakkı verilebilmektedir, örneğin yapı malzemelerinin bilinçli seçiminde, bertarafta, düşük emisyonlu yapı makinelerin kullanımında ve son olarak yapıların sürdürülebilir, etkili enerji tüketiminde. Uluslararası müşteriler, Avusturyalı şirketlerin bu alanlardaki uzun yıllara dayanan deneyimlerinden faydalanmaktadırlar.

Güvenlik ve sorumluluk

İnşaatlarda güvenli ve sağlıklı iş yerleri, çalışanları korumaktadır ve maliyetlerde tasarruf sağlamaktadır. İş güvenliği dolayısıyla yapı ekonomisinde özel bir rol oynamaktadır. Avusturyalı şirketler için iş güvenliği, entegre yönetim sistemlerinin bir parçasıdır. Güvenlik ve koruyucu önlemler, normlarda, düzenlemelerde ve direktiflerde düzenlenmiştir. Şirketler bunun dışında sertifikalandırmalara (İSO) veya kalite mühürlerine sahiptir.

Özellikle inşaatları sürekli değişen müteahhitlere, çeşitli talep gruplarına karşı sorumluluk üstlenme konusunda meydan okunmaktadır. Çok sayıda büyük şirket, Corporate Social Responsibility (CSR) konusunu hâlihazırda yönetimlerine entegre etmiştir.

Gelecek

Geleceğin konuları, artmış mobilite ve trafik yoğunluğu, trafik akışlarının optimizasyonu ve bilişim ve iletişim teknoloji (BİT) vasıtasıyla otonom sürüştür. İntermodal trafik çözümleri ve ekonomi ile ekolojik sistemleri arasındaki gerilim alanındaki çalışma, gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

listen