Inhalt

GENEL BAKIŞ

Standard Content Module
Avusturya sınırları dahilinde yaklaşık 480 şirket, tıbbi teknoloji ve laboratuar malzemeleri alanında faaliyet gösteriyor. Yıllık cirosu yedi milyar Euro'yu aşan bu endüstri, Avusturya ekonomisi açısından en önemli sektörler arasında yer alıyor. Sayısız başarıya imza atan geleneksel şirketlerin yanı sıra, artık sağlık bilişimi teknolojilerine odaklanan birçok yeni girişim de var.
listen

Tıp tekniği cihazları ve benzer teknolojiler, her zaman Avusturya'nın Life Science sanayisinin önemli bir parçası olmuştur. Bu sektörün faaliyet alanları çok çeşitlidir: Kan şekeri testlerinden tekerlekli sandalyelere, BT tarayıcılarından şırıngalara kadar. Avusturyalı şirketler, uluslararası pazarda tıp tekniği, farmasötikler, ön malzemeler ve ayrıca mühendislik ve hizmetler ile temsil edilmektedir.

Uzmanlaşma ve yenilik özelliklerine sahip olan bu sektörde, tüm dünyadaki müşteriler, Avusturyalı ortaklarının Know-how ve araştırma yapılarından faydalanmaktadırlar. Ancak Avusturya ayrıca sağlık hizmetleri için gittikçe daha fazla tercih edilmektedir, ister ameliyatlar, ister rehabilitasyon veya tedbir amaçlı tıp ve Wellness olsun.

Özel bilgi

Elektromekanik tıp tekniği, bu sektörde çok önemli bir role sahiptir. Sunucuların arasında EKG veya EEG ölçüm cihazlarına odaklanan firmalar da bulunmaktadır. Çok sayıda tıp tekniği firmaları, tıp, teletıp ve E-Health için geliştirme ve yazılım konusunda uzmanlaşmıştır. Firmaların ürünleri arasında örneğin klinik personeli için eşzamanlı olarak hastaların yer tespitini ve takip edilmelerini mümkün kılan yazılım çözümleri bulunmaktadır, mesela oryantasyon bozukluğu olan hastalar için acil çağrı ya da koruma sistemleri.

Avusturya'nın bilim insanları ve sanayileri, özellikle ultrason ve manyetik rezonans tomografisine (MRT) ilişkin güncel geliştirmelerde en önde yer almaktadırlar. Onlar, BT destekli klinik akış ve teşhis görüntüleme çözümleri ve ayrıca hastanelerde ve sağlık kurumlarında resimleri kaydedip işleyen sistemleri geliştiriyorlar.

Tıbbi çözümlerde yetenek

Avusturya'da tıp tekniği çözümleri ve hizmetler konusunda önde gelen şirketlerden biri, teşhis görüntüleme sistemlerdeki, ilaç araştırmasındaki ve geliştirmedeki yeteneğini tek bir çatı altında birleştirmektedir.

Avusturya'da, implant edilebilir işitme çözümleri konusunda teknoloji açısından önde gelen bir şirket bulunmaktadır. Bu şirket, 30 yıllık odaklı araştırma sayesinde işitme implantları alanında teknik ve bilimsel temelleri genişletme konusunda birinci sırada bulunmaktadır.

Mikro yapılı polimer çipler konusunda dünya pazarı lideri, Avusturya'da sertifikalı bir imalathaneye sahiptir ve geliştirmeden, üretimden ve kalite güvence lojistiğine kadar komple katma değer zincirini karşılamaktadır. Burada, hedef pazarlarının tüm düzenleyici şartları yerine getirilmektedir.

Avusturyalı bir yüksek teknoloji şirketi, hastaneler ve bakımevleri için güvenlik tekniği ve iletişim alanında dünya pazarının lider katılımcıları arasında bulunmaktadır. Bu şirket, diğerlerin yanı sıra bakım personelinin hastanelerdeki ve huzurevlerindeki çalışma günlüklerini kolaylaştıran ve hastalara her zaman yardım çağırabilme güveliğini veren hemşire çağırma tesisleri geliştirilmektedir, üretmektedir ve satmaktadır. Uluslararası ağ; Polonya, İsveç ve Macaristan'daki şubeleri ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Rusya'daki temsilcikler ile sağlanmaktadır.

Avusturyalı yenilikçi bir geleneksel şirket, kan örnekleri, ilaçlar ve birçok şey için müşteriye özel taşıma çözümleri geliştiriyor ve böylece optimum hasta bakımının sağlanmasına katkıda bulunuyor. Hemşire servisleri, laboratuvarlar ve eczaneler; manuel rutin çalışmaların azaltılmalarından, nakliyelerin aralıksız olarak geriye yönelik takip edilebilinmelerinden ve hata kaynaklarının önlenmelerinden faydalanıyor. Eczane robotlarına ve laboratuvar hatlarına doğrudan bağlanmak, hasta bakımında daha fazla zaman, güvenlik ve kaliteyi sağlıyor.

Avusturyalı bir şirket, 145 yılı aşkın bir süredir kurtarma araçları geliştiriyor, üretiyor ve optimize ediyor. Her yıl 1.000'den fazla araç üretilip teslim edilmektedir. Bu üreticinin Almanya'da, Slovakya'da ve Romanya'ya şubeleri bulunmaktadır. Bunun dışında dünya çapında satış ortakları ağına da sahiptir.

Gelecek

Günümüzün sağlık ekonomisi doğrudan hasta odaklı aktivitelerin yanı sıra çok sayıda diğer ekonomik faaliyet alanlarını da kapsamaktadır. "Sağlık" unsuru, demografik değişim karşısında gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır, pazarlar ve sektörler, esaslı bir şekilde değişmektedir. Hastaların evlerinde optimum bir bakımını sağlayan ve ilgili kişilerin yaşam kalitesini arttıran yenilikçi tıbbi ürünler aranmaktadır.

Dijitalleşme, ağlı ve taşınır olan sağlık bakımı alanında teknoloji yenilikleri için önemli bir tetikleyicidir. Connected Healthcare, yarının tıbbi bakımında çağ açan yeni teşvikler ve çözümler sunmaktadır. Sağlık, gelecekteki en büyük yenilik ve teknoloji teşvikinin sebebi olabilir.