Inhalt

ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye-Anketi: Avusturyalı şirketler yeniden yapılanmaya katkıda bulunmak istiyor 

Türkiye’de şubesi bulunan Avusturyalı şirketlere yönelik yapılan anketin detaylı sonuçları: Avusturyalı şirketler ve çalışanlar büyük ölçüde etkilenmedi

listen

 

• Avusturyalı şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin büyük çoğunluğu (%94) yıkıcı depremden büyük ölçüde etkilenmedi. Sevinerek belirtmek isteriz ki, bu şirketlerin çalışanları herhangi bir zarara uğramadı ve hiçbir ekipman da hasar görmedi. Sadece bir şirket fazla sayıda kayıp yaşadığından yas tutmakta, yaralı ve kayıp çalışanları için endişelenmektedir. 

•  15 şirketin Türkiye'nin güneydoğusundaki 10 ilden birinde tesisi veya temsilciliği bulunmaktadır.
Etkilenen bölgede ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısı tamamen faaliyetlerine devam etmekte, 3 tesis ise hala kapalı durumdadır. Şirketlerin çoğunluğu Mart ayı içerisinde, geri kalanları ise yıl ortasına kadar yeniden faaliyete geçmeyi hedeflemektedir.

Önümüzdeki 6 ay için olumlu beklentiler

• Şirketler, korkunç depremlerin ardından en büyük ekonomik zorluklar olarak sipariş ve satışlardaki düşüşü, kalifiye işgücü ve yerel kaynaklı malzemelerin eksikliğini ve aynı zamanda ulaşım altyapısının bozulmasını gösteriyor.  

• Bununla birlikte, Avusturyalı şirketlerin şubeleri, gelecekteki ticari gelişmeleri büyük ölçüde  olumlu olarak değerlendiriyor:

- Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %40'ı önümüzdeki 12 ay içinde ciro ve sipariş sayılarının artmasını     beklemektedir.
- Beşte biri ciroda düşüş beklerken, %80'i kapasite kullanımının aynı kalmasını veya artmasını   
   bekliyor. 
- İşletmeler çalışan sayısını artırma eğiliminde olurken, yatırımlar ortalama olarak değişmeyecektir.

  • 50 Avusturyalı şirketin Türkiye şubeleri, ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye anketine katılılım sağladı. Toplamda yaklaşık 250 Avusturyalı şirketin Türkiye'de şubesi bulunmakta ve 33.700'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Bu şirketlerin Türkiye'deki şubeleri çoğunlukla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ve çok azı da deprem bölgesinde yer almaktadır.

 
Kısa sürede desteklerini esirgememiş ve her türlü malzeme ve nakdi bağışlarda bulunmuş, çok sayıda Avusturyalı şirkete ve onların Türkiye'deki şubelerine ayrıca çok teşekkür ederiz.

Geçmiş Olsun Türkiye!