Inhalt

AB Ülkelerinden Göç

Standard Content Module
Avrupa Birliği’nin bir büyük başarısı çalışanların serbest dolaşımıdır. Avrupa Ekonomik Alanı'nın (AEA) vatandaşlarına, İsviçrelilere ve onların aile üyelerine, Avrupa Birliği’nin veya AEA’nın her ülkesine göç etme ve orada işe başlama özgürlüğü bulunmaktadır. Bu nedenle bu ülkelerden gelen işgücünün Avusturya’da serbestçe iş piyasasına atılması mümkündür ve burada çalışmak için herhangi bir ek izne ihtiyacı yoktur.
listen

AB, daha doğrusu AEA (AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Liechtenstein, Norveç) ile İsviçreliler yerleşme özgürlüğü ve çalışanların serbest dolaşımından faydalanmaktadırlar. Yani ek bir izin olmaksızın uzun süre Avusturya’da ikamet etme ve bir yaşam kurma imkanları mevcuttur. Bu kolaylıktan yararlanmak için ağağıdaki üç seçenekten birini yerine getirmeleri gerekmektedir:

  • Avusturya’ya işçi veya kendi işinde çalışan olarak gidebilirsiniz.
  • Kendiniz ve aile üyeleriniz için yeterli geçim kaynağı ve kapsamlı bir sağlık sigortası ibraz edebilirsiniz.
  • Avusturya’ya eğitim amaçlı gidebilirsiniz ve kendiniz ve aile üyeleriniz için kapsamlı bir sağlık sigortası ibraz edebilirsiniz.

En geç üç ay sonra sadece yetkili ikamet kurumuna başvurmanız ve yukarıda belirtilen koşullar altında bir kayıt belgesi almanız gerekmektedir.

AB/AEA vatandaşları ve İsviçreliler için de Avusturya’ya daha kolay göç imkanları geçerlidir.

AB'ye yeni dahil olan üye devletlerinin vatandaşları için geçici düzenlemeler geçerlidir (aşağıya bakınız). Bu vatandaşlar için çalışanların serbest dolaşımı kapsamında istisnai düzenlemeler geçerli olduğu için yabancılar çalışma yasasına göre izin belgesi almaları gerekmektedir. Çalışma izni almak için başlıca koşullar:

  • Mevcut bir iş pozisyonu olmalıdır.
  • Gelecekteki işveren iş bulma kurumunun bölgedeki yetkili şubesinde çalışma izni başvurusu yapmalıdır.
  • İş bulma kurumu yaptığı araştırmada mevcut pozisyon için Avusturya iş piyasasında başka herhangi bir kişinin uygun olmadığını tespit etmelidir.

Ağaşıdaki AB devletleri için geçici düzenleme halen geçerlidir:

  • Hırvatistan 1.7.2013’ten itibaren

Son Güncelleme: : 25.09.2020