Inhalt

AB Üyesi Olmayan Ülkelerden Göç

Standard Content Module
1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tüm dünyadan Avusturya’ya nitelikli işgücü göçü “Rot-Weiß-Rot – Karte” (Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart) sistemiyle mümkün hale gelmiştir. Bu kriterli göç sistemi (puan sistemi) üçüncü ülkelerden gelen nitelikli işgüçlerine (AB ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre’den gelen kişiler için farklı bir sistem geçerlidir) ve onların aile üyelerine, Avusturya’ya süre ayarlı bir göç imkanı sunmaktadır. “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” şu gruplara yöneliktir:
listen

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı –  Kart“ sistemiyle AB üyesi olmayan ülkelerden ilgili kişiler, objektif kriterler aracılığıyla göç edip edemeyeceklerini ve hangi koşullarda göç edebileceklerini doğrudan öğrenebilmektedir. Puan sistemi şu kriterlere dayanmaktadır:

 • Kalifikasyon
 • Mesleki tecrübe
 • Dil bilgisi
 • Yaş
 • Avusturya’da üniversite eğitimi (üstün niteliklilerde)

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı –  Kart“ 24 ay ile sınırlıdır ve başvurusu yapılan işverenin yanında çalışma imkanı sunmaktadır. Bu işlemden sonra sahibine serbest iş pazarına erişim sağlayan “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı –  Kart plus“  için başvuruda bulunulabilir.

“Beyaz-Kırmızı-Beyaz – Kart” üzerinden Avusturya’ya göç eden kişilerin ülkeye gelmeden önce Almanca bilgisi ispat etmeleri zorunlu değildir (“Göç Öncesi Almanca” zorunluluğuna tabi değillerdir). Ancak Almanca veya İngilizce bilmeleri durumunda puan toplayabilirler.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile işgücü olarak gelenlerin aile üyeleri kota sınırlamasına tabi değillerdir ve hemen serbestçe iş piyasasına geçme hakkı sunan “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart plus” almaktadırlarlar. Aile üyeleri için “Göç Öncesi Almanca” koşulları geçerlidir.

Her AB ülkesinde yürürlüğe girmiş olan nitelikli işgücü göçüyle ilgili yasal düzenlemeler Avrupa Birliği düzeyinde de gerçekleşmiştir. Bu düzenlemenin Avusturya’daki ayağı  "Blaue Karte EU" (“Mavi Kart”tır)".

Üstün nitelikli göçmenler için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 • Peşin olarak bir iş pozisyonu ibraz etme zorunluluğunuz yoktur.
 • Asgari puana erişmeniz durumunda (100 puanın en az 70’i) Avusturya’da yerinde iş arayabilmek için 6 aylık bir vize alırsınız (“job-seeker-Visum” [iş arayan vizesi]).
 • Bu 6 aylık süre içerisinde niteliğinize uygun bir iş bulmanız durumunda “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” size ayrıyeten bir iş piyasası testi yapılmaksızın verilecektir.

Üstün nitelikliler için puan sistemi mesleki tecrübe (PDF, 0.1MB) , dil bilgisi ve yaş gibi genel kriterlerin yanı sıra Avusturya iş piyasasında yoğun rağbet gören özel nitelik ve yeteneklere dayanmaktadır.

2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile işgücüne duyulan ihtiyaç doğrultusunda belirli meslekler için asgari puan 65'e düşürülebilir.

Yukarıda belirtilen düzenleme 2019 yılı itibariyle aşağıdaki meslekler için geçerli olacaktır:

 • Elektrik mühendisliği mezunları
 • Lisansüstü Makine Mühendisleri
 • Veri işleme için yüksek lisans mühendisleri
 • Elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunları
 • Lisansüstü mühendis (özel meslekler)
 • İşletme mezunları
 • Ekonomik mütevelli
 • Hekimler

“Job-seeker-Visum” başvurusu, ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda yapılabilir.

Vizesiz seyahat olanağınız varsa “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu vizesiz seyahat esnasında Avusturya’da da yapılabilmektedir.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi alın ve online puan hesaplayıcı yardımıyla kriterleri yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

Avusturya’da bazı meslekler yoğun ilgi görmektedir ve bu alanlarda nitelikli iç gücü eksikliği yaşanmaktadır. Bu yüzden dünyanın her yerinden gelecek uzmanlar için bu alanlarda iş şansı mevcuttur. “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile kolayca Avusturya’ya göç etme ve kendi niteliklerine uygun mesleği icra etme fırsatı doğmuştur.

İş gücü açığı olan meslekler ile ilgili iş piyasasındaki ihtiyaca göre yıllık bir liste oluşturulmakta ve yayınlanmaktadır. 2019 yılı itibariyle federal eyaletler eksik bulunan meslekleri uzman elman düzenlemesi kapsamında belirleyebilirler.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek uzman personeller aşağıdaki  koşullar altında başvuru yapabilir:

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi alın ve online puan hesaplayıcı yardımıyla kriterleri yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişiler “diğer kilit iş güçleri” çerçevesinde de Avusturya’nın çok yönlü iş piyasasında yer alabilirler. Uluslararası kilit iş güçleri için “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” yoluyla göç etmek aşağıdaki koşullarda mümkündür:

 • Gerekli asgari ücreti sunan bir iş pozisyonu ibraz etmelisiniz. Gerekli zamlar, sabit ödemeler (örn; fazla mesai ödemeleri) ve ayni kazançlar brüt ücrete dahil edilebilir.
  2019 yılında asgari ücret:
  • 30 yaşın altındakiler için aylık brüt EUR 2.610
  • 30 yaşın üstündekiler için aylık brüt EUR 3.132
 • gerekli asgari puana (90 puanın en az 55’si) erişmiş olmalısınız. Diğer kilit iş güçleri puan sistemine göre (PDF, 0.1MB) .
 • İş bulma kurumu bir piyasa araştırması yaparak (yedek işgücü yöntemi) talep edilen iş için Avusturya iş piyasasında uygun işgücünün mevcut olmadığını tespit eder.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Başvuru işlemleri hakkında bilgi alın ve online puan hesaplayıcı yardımıyla kriterleri yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

Kendi İşinde Çalışan Kilit İş Güçleri

Avusturya ekonomisi yüksek ihracat oranları ve yenilikçi güce sahip girişim esasına dayanmaktadır. Avrupa’nın kalbinde yer alan Avusturya, Batı Avrupa’nın sanayi ülkeleriyle Orta ve Doğu Avrupa’daki gelişmekte olan pazarlar arasında kilit nokta teşkil etmektedir. Dünyanın her yerinden girişimciler bu ideal rekabet koşullarından ve Avusturya’nın uluslararası nitelikteki konumundan faydalanabilir.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ve kendi işinde çalışan kilit iş güçleri için “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile göç etmek ve Avusturya’da şirket kurmak mümkündür.

Kendi işinde çalışan kilit iş güçlerine çalışma izni verilmesi için özellikle

 • bu meslekle bağlantılı  EUR 100.000 yatırımın transferi veya
 • yeni işlerin yaratılması veya mevcut işlerin korunması

genel ekonomiye faydası veya bir bölge için anlamlı olması lazım. Bu önkoşullar bir iş planında açıkça sunulmalı ve Kamu istihdam kurumu AMS (Arbeitsmarktservice = AMS) tarafından onaylanması gerekir. 

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda , ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Kendi işinde çalışan kilit iş güçleri için “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” ile ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Start-Up kurucuları

Ekim 2017 itibariyle, Start-Up kurucuları, Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart (Rot-Weiß-Rot – Karte) sistemine dahil edilecek ve onlar için, ayrı bir puan sistemi (PDF, 0.1MB) oluşturulmuş olacaktır.

Şirket kurmak isteyen genç girişimciler, aşağıdaki şartları yerine getirdiklerinde,  Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kartına (Rot-Weiß-Rot – Karte) sahip olabilirler:

 • Asgari puan sayısına ulaşmak (85 puandan 50 puan)
 • Yenilikçi ürünleri, hizmetler, yöntemler veya teknolojileri geliştirmek ve onları pazara sürmek
 • Mantıklı bir iş planının, şirket kurma ve işletme için ibraz edilmesi
 • Şirket yönetiminde, dilekçe sahibi vasıtasıyla aktif bir rolü üstlenmek
 •  (en az yarısı öz sermaye olmak üzere) EUR 50.000 öz sermayeyi kanıtlamak

Aşağıdaki şartlar yerine getirilerek, Start-up kurucularının, iki yıl sonra Kırmızı-Beyaz-Kırmızı artı kartına (Rot-Weiß-Rot – Karte plus) geçme imkânları bulunmaktadır  –:

 • En az iki kişiye tam zamanlı istihdam sağlamak
 • Şirket yönetimine, gerçek anlamda kişisel olarak önemli şekilde katkıda bulunmak
 • Yılda en az EUR 200.000 tutarında ciroya ulaşmak veya en az EUR 100.000 tutarında finansman sağlamak
 • Gerçek anlamda yenilikçi bir ürünü veya hizmeti sunmak.

Şartların yerine getirilmesi, kamu istihdam kurumu AMS (Arbeitsmarktservice = AMS) tarafından kontrol edilmektedir. Kırmızı-Beyaz-Kırmızı artı kartına geçiş ile Start-up kurucusu için, sınırsız bir iş pazarı sınırları çizilmiş olacaktır.  Kırmızı-Beyaz-Kırmızı artı kartı şartları yerine getirilmediğinde, Start-up kurucuları,  iki yıl sonra süreli oturma ve serbest çalışma iznine geçiş yapabilirler. 

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kartı yetkili Avusturya elçiliğinden veya yurt dışındaki konsolosluğundan doğrudan Avusturya’dan temin edilebilir, özellikle de ülkeye vizesiz giriş yapmak mümkün ise.

Dünyanın her yerinden Avusturya’ya üniversitelerin ve uygulamalı bilimler üniversitelerin eğitim imkanlarından yararlanmak için genç insanlar gelmektedir. Eğitimleri süresince bir yandan kendi alanlarına dair uzmanlık bilgisi edinmekte, diğer yandan ise dil, kültür ve iş dünyasıyla tanışmaktadırlar. Bu beceri ve birikimleriyle Avusturya ekonomisi için olağanüstü bir potansiyel teşkil etmektedirler.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen üniversite mezunlarının “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” alması ve burada çalışması için kolaylaştırılmış koşullar geçerlidir.

 • Bir Avusturya üniversitesindeki, uygulamalı bilimler üniversitesindeki veya akredite bir özel üniversitedeki lisans veya yüksek lisans eğitimlerinin en az 2. bölümünü bitirmişlerse, eğitimlerini tamamladıktan sonraki 12 ay boyunca iş aramak için Avusturya’da kalabilirler.
 • Eğitim seviyelerine uygun ve öngörülen asgari ücreti kazanabilecekleri bir iş varsa “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu yapabilirler.
  2019 yılında asgari ücret: Aylık brüt EUR 2.349
 • Puan sisteminin gereğini yerine getirme zorunlulukları yoktur ve labour market service uyguladığı yedek işgücü yöntemine tabi değildirler.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu 12 aylık ikamet sürecinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir. Ayrıntılı bilgilere göç portalından ulaşabilirsiniz..

Üniversite eğitimi esnasında çalışma olanakları:

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrenciler, eğitimlerinde pratik deneyim kazanabilir ve haftada 20 saat çalışabilirler.

Çalışma izni alma sürecinde (başvuru işveren tarafından yapılır) yedek işgücü yöntemi uygulanmamaktadır. Böylelikle çalışma izni alma yolundaki temel engel ortadan kalkmış olmaktadır.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” uluslararası uzmanlara ve ailelerine Avusturya’da birlikte bir yaşam kurma olanağı sunmaktadır.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” veya „Blaue Karte EU" (Mavi Kart) sahiplerinin aile üyeleri “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart plus” başvurusunda bulunabilirler. Bu kart onların da Avusturya’ya göç etmelerine olanak sağlamaktadır.

 • Aile üyelerinin göçü sınırlı değildir (kota yoktur).
 • İş piyasasına hemen serbestçe girme imkanları vardır.
 • Ancak ülkeye gelmeden önce diller için Avrupa ortak ölçüt çerçevesinin A1 seviyesinde Almanca bilgisinin kanıtlanması gerekmektedir (“Göç Öncesi Almanca”).
 • Üstün niteliklilerin ve Mavi Kart sahiplerinin aile üyeleri için “Göç Öncesi Almanca” kuralı geçerli değildir. İlk önce Almanca bilgisi ibraz etme zorunlulukları yoktur.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı – Kart” başvurusu ya yurtdışındaki ilgili Avusturya büyükelçiliği veya konsolosluğunda, ya da vizesiz seyahat imkanı olması halinde doğrudan Avusturya’da yapılabilir.

Başvuru işleminin somut adımlarına dair buradan bilgi alabilirsiniz.