Inhalt

ABC - INDIKATOR TÜRKİYE 2022 ANKETİ

Avusturyalı şirketlerin piyasalar hakkında görüşleri

listen

Her yılın sonunda, Türkiye'deki Avusturyalı iştiraklere ekonomik durumu değerlendirmeleri ve işlerinin gelişimine ilişkin beklentileri hakkında anket yapıyoruz. Bu anketimizin sonuçlarını bir dizi değerlendirmelerimizle sizlere sunmak isteriz oluşturuyoruz.

Avusturya'nın Türkiye'deki iştiraklerinden anketimize katılan 90 genel müdürüne, bu yıl da Türkiye’deki Avusturyalı şirketlerin iş beklentilerinin değerlendirilmesindeki önemli katkıları için büyük bir teşekkür ederiz.

Genel görünüm
Türkiye'deki Avusturya şubelerinin genel durum değerlendirmeleri çeşitlilik göstermektedir. Ankete katılanların neredeyse%50'si için, ülkedeki genel ekonomik iklim / ekonomik durum nedeniyle şirketlerin durumu son 12 ay içinde kötüleşti, %20'si için aynı kaldı ve yaklaşık %30'u için COVID-19'un olumsuz etkisine ve Türkiye’deki ekonomik ve siyasi zorluklara rağmen, Türkiye'ye olan ilgi ve ülkedeki piyasalar ve düzenlemeler iyileşti. Gelecekle ilgili beklentiler daha parlak: yaklaşık% 30'u genel ekonomik iklimin / ülkedeki ekonomik durumun gelişiminin önümüzdeki 12 ay içinde şirketleri üzerinde olumlu bir etkisi olmasını bekliyor. %40'ı durumun sabit kalacağını ve %1/3'ü kötüleşeceğini tahmin ediyor.

Yatırımlar
Ankete göre, Türkiye Avusturyalı şirketler için ilginç bir yatırım ve iş merkezi olmaya devam ediyor. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %40'ının Türkiye'de satış ofisi, %36'sının üretim şubesi ve %27'sinin hizmet konusunda uzmanlaşmış bir ofisi bulunmaktadır.

Düzenleyici ve piyasalarla ilgili konular
Şirketlerin bakış açısından, özellikle Türk ekonomi politikasının öngörülebilirliğinde önemli bir iyileşme potansiyeli var ve katılımcılar ayrıca kamu ihalelerinde, yasal kesinlikte ve siyasi istikrarda daha fazla şeffaflık görmek istiyorlar.  Bir diğer faktör ise şirketleri ilgilendiren zayıf alım gücü ve yüksek emtia fiyatlarıdır.

Ekonomik durum 
Küresel siyasi ve ekonomik gelişmelere ve belirsizliklere rağmen Türkiye, ankete katılan şirketlerin %70'i için bir pazar olarak önem kazanmıştır. %50'si Green Deal/Yeşil Mutabakat' ın Avrupa'da uygulanmasının Türkiye'deki işlerini olumlu yönde etkileyeceği görüşündedir. Katılımcıların yaklaşık %50'si son 12 ay içinde Türkiye'deki toplam cirolarında, sipariş defterlerinde ve gelecekteki yatırımlarında olumlu bir gelişme kaydettiklerini bildiriyor. Türkiye'deki beklentiler üzerine ABC Indikator anketinin diğer bir değerli sonucu.

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Hizmetleri

Avusturyalı şirketler, ADVANTAGE AUSTRIA İstanbul ve Ankara aracılığıyla yerel şirketlerle, Avusturyalı şubelerle ve Türkiye'deki kuruluşlarla ağ kurma ve temas kurma yöntemlerini kullanmaktadır ve bunu pazara giriş veya pazarda gelişimleri için gerekli destek olarak görmektedir. Yerel makamlar ve kurumlarla yapılan müdahaleler de takdir edilmektedir. Ankete katılanların %60'ından fazlası için, ADVANTAGE AUSTRIA ve/veya Avusturya Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu'nun katılımı, ülkedeki ticari başarıları açısından son derece önemlidir. Kurumsal çıkarları geliştirilmesinde bir diğer önemli başarı faktörü, yerel dernekler ve çıkar grupları (ticaret birlikleri, yerel kuruluşlar) ile yakın ilişkilerdir.

Sonuçları buradan indirebilirsiniz:

TÜRKEI ABC-Indikator auf Deutsch