Inhalt

İTHALAT HÜKÜMLERİ

Standard Content Module
Avusturya'da Avrupa Birliği'nin ambalaj yönetmelikleri, ithalat hükümleri ve gümrük sistemi yürürlüktedir. AB'nin söz konusu bu hükümleri esas olarak liberal niteliktedir. Bu alanda nelere dikkat etmeniz gerektiğini, size kolay anlaşılır bir derleme şeklinde sunuyoruz. 
listen

Gıda maddelerinin, şarapların, tekstil ürünlerinin ve kimyasal maddelerin, ancak aynı zamanda başka ürünlerin ambalajlarının üzerinde de, marka ve ambalaj mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

CE İŞARETİ

CE İşareti, aşağıdaki eşyaların EU tarafından belirlenmiş temel güvenlik normlarına uygun olduğunu onaylar:

 • Makineler
 • Yapı malzemeleri
 • Telekomünikasyon sistemleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Spor eşyaları
 • Oyuncaklar
 • Patlayıcı maddeler

CE İşareti'ni kullanma hakkı, üreticinin kendisi ya da AB'ndeki ithalatçısı tarafından elde edilebilir. CE İşareti'ne sahip ürünler, bütün EWR (Avrupa Ekonomik Bölgesi) ülkeleri tarafından, varış ülkesinde yeni bir denetime tabi tutulmaksızın serbestçe alınabilir ve satılabilir.

Avusturya Gümrük Mevzuatı

Avusturya, tam üye olmasıyla birlikte, Avrupa Birliği'nin ithalat mevzuatını ve gümrük sistemini kabul etmiştir. Avrupa iç pazarında artık gümrük mevcut değildir. Bir Gümrük Birliği olarak AB ortak bir dış gümrüğe sahiptir.

Gümrük Tarifesi

AB'deki ortalama ithalat gümrük vergisi %4 civarındadır. Ancak tüm eşyaların %60 kadarı Avusturya'ya gümrüksüz olarak ithal edilebilir. Avusturya gümrük tarifesi, Avrupa Topluluğu Entegre Tarifesi'ne (TARIC) dayanmaktadır. İthal edilecek olan eşyaların AB'de üretilmiyor olması durumunda, gümrük vergileri AB tarafından askıya alınabilir.

Tercihli Gümrük Vergileri

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), gelişmekte olan ülkerden yapılacak ithalatlarda tercihli gümrük vergileri uygulayabilme koşullarını belirler. Bundan ayrı olarak AB üye ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir dizi özel anlaşma da bulunmaktadır.Bu tercihli vergi oranlarından faydalanabilmek için bir menşe belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açıklayıcı Bilgiler

Gümrük mevzuatına dair genel bilgileri buradan edinebilirsiniz:

Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://english.bmf.gv.at

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://english.bmf.gv.at/customs/Customs.html

Gümrük rejimlerine dair özel bilgiler için: Competence Center Zoll

AB gümrük ve ithalat mevzuatı hükümleri için:

Numune

Ticari değer taşımayan numunelerin gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmeleri mümkündür. Bunun için özel bir tanınma işareti veya mühürleme gerekebilir. Avusturya'ya yapılacak bir geçici ihracat için bir ATA Karnesi kullanılabilir.

AB'nin ithalat mevzuatı ilkesel olarak liberaldir. Ancak yine de birkas istisna ve kısıtlama bulunmaktadır:

 • İthalat kontenjanları
 • Antidumping vergileri
 • UN(Birleşmiş Milletler)ambargoları

Bazı ürünler için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Örn.:

 • Tekstil ürünleri
 • Demir ve Çelik
 • Tarım ürünleri
 • Savaş malzemesi
 • "Çifte kullanımlı" eşyalar

Çin'le yapılacak ticaret için de özel düzenlemeler bulunmaktadır.

İthalat kontenjanlarına ve ithalat lisanslarına dair bilgi için:

Federal Dijital ve Ekonomik İşler BakanlığıStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
service@bmdw.gv.at
https://www.en.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx

Tarım Ürünleri İçin İthalat Lisansları

Bazı tarım ürünleri için ithalat lisansına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ürünler bir eşya katalogunda bulunmaktadır. Bunun dışında ambalajlamada ve etiketlemede özel hükümlere dikkat edilmelidir.

Lisanslar şu kurumlar tarafından verilmektedir:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Gümrük Beyannamesi

Eşyaların AB dışındaki ülkelerden serbestçe Avusturya ve buna bağlı olarak AB pazarında dolaşıma girebilmesi için bir gümrük beyannamesinin verilmesi zorunludur. Beyanname sahibinin topluluk içinde yerleşik olması gerekmektedir. Gümrük beyannamesi, eşyaların kısa bir süre önce getirilmiş olduğu veya getirileceği bümrük müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

İstisnalar:

 • Transit eşyalar ya da geçici kullanım eşyaları
 • Toplam kıymeti 1.000 EUR istatistiki basamağı aşmayan sevkiyatlar

Diğer belgeler

AB dışından Avusturya'ya eşya getirilebilmesi için başka belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ticari Fatura

Ticari fatura kural olarak ithal edilen eşyanın eksiksiz bir tanımlamasından

 • Ağırlık
 • Ölçümler
 • Miktar

ve şu bilgilerden oluşmaktadır:

 • Menşe ülke
 • Nakliyatçı
 • Alıcı ve
 • İhraç ülkesi.

Ticari faturanın iki nüshasının gemi veya uçak konşimentosuyla birlikte gümrük makamlarına ibraz edilmelidir.

Menşe Şehadetnamesi

Tercihli gümrük vergileri uygulanacak olan eşyalar için bir menşe şehadetnamesi gerekmektedir.Tekstil ürünleri için bazı ek bilgi hükümleri bulunmaktadır. Bazı eşyalar için de, tercihli olmadığına dair bir belge istenebilir.

Özel Düzenlemeler

Bitki sağlığı şehadetnameleri ile veteriner sertifikaları gibi lisanslar ve çeşitli belgeler, bir kısım ürünün ithalatından önce ibraz edilmek zorundadır. Tehdit altında bulunan hayvan türleri ithal edilemez. Canlı hayvanların nakliyesi özel düzenlemelere tabidir.

listen
Content Navigation

Son Güncelleme: : 08.02.2021