Inhalt

NORMLAR

Standard Content Module

Avusturya pazarına girecek olan ürünlerde bulunması gereken özellikler normlarla belirlenmiştir - tıpkı bu normlara uyulup uyulmadığını denetleme yöntemlerinde olduğu gibi. Burada Avusturya'ya yapacağınız ihracatın başarıya ulaşmasında size yardımcı olacak Avusturya'da geçerli normlara dair bilgiler bulacaksınız.

listen

Normlar -basit ifadeyle- "Teknoloji Kuralları", ürünler ve hizmetler için genel kabul gören standartlardır.

Normlar örneğin şunları düzenlerler:
 • Ürün beklentileri
  Kullanılabilirliği, uyumluluğu, güvenliği, sağlığı ve çevre korumayı sağlaması
 • İşlemler ve süreçler
  Örneğin yapılması gereken işlerin usulüne uygun olarak yapılmasının ya da görevlerin verilmesinin sağlanması
 • Kontrol yöntemleri ve ölçüm işlemleri
  Sınır değerlerinin veya beklentilerinin ispatlanabilmesi
 • Kavramlar
  Ortak bir terminoloji ile tarafların birbirleriyle, müşterileriyle, kontrol daireleriyle ve resmi kurumlarla olan iletişimlerinin kolaylaştırılması

Normlar
 • ürünlerin ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırırlar.
 • gerçekçi planlama ve üretim süreçlerini olanaklı kılarlar.
 • rutin işleri azaltırlar.
 • ticari engelleri ulusal çapta, Avrupa çapında ve ululslararası çapta ortadan kaldırırlar.
 • böylece pazara girmeyi kolaylaştırırlar..

Kaide olarak normlar birer yasa olmayıp, „nitelikli öneriler" olarak düşünülmelidir. Bunun anlamı, normların uygulanmasının gönüllülük temelinde olduğu, ancak yine de herkesçe kabul gördüğüdür.

Bazı özel durumlarda Avusturyalı yasa koyucular (eyaletler ya da federal devlet) normları veya normların bir kısmını yasalar ve yönetmelikler aracılığıyla bağlayıcı kılabilir. Bu durumda bu normlara uygulanması zorunluluğa dönüşür. Ancak normlara uyulması taraflar arasında imzalanan anlaşmalarla da zorunlu kılınabilir.

Bu normların içerikleri konunun uzmanları tarafından diyalog ve konsens yoluyla oluşturulmaktadır. Uzmanlar burada bilgilerini, ilgilerini ve tecrübelerini ortaya koymak suretiyle, "standart"ın ne olduğunu tanımlarlar. Her norm pratik uygulanabilirliğinin araştırılması ve kabul görmesi için yayın yoluyla bir görüş billdirme sürecine tabi tutulur. Normlaştırma sürecinin ilkelerine dair bilgileri www.on-norm.at/publish/norm_grundlagen.html adresinde bulabilirsiniz.

Yasalara Uyulmasına Yardım Ederler

Normlar pek çok alanda yasal hükümlerin önemli bir tamamlayıcısıdır ve üreticilerle ihracatçıları/ithalatçıları yasal çerçeve koşullarına uymakta desteklerler. Bu bilhassa Avrupa Normları (EN) -Avusturya'da "ÖNORMEN"- için geçerlidir. Bunlar pek çok durumda Avrupa Komisyonu'nun görevlendirmesiyle geliştirirler. Bu normlar sayesinde üretici ya da ithalatçı Avrupa Yönergeleri'nin temel beklentilerini pratikte yerine getirmiş olduğundan ve ürününün pazara sokulabileceğinden emin olmaktadır.

Çünkü Avrupa YönergeleriAvusturya'da -tıpkı diğer AB ülkelerinde olduğu gibi- ulusal mevzuata aktarılmaktadır. (Uyumlulaştırılmış) Avrupa Normları bu şekilde yasal çerçeve koşullarına uymanın bir yardımcı aracına dönüşmüştür. Bu da eşyaları Avusturya pazarına, dolayısıyla da Avrupa pazarına sokabilmenin bir önkoşuludur. („CE İşareti“).

Normlar Güven Verir

Normlar ile ürünler ve hizmetlerde olması gereken özellikler belirlendiği gibi, bu özelliklere uyulup uyulmadığını denetleyecek kontrol yöntemleri de belirlenmektedir. Bununla ürün güvenliğinde -örneğin ürünün zarar görmesi ya da ürün garanti süresi- hem son kullanıcı, hem üretici ya da ithalatçı açısından oldukça yüksek bir noktaya ulaşılmıştır.

Hangi Normlar Mevcuttur?

Avusturya'da bu esnada (Temmuz 2007 itibarıyla) 20.000'den fazla ÖNORM bulunmaktadır. Bu normların %80'inden fazlası Avrupa ya da uluslararası kökene sahiptir. Bunun anlamı bu normların tüm AB ve EFTA ülkelerinde aynı olduğu, böylelikle de Avrupa Ekonomi Bölgesi (EWR) içindeki pek çok teknik ticaret engelinin ortadan kaldırıldığıdır.

Normlar artık neredeyse A'dan Z'ye ekonominin bütün alanlarında bulunmaktadır. Bütün uzmanlık alanlarına ve bu alanlarda geçerli olan normlara dair özet bilgiyi Avusturya Normlaştırma Enstitüsü'nün web sitesinde bulabilirsiniz. Bu bağlantıylaNormlaştırma Kurulları ve Normları'na ulaşabilirsiniz.

Normları Nereden Edinebilirsiniz?

Normları günün her saatinde Avusturya Normlaştırma Enstitüsü'nün web mağazasında çevirimiçi olarak bir ücret ödemeden sorgulayabilirsiniz: www.on-norm.at/shop. Arama alanına aranacak kavramı, belge numarasını, belge başlığını ya bir kısmını yazınız.

Burada yaklaşık 200.000 belge hizmetinize sunulmuştur ve bir katılım payı karşılığında tam metin olarak indirilebilmeleri mümkündür. Bunların bir kısmı:

 • Bilimum ÖNORM'lar ve ON kuralları(ONR)
 • Bütün Avrupa Normları, Almanca ya da İngilizce olarak
 • Bütün uluslararası normlar(ISO, IEC)
 • Ayrıca bir dizi yabancı norm (örneğin DIN – aynı şekilde Almanca ya da İngilizce olarak)

Daha fazla bilgiyi www.on-norm.at/publish/export_recherche.htmlsitesinden edinebilir veya aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:

Avusturya'daki normlaştırma çalışmalarından Avusturya Normlaştırma Enstitüsü (ON) sorumludur. Bu kurum, normlaştırma çalışmalarının uygulanabilmesi için gereken altyapıyı ve organizasyonu sağlamakla yasal olarak (Normlar Yasası 1971) görevlendirilmiştir. 

Ancak normları ON değil, yaklaşık sayısı 200 olan ON Komiteleri'nde görev yapan yaklaşık 5500 uzman tarafından belirlenmektedir. Bu uzmanlar ekonomi, yönetim, bilim alanlarıyla, denetim kurumlarından ve tüketici örgütlerinden gelmekte, uluslararası kabul görmüş ilkeler çerçevesinde normların içeriğini belirlemektedirler.  Bir ON Komitesi'nde çalışmaya dair daha geniş bilgiyi www.on-norm.at/publish/mitarbeit_in_komitee.html adresinde bulabilirsiniz.

ON komite yöneticileri
 • ON Komiteleri'nin(ON-Ks)ve Çalışma Grupları'nın(AGs) çalışmalarının sorunsuz olarak yürümesini sağlamaktan sorumludurlar.
 • Avusturyalı uzmanların Avrupa ve/veya Uluslararası Normlaştırma Örgütleri'nin teknik komitelerindeki çalışmalarını koordine ederler.
 • Dünyanın tüm ülkelerindeki işbirliği ortaklarıyla daimi ilişki içinde bulunurlar.

Normlaştırma örgütlerine dair bağlantıları http://www.on-norm.at/publish/normung_links.html adresinde bulabilirsiniz. İletişim kuracağınız kişinin bilgileri aşağıdadır:

ON Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya

+43 1 213 00-714
+43 1 213 00-722
karl.gruen@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/norm_ansprechpartner.html

Normlaştırma dinamik bir süreçtir. Yeni normlar ekonominin, yönetimin ve toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Varolan normların güncelliği de düzenli olarak kontrol edilmektedir ve teknolojinin son gelişmelerine uyumlulaştırılmaktadır.

Bu nedenle hangi normların ve/veya hangi baskılarının geçerli olduğunu bilmek büyük önem taşımaktadır. Avusturya Normlaştırma Enstitüsü bu konuda çeşitli bilgi edinme imkanları sunmaktadır: Kurumun çevirimiçi mağazası, çok sayıda uzmanlık bölümüne abonelikler, güncelleme servisleri ve çevirimiçi norm yönetim hizmetleri. ANE bunun yanı sıra konuyla ilgili literatürden seçkiler ve normların uygulanmasını kolaylaştıran programlar da sunmaktadır.
İletişim kişisi:

Normlar ürünlerde ve hizmetlerde kalite beklentilerini tanımlarlar, süreçleri düzenler ve kontrol yöntemlerini belirlerler. Bir üreticinin ya da ithalatçının, ürününün ya da hizmetinin bir normun beklentilerini yerine getirdiğini ispat edebilmesi için bir sertifikalandırma imkânı bulunmaktadır.

Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Sertifikalandırma Seçenekleri ürünlerin normlara uygunluğunu, örneğin "ÖNORM ... denetlenmiştir" sistemiyle sertifikalandırmaktadır“. ANE'nin diğer uygunluk işaretleri şunlardır: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.

Bunun ötesinde ANE AB Uygunluk Sertifikaları ve CE İşareti önkoşulu olarak işletme içi ürün kontrolü sertifikası düzenlemeye yetkili bir kurum olarak da tanınmaktadır. Bu konuyla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:

ON CERT


Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl

Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya

+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html


listen

Yazar: Dr. Johannes Stern
Kaynak: Austrian Standards Institute © Austrian Standards International

Son Güncelleme: : 07.10.2020