Inhalt

SATIŞ VE NAKLİYAT

Standard Content Module
Avusturya'ya yapacağınız satışlar için geleneksel ithalat kanallarından, ithalatçi sanayii kuruluşlarına kadar çok sayıda farklı dağıtım kanalı bulunmaktadır. Nakliyat için de mükemmel bir altyapı hizmetinize sunulmuştur.
listen

Eşyaların Avusturya'ya ithalatı için pek çok kanal bulunmaktadır:

 • Geleneksel ithalat
 • Toptancılar
 • Doğrudan ithalatçı perakendeciler
 • Kooperatiflerin alım birlikleri
 • Doğrudan ithalatçı sanayii kuruluşları
 • Firmanın kendi kuruluşları
 • Ticari temsilci üzerinden satış

Toptancı İthalatçı Üzerinden Satış 

Toptancı ithalatçı üzerinden satış, eşyaların Avusturya'ya ithalinde en sık kullanılan yöntemdir. Bu toptancıların büyük bir kısmı aynı zamanda ihracat da yapmaktadır. İthalatçıların bir kısmı tüm dünyadan eşya ithal etmektedir. Başka bir kısmı da belli bölgeler veya ülkeler üzerine uzmanlaşmıştır.

Perakendeciler, Sanayii Kuruluşları ve Üreticiler Üzerinden Eşya İthali

Avusturya İş Kanunu'na göre perakendeciler de eşya ithal etme hakkına sahiptirler. Büyük şirket zincirleri, katalog üzerinden satış yapan işletmeler ve mağazalar, özellikle denizaşırı ülkelerden olmak üzere, büyük miktarda ithalat yapmaktadırlar. Bazı sanayii kuruluşları ve küçük üreticiler, hem tacir hem de ithalatçı olarak faaliyet göstermektedirler.

Denizaşırı Ülkelerden İthalat

Denizaşırı ülkelerden yapılan ithalat görece küçük pazar ve ihtiyaç duyulan nispeten küçük miktarlar nedeniyle genellikle doğrudan değil, başka bir Avrupa ülkesinde, bilhassa Almanya'da yerleşik bir ithalatçı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Temsilci Bulmak

Avusturya'da bir ticari temsilciyle mi çalışmak istiyorsunuz? Federal Ticari Temsilciler Kurulu'nun web sitesinde çevirimiçi bir veri bankası hizmetinize sunulmuştur. Ayrıca çeyrek yılda bir (Almanca olarark) yayımlanan ve Avusturya’daki tüm ticaret acentelerine dağıtılan “CONTACT” dergisine de ücret karşılığında reklam verme imkanınız da bulunmakta.

Dergisinde bir ilan imkanına dair bilgi alabilirsiniz. Bu konuda lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz: : 

Bundesgremium der HandelsagentenWiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Temsilcilik Hukuku

Bağımsız bir temsilciyle çalışmak mı istiyorsunuz? Bunun koşulları oldukça uygundur, çünkü Avusturya’da ticari temsilcilerle oldukça yaygın bir şekilde çalışılmaktadır. Avusturya Ticari Temsilciler Kanunu bu alandaki AB hükümlerini kabul etmiştir.

Yasal Dayanak - Temsilcilik Sözleşmesi

Bir temsilciyle yapacağınız işbirliğini bir “Temsilcilik Sözleşmesi” çerçevesinde yapmanız uygun olacaktır. Bu sözleşme, firma ve temsilcinin hak ve yükümlülüklerini kesin olarak belirlemelidir. Avusturya Ticari Temsilciler Kanunu’nda bir temsilcinin iş bırakma ya da çalışma koşulları gibi hakları düzenlenmiştir.

Bir iş ilişkisinin sonlanmasıyla birlikte, temsilcinin rakip firmanın temsilciliğini üstlenme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kısıtlanması mümkün değildir.

Temsilcilik sözleşmeleri genellikle bir ila beş yıllık dönemler için imzalanmaktadır. Sözleşmenin feshinde ise önceden haber verme koşulu bulunmaktadır. Örneğin güven yitimi, sahtekârlık ya da sözleşme ihlali gibi olağanüstü durumlarda ise önceden bildirilmeksizin sözleşme feshedilebilir.

Federal Ticari Temsilciler Kurulu’nun web sitesinde bir temsilcilik sözleşmesi örneği (Mustervertrag)ile AB ve Avusturya temsilcilik hukukuna dair bilgiler bulunmaktadır.

Merkezi konumundan ötürü Avusturya önemli bir transit ülkesidir. Transit ve ulusal taşımacılıkta kamyon taşımacılığı lider konumdadır. Tüm eşyaların yaklaşık %30 kadarı da demiryolu ile taşınmaktadır. Bu da AB ortalamasının oldukça üzerindedir.

Karayolu Taşımacılığı

Avusturya, 125.000 km.'den fazla uzunlukta ve çok iyi durumda bir karayolu ağına sahiptir. Otoyolların ve hızlı yolların uzunluğu 2.200 km.dir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz:

 • Çabuk bozulacak eşyaların nakli dışında, kamyonlar için gece ve hafta sonu hareket yasağı bulunmaktadır.
 • Ağırlığı 3,5 tondan fazla tüm taşıtlar için kilometre bazında yol vergisi alınmaktadır.
 • 3,5 tondan daha ağır kamyonlar için meskûn mahalde 50 km/s, karayollarında 70 km/ ve otoyollarda 80 km/s hız sınırı uygulanmaktadır.
 • Avusturya, TIR Konvensiyonu'nun (Carnet TIR) ve Uluslararası Carnet ATA ile Eşyanın Geçici Kullanımı Konvensiyonu'na üyedir.

Demiryolu Taşımacılığı

Avusturya, yaklaşık 5.600 km. uzunluğunda bir demiryolu ağına sahiptir. Demiryolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlar Österreichische Bundesbahnen AGile Rail Cargo Austria AG'dır.

Gemi ile Eşya Taşımacılığı

Avusturya denize sınırı olmayan bir ülkedir ve gemi taşımacılığı en önemli su yolu olan Tuna üzerinde yoğunlaşmıştır. Rein-Main-Tuna Kanalı, eşyaların gemiyle Kuzey Denizi'nden Karadeniz'e kadar taşınmasını olanaklı kılmaktadır.

Eşya taşımacılığı hizmeti sunan işletmelerin iletişim bilgilerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: Ship Austria.

Havayolu Taşımacılığı

Avusturya eşya taşımacılığı hacminin sadece %3 kadarı havayolu ile gerçekleşmektedir. Hava limanları, hava taşımacılığı kullanımı için gereken tüm imkânları sunmaktadır.

listen
Content Navigation

Son Güncelleme: : 10.02.2021