Srpski/Crnogorski
Inhalt

Vesti

our news

AKH WIEN PONOVO MEĐU NAJBOLJIM BOLNICAMA na SVETu

U međunarodnom poređenju su klinika AKH Wien i univerzitetske klinike kojima AKH upravlja u saradnji sa MedUni Wien zauzele 30. mesto na spisku klinika.

MIT Europe Conference 2023, 29. i 30. marta 2023. u Beču

Geslo ovogodišnje manifestacije glasi „A Changing World. How Technology Tackles Global Challenges”

IZVORI ENERGIJE KAO OSNOVA NOVIH POGONSKIH SISTEMA: 44. MEĐUNARODNI BEČKI SIMPOZIJUM MOTORA, 26.-28. APRIL 2023. U BEČU

Energetska tranzicija zaokuplja i automobilsku industriju. Proizvodnja i skladištenje zelene energije kao i mogućnosti povećanja efikasnosti , najveći su izazovi ove industrije.

Barometer globalne ekonomije: Šta očekuje austrijsko izvozno poslovanje 2023. godine?  

Spoljnotrgovinska organizacija Privredne komore Austrije - ADVANTAGE AUSTRIA svake godine sprovodi anketu među austrijskim podružnicama u svetu. Pitanja se odnose na uslove poslovanja u dotičnoj zemlji kao i o očekivanom poslovnom razvoju.

CIMIx- Susret kreativnih industrija sa industrijom 2023 – AV-Edicija, 12. i 13. januar 2023. u Beču

CIMIx, kao prva globalna konferencija ove vrste, spaja kreativnu ekonomiju privredu i sve zainteresovane. Prvo izdanje biće u znaku kinematografije, televizije i sektora kreative.

Pažnja: Phishing prevara u opticaju!

Prevaranti se predstavljaju kao saradnici Ambasade Austrije ili ADVANTAGE AUSTRIA

Digitalizovano, automatizovano, umreženo - tako funkcioniše fabrika budućnosti

Inteligentna rešenja iz Austrije utiru put do pametne fabrike širom sveta.

Potpuna reciklaža organskog otpada pomoću Livin Farms

Živa cirkularna ekonomija: Organski otpad se pomoću tehnologije austrijskog preduzeća pretvara u dragocene sirovine za hranu.

usePAT: Detekcija mikroplastike u tečnosti pomoću ultrazvuka

Tehnologija ovog austrijskog preduzeća meri i kontroliše partikule u tečnosti primenom ultrazvučnih polja.

ISPITIVAČ ZA AKUMULATORE PREDUZEĆA AVILOO POVEĆAVA STEPEN ODRŽIVOSTI ELEKTRO - MOBILNOSTI

Austrijsko startap - preduzeće Aviloo razvilo je instrument za ispitivanje akumulatora za električna vozila. Analizom dijagnostičkih podataka postiže se produženje životnog ciklusa akumulatora.