Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Godine 1951. u austrijskoj pokrajini Tirol ispisana je istorija medicine. Tamo su istraživači otkrili i proizveli prvi penicilin koji je otporan na kiseline. Danas, oko 190 miliona pakovanja lekova napusti fabriku ovog farmaceutskog pionira svake godine, i taj pogon je jedan od najvećih proizvođača antibiotika na svetu. Austrijske kompanije za biotehnologiju su među vodećim međunarodnim akterima u razvoju vakcina i novih aktivnih farmaceutskih supstanci za bolesti opasne po život. Njihova stopa istraživanja je 21%.
listen

Biotehnologija se ubraja u „ključne tehnologije“ i u celom svetu spada u  sektor sa najvećom stopom rasta. I u Austriji se investira u ovaj sektor kako bi se podsticao razvoj biotehnoloških lokacija. 

Austrijska preduzeća u sektoru biotehnologije imaju težište rada pre svega na crvenoj biotehnologiji, tj. primeni u medicini i farmaceutici, i koncentrišu se na aktivne farmaceutske materije, dijagnostiku i nove terapije. Austrijska preduzeća su takođe zastupljena na području bele biotehnologije, sa proizvodima kao što su enzimi i dodaci ishrani.

Austrija je na području evropskih biomedicinskih nauka zauzela centralno mesto, a međunarodno je priznata kao važan izvor lekova, tehnologija i usluga. Biomedicinske nauke u Austriji su jako razgranate i obuhvataju mala i velika preduzeća, kao i čitav niz međunarodnih koncerna koji ovde imaju sedište ili raspolažu proizvodnim pogonima. 

Zapravo najviše zapanjuje činjenica da  na području biomedicinskih nauka u Austriji postoji visok stepen saradnje između proizvođača, dobavljača i ponuđača usluga, a svi su oni smešteni na relativno malom prostoru, zbog čega su rezultati zaista „Made in Austria“.

Činioci uspeha

Izvrsnost austrijske radne snage, renomirani vrhunski kvalitet austrijskog obrazovnog sistema, izvanredni status njenih istraživačkih institucija, kao i odlična infrastruktura bitni su činioci za biomedicinske nauke u Austriji. U celoj Austriji ima nekoliko tehnoloških parkova, osnivačkih centara i inicijativa za transfer tehnologije zahvaljujući kojima je zagarantovan rast nacionalne industrije i kojima se privlači veliki broj etabliranih multinacionalnih koncerna.

Vrhunska istraživanja na austrijskim univerzitetima najvažniji su izvor za transfer tehnologija mladim preduzećima, kojih na području biomedicinskih nauka ima sve više i više. Izvanredna infrastruktura i blizina rastućim tržištima nude najbolje uslove za biomedicinska preduzeća u Austriji. U Beču su koncentrisane naučne aktivnosti; tu se nalaze razvojne kompanije i etablirana preduzeća na području biomedicinskih nauka. Zajedno sa univerzitetima i istraživačkim institucijama, postojeći potencijal na području biomedicinskih nauka se može iskoristiti na najbolji mogući način.

Jake strane potrebne za budućnost

Austrijske jake strane su, pre svega, u istraživanju novih vakcina i lekova za lečenje dosada neizlečivih oboljenja i za suzbijanje novih uzročnika bolesti i smrtonosnih infekcija.

Austrijske firme istražuju na području do sada poznatih oboljenja naše civilizacije, kao što su dijabetes i rak, i razvijaju lekove koji odgovaraju demografskim promenama. 

Promenom paradigme u savremenom zdravstvu fokus će u budućnosti biti na personalizovanoj medicini, zbog čega će se pacijenti lečiti ciljano, pa će se na taj način smanjiti rashodi za zdravlje i lečenje.

Primeri razvoja

Jedno bečko preduzeće razvilo je imunoterapiju koja počiva na antitelu i ima oznaku za lek „orphan“, za lečenje pedijatrijskog neuroblastoma. Terapija je razvijena u saradnji s akademskom mrežom u koju spada i centar za istraživanje dečjih karcinoma St. Anna u Beču.

Jedno austrijsko biotehnološko preduzeće isporučuje inovativne vakcine po meri za terapijsko lečenje hroničnih bolesti kao što su Alchajmer, Parkinson, ateroskleroza, visok krvni pritisak ili dijabetes.

Od 1909. godine, tablete uglja iz Austrije pod nazivom „Eucarbon“ pojam su u celom svetu. Osim stalnog  razvoja i poboljšanja proizvoda, uska saradnja sa izvoznim partnerima i posvećenost timskom radu deo su recepta za uspeh proizvođača.

Jedno porodično preduzeće sa sedištem u Kornojburgu , Austrija, koje je aktivno na međunarodnom planu, posvetilo se zadatku da razvojem, istraživanjem i uvođenjem inovativnih proizvoda na području estetske dermatologije dâ svoj doprinos poboljšanju opšte dobrobiti. Preduzeće je globalni igrač i prodaje svoje proizvode u 110 zemalja. 

Jedno MedTech startap-preduzeće sa sedištem u Beču razvilo je program za  analizu slike kojim se putem kamere na pametnom telefonu mogu pregledati oboljenja kože. Fotografije se upoređuju s bazom podataka na internetu. Cilj je da se smanji broj pacijenata na kliničkim ispitivanjima, smanje troškovi i ubrza razvoj samih lekova.