Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Fokus je na klijentu, što je važan vodeći princip za austrijske banke i osiguravajuća društva, bilo kod kuće ili u inostranstvu. Kroz supsidijarne banke, austrijska bankarska industrija je prisutna u mnogim zemljama, na primer kroz svoju široku mrežu širom Istočne Evrope. Sa izazovima digitalizacije se suočavate putem bliskosti sa klijentom.
listen

Automat, na kojem osiguranje za automobil možete lako da zaključite za nekoliko minuta? Putno osiguranje preko SMS-a? Individualne konsultacije o osiguranju pre sledećeg odmora sa jahanjem ili planinarenjem? Nema problema: Austrijski sektor osiguranja je raznovrstan, ima dugu tradiciju i inovativan je. I on je takođe međunarodno zastupljen, posebno u Istočnoj Evropi.

Tradicija i stabilnost

Osiguravajuća društva i banke u Austriji razvijaju se tradicionalno uz odgovarajuću strukturu. Bankarski sektor u Austriji se ističe regionalnim kreditnim ustanovama i pokrajinskim bankama. Osiguravajuća društva u Austriji imaju dugu istoriju i puno iskustva na području osiguranja čoveka, životinja i imovine, kao i u oblasti nege i stvaranja imetka.

Sakupljanje depozita i dodela kredita spadaju u osnovnu delatnost austrijskih štedionica i banaka. Na taj je način kreditna delatnost i u poslednjoj finansijskoj krizi delovala kao stabilizator.

Proizvodi austrijskih osiguravajućih društava dele se na porodično i mobilno područje, na osiguranja koja se odnose na sigurnost u starosti i penzije i na proizvode koji obezbeđuju zdravlje i negu.

Nosioci različitih austrijskih osiguranja su osiguravači koji su pod stalnim nadzorom države, a na području zdravstvenog osiguranja i osiguranja nege to su državna zdravstvena osiguranja ili fondovi zdravstvenog osiguranja.

Bezbednost na mnogim tržištima

Zemlje Srednje i Istočne Evrope idu u dobrom smeru što se tiče životnog standarda i kvaliteta života. To znači da raste i potražnja za pouzdanim uslugama na području finansija i osiguranja. Traže se inovativne usluge i ponude, a austrijska preduzeća u sektoru bankarstva i osiguranja mogu iste ponuditi. Mnoga austrijska preduzeća već su dugo aktivna u ovoj regiji i poznaju tržišta i potrebe klijenata.

Inovacije za ljude

Digitalizacija proizvoda i usluga odlučujući su činilac uspeha. Međutim, dobra ravnoteža između tradicionalnih prodajnih kanala i digitalne inovacije važna je upravo u grani osiguranja i bankarstva u kojem je čovek u središtu pažnje.

Pod sloganima "FinTech" i "InsurTech" sažet je veliki broj investicija novih oblika koje se šire u bankarskoj industriji i osiguranjima. Tu spadaju metoda multibanaka kao i korišćenje mobilnih, digitalnih komunikacijskih sistema koji određuju svakodnevicu klijenata banaka i osiguranja. Jednostavni proizvodi osiguranja danas se već velikim delom zaključuju putem sistema preporuke na Internetu.

Tradicionalna preduzeća u okviru ovog sektora moraju se prilagoditi brzom tempu inovacija i disruptivnom potencijalu novih tehnologija. Klijenti banaka imaju koristi od savremene ponude, na primer na području digitalnog plaćanja ili putem mobilnih banking platformi uz istovremeno visok kvalitet ličnog savetovanja. Banking treba da bude jednostavan i pri tom bezbedan. A upravo to je glavna kompetencija tradicionalnih banaka, jer one nude kompletno savetovanje, dugoročne odnose i ozbiljnost. A za osiguranja je danas neophodnije nego ikada pre da se prepoznaju potrebe i želje klijenata.

Odgovornost

Finansijska industrija i industrija osiguranja daje svoj doprinos privredi i društvu na više nivoa:

  • kao pružalac usluga - svojim klijentima
  • kao preduzeća - nacionalnoj ekonomiji
  • kao preduzeće, tj. društveno odgovorni subjekt

Austrijske banke i osiguravajuća društva preuzimaju ovu odgovornost i na taj način stiču jednu od svojih najvrednijih stvari: poverenje svojih klijenata.