Srpski/Crnogorski
Inhalt

Impressum

listen

Obaveštenje prema članu § 25 Zakona o medijima

Sedište

Privredna komora Austrije / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria
contact@advantageaustria.org

Ovlašćeni zastupnik: dr Harald Mahrer, Predsednik

Delatnost

ADVANTAGE AUSTRIA je sa svojom mrežom ispostava po čitavom svetu zapravo austrijska agencija za internacionalizaciju. Po zakonskom nalogu Austrijske privrede komore (WKÖ) ADVANTAGE AUSTRIA je najveći austrijski ponuđač usluga i bavi se podsticajem međunarodne privredne aktivnosti. ADVANTAGE AUSTRIA je zakonski zastupnik interesa austrijskih članica Privredne komore Austrije, na domaćem tržištu i u inostranstvu.

Namera ovog portala ("Urednička politika")

Realizacija ciljeva navedenih delatnosti

Zbog tehničkih svojstava interneta ne možemo preuzeti odgovornost za autentičnost, ispravnost i potpunost objavljenih informacija. Isto tako ne preuzimamo odgovornost za raspoloživost niti za rad određene stranice kao ni za njen sadržaj.

Svako jemstvo za neposredne, posredne i ostale štete, bez obzira na njihove uzroke koji proizlaze iz korišćenja ili nedostupnosti podataka i informacija sa ove stranice, ukoliko je to zakonski dopušteno, je isključeno.

Sadržaj ove stranice je autorski zaštićen. Informacije su namenjene isključivo ličnoj upotrebi. Svaka daljnja upotreba, posebno pohranjivanje u datotekama, umnožavanje i svaki oblik komercijalnog korišćenja kao i prosleđivanje trećim licima – kako delimično tako i u obrađenom obliku – je bez saglasnosti nadležne organizacije, strogo zabranjeno. Pojedinačni sadržaji ovog portala su stavljeni na raspolaganje od strane kooperacionih partnera. Ovi sadržaji su označeni povezanim logotipovima i ne odražavaju nužno mišljenje Privredne komore Austrije.

Hiperlinkovi na portalu www.advantageaustria.org su dobrodošli. Međutim, svako povezivanje pojedinih sajtova naših ponuda u tuđe portale jeste zabranjeno.

Napomene o ravnopravnom korišćenju polova

Sve izjave i oblici pisanja na portalu www.advantageaustria.org i u svim dokumentima koji se mogu preuzeti, napisani su u gramatičkom (muškom) obliku i kao takve ih treba polno neutralno interpretirati. Tako se npr. pod pojmom „dobavljač“ uvek podrazumeva i „dobavljačica“. Odustali smo od oblika pisanja „dobavljač/-ica“ zbog preglednosti tekstova.