Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrija je središte i centralno čvorište transevropskih saobraćajnih tokova i zbog svog geografskog položaja ima veliki značaj kao logistička lokacija. Povoljna, multimodalna veza sa međunarodnom mrežom saobraćajne infrastrukture koja ide drumom, železnicom, brodom i vazduhom je važan faktor uspeha austrijskih transportnih kompanija i pružalaca logističkih usluga. Austrijska logistička industrija ima inovativne koncepte i tehnologije za mobilnost budućnosti, naročito za ekološki prihvatljiva transportna rešenja u teretnom saobraćaju. Austrija je takođe jedna od vodećih zemalja u svetu kada se radi o saobraćajnoj telemetriji, izgradnji žičara i proizvodnji železničkih vozila.
listen

Delotvorne, pouzdane i dobro umrežene saobraćajne infrastrukture preduslov su za mobilnost privrednih dobara i ljudi. Saobraćaj i mobilnost odlučujući su činioci za razvoj privrednih lokacija. Logistika obuhvata ona područja koja regulišu i optimizuju protok informacija, ljudi i materijala. Posle industrijske proizvodnje i sektora turizma, ovaj sektor se nalazi na samom vrhu nacionalne ekonomije. 11.000 preduzeća zapošljava neposredno 160.000 lica, a promet iznosi oko 34 milijarde evra. 

Sektor logistike uglavnom se sastoji od špeditera, ponuđača prevoza i pretovara, skladišne logistike, ponuđača logističke tehnologije i transportnih preduzeća. Ova privredna grana obuhvata devet područja: kopneni transport u Evropi, vazdušni teretni transport, pomorski teretni transport, kurirsku i brzu dostavu, kao i dostavu paketa, upravljanje lancima snabdevanja, zelenu logistiku, carinu, opasne materije, pravo i osiguranje. 

Promene u svetskoj trgovini, online kupovina, saobraćajna ograničenja radi zaštite klime i okoline, kao i digitalizacija postavljaju nove kriterijume. Usled globalizacije, međunarodni značaj Austrije u ovoj privrednoj grani raste već godinama.

Internacionalizacija motiviše

Infrastruktura na kopnu, u vazduhu i na vodi u Austriji je dobro izgrađena i odgovara visokim međunarodnim standardima. Austrijski logističari postavljaju kriterijume kada je pitanju pronalaženje rešenja, uzimajući u obzir privredne i ekološke aspekte. 32% svih dobara u Austriji prevozi se železnicom. To je u poređenju s EU za 14 % veći udeo u modalnoj podeli (modal-split). Intenzivno se forsiraju i koncepti za korišćenje telemetrijskih podataka u saobraćaju, za optimizaciju prevoznih ruta i mobilnih uređaja.

Austrijski prevoznici uživaju međunarodni ugled zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu i visokom stupenu orijentisanosti prema kupcima. Posvećenost Austrije planiranju i realizaciji transportnih koridora, zalaganje za snažnu međunarodnu saradnju u cilju ujednačavanja tehničkih i pravnih okvirnih uslova, kao i politička bezbednost, mogućnost planiranja i pouzdanost za korisnike i inostrane investitore takođe doprinose dobrom ugledu austrijskog sektora logistike.

Putovi u budućnost

Konkurencija na međunarodnom tržištu, pritisak troškova i rastući zahtevi kupaca u pogledu cene, kvaliteta, vremena i ekološke prihvatljivosti zahtevaju nove, inovativne logističke koncepte. Stvaranje stalnih lanaca novostvorene vrednosti koji su fleksibilni kako bi udovoljili zahtevima u vezi s proizvodima i vremenom, uključujući dobavljače na početku, kao i trgovce i krajnje kupce, stavlja privredu pred velike izazove. Austrijski logističari za to mogu ponuditi rešenja. 

  • Modal-Split: austrijska industrija postaje sve više ponuđač multimodalnih, globalnih i fleksibilnih logističkih rešenja.
  • Austrija izgrađuje svoju strategiju za održiva i ekološki prihvatljiva logistička rešenja i modalitete transporta.
  • Železnica postaje sve važnija kao nosilac prometa kod multimodalnih logističkih koncepata.
  • Brodovi kao transportno sredstvo, pre svega za teret: Austrija je postala specijalista za logistička rešenja u podunavskom prostoru.
  • Ubrzava se izgradnja logističkih centara, kargo centara, hubova, logističkih terminala za pretovar i rasterećenje cesta za brže skladištenje i transfer.
  • Inovativna rešenja korišćenjem digitalizacije i IT-a u svrhu optimizacije procesa transportnog protoka i primenjivanjem oblak tehnologije.
  • Austrijski sektor logistike je posvećen logistici krajnjeg potrošača i uzima u obzir zahteve kupaca u pogledu troškova i kraćeg vremena isporuke, na primer, putem online trgovine.