Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrija je jedna od najšumovitijih zemalja u Evropi. Drvna industrija je jedan od najvećih poslodavaca u Austriji, izvozno orijentisana i međunarodno uspešna. Preduzeća su uglavnom tradicionalne kompanije sa visokom fleksibilnošću i dosta prostora za inovacije i implementaciju novih tehnologija.
listen

O zdravlju i održavanju šuma u Austriji brigu već generacijama vode većinom privatni vlasnici šuma. Više od 280.000 ljudi živi od šumarstva i/ili od sektora koji počivaju na šumama, kao što je industrija papira. 

Godišnji promet drvnog sektora iznosi oko 10 milijardi evra, dok izvoz iznosi nešto malo više od 9 milijardi evra. Na taj je način drvna industrija, pored turizma, najvažniji donosilac deviza. 

Sektor je raznovrstan i obuhvata pilane, građevinski sektor, industriju nameštaja, drvnu industriju, industriju drvnih kompozita i industriju skija. 

Proizvodi i usluge

Austrija je jedan od najznačajnijih izvoznika drva i drvne građe u svetu. Iz Austrije, međutim, dolazi i papir, sečka/biomasa kao i prerađeni proizvodi od drva, na primer drvna građa i nameštaj. Osim toga, austrijske šumarske mašine i usluge na području šumarstva međunarodno su priznate. Austrijska industrija celuloze i papira još jedan je bitan deo drvnog sektora.

Materija budućnosti

Drvo je obnovljivo dobro i višenamenski građevinski materijal. Sve veći značaj drva kao građevinskog materijala doveo je poslednjih godina do novih metoda. Drvo se dokazalo kao materijal za spoljašnju upotrebu, pre svega zbog svog vrlo dugog životnog veka i malih zahteva u pogledu održavanja. Modifikovano drvo ima široku paletu različitih oblika spoljne primene, na primer, za fasade, prozore i zidove za zvučnu izolaciju.

Isto tako, austrijski proizvođači montažnih kuća, drvenih kuća i šupa uspešni su u celom svetu zahvaljujući svojim kvalitativno vrhunskim proizvodima.

Austrijski proizvođači drvenih podova izvoze svoje visokokvalitetne proizvode pre svega u Švajcarsku, Nemačku i Italiju. Češka Republika, Španija, Velika Britanija i Rusija su snažna rastuća tržišta. Jedno preduzeće iz Austrije, osnovano 1831. godine, spada među 10 vodećih evropskih proizvođača parketa. 

Industrija papira i prerada papira

Austrijska industrija papira i celuloze koncentriše se na održivost i maksimalnu novostvorenu vrednost. Investicije u modernizaciju mašina i postrojenja omogućile su preduzećima da u potpunosti pređu na ekološki održivu proizvodnju. Većina austrijskih preduzeća u okviru sektora za preradu papira deluju na evropskom tržištu, na Srednjem istoku i na mediteranskom prostoru. 

Mašine, oprema, pribor

Visoki tehnički standardi i stručnost u ovom sektoru austrijske proizvodnje mašina dokazali su se na međunarodnom tržištu. Austrijski ponuđači ne samo da proizvode mašine nego i isporučuju i module, alate i automatizaciju kako bi kupcima garantovali najviši kvalitet i maksimalnu produktivnost. Dobro obrazovana stručna radna snaga, visoki standardi kvaliteta i saradnja s proizvođačima u drugim zemljama samo su neki od činilaca uspeha. Tako je, na primer, jedno austrijsko preduzeće jedini kompletni ponuđač na području lančanih testera, a udeo izvoza u poslovanju iznosi preko 90%.

Istraživanje i razvoj

Austrijska stručna znanja o drvu osigurala su visoke tehničke standarde ove inovativne industrije. Ona garantuju kvalitativno vrhunske proizvode za kupce u zemlji i inostranstvu. Više austrijskih institucija koje su se specijalizovale za istraživanje drva i koje su orijentisane na praksu,  radi na razvoju novih stvari za međunarodna tržišta.