Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Kompanija koja godišnje proizvede 12.000 traktora, svetski lider u preradi voća, stočna hrana koja smanjuje upotrebu antibiotika pri uzgoju stoke i vodeći svetski proizvođač poljoprivrednih mašina sa preko 140 godina iskustva: Austrijska poljoprivreda je svestrana. Relativno male strukture u sopstvenoj zemlji čine inovativnim i omogućavaju održiv način rada. Zato je Austrija takođe vodeća u EU kada se radi o organskoj poljoprivredi.
listen

Pod poljoprivredom se podrazumevaju dva područja - ratarstvo i vrtlarstvo s jedne strane i stočarstvo s druge strane. Ona takođe obuhvata proizvodnju semena i stočne hrane, sredstava za zaštitu bilja, proizvodnju đubriva i proizvodnju poljoprivrednih mašina i vozila.

U Austriji ima oko 190.000 poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivreda je uglavnom usitnjena, ali ima jaku tendenciju ka održivosti i svesnom i obzirnom obhođenju sa prirodom. Samo 2,5% stanovništva zaposleno je u poljoprivredi, ali oni imaju važnu funkciju u snabdevanju poljoprivrednim proizvodima i u održavanju kultivisanog pejzaža. Udeo porodičnih gazdinstava je vrlo velik, malo više od polovine njih ostvaruje na taj način dodatni prihod.

Poljoprivredne mašine

Proizvodnju poljoprivrednih mašina u Austriji odlikuje visok stepen specijalizovanosti, kao i fleksibilnost i inovativnost. Proizvodna paleta je sveobuhvatna. Težište u proizvodnji poljoprivrednih i šumarskih strojeva u Austriji leži na traktorima. Osim toga, proizvode se mašine i uređaji za obradu tla (npr. drljače, plugovi) i za zelene površine (mašine za košenje, okretači sena, itd.), komunalna vozila, poljoprivredne prikolice, sprave za staju, sistemi navodnjavanja, komunalna tehnika i mašine za cepanje drva. Ove mašine i uređaji olakšavaju rad i povećavaju efikasnost  poljoprivrede.

Održivost

Austrijski ekološki agrarni proizvodi izuzetno su omiljeni zbog svog visokog  kvaliteta. Nisu samo strogi austrijski zakoni zaslužni  za pridržavanje visokim standardima. Ekološko razmišljanje bilo je izraženo još u 70-im godinama prošlog veka, a marketinški i prodajni argument održivosti ovde je ukorenjen već dugo vremena. Usitnjena struktura poljoprivrednih gazdinstava u Austriji prednost je u slučaju održivog načina poljoprivrednog upravljanja, pa je tako Austrija danas sa udelom ekoloških površina od preko 20% uverljivo na prvom mestu u Europi.

Austrijski proizvodi u celom svetu

Šećer, skrob i voće su tri glavna proizvoda jednog austrijskog preduzeća koje posluje u celom svetu na više od 55 lokacija u 26 država. Njegov asortiman obuhvata bioetanol, šećer u prehrambenim namirnicama, skrob za tekstil i papir, koncentrate soka od jabuke i jedan posebno uspešan proizvod: voćne preparate za jogurte. Svaki treći voćni jogurt koji se konzumira širom sveta sadrži voćne preparate ovog austrijskog proizvođača.

Jedno tradicionalno austrijsko porodično preduzeće postalo je vodeće u poljoprivrednoj mehanizaciji zahvaljujući svojim inovacijama u proizvodnji poljoprivrednih mašina i uređaja. Stalno proširuje svoju paletu proizvoda i pokriva celokupni lanac žetve: sakupljači sena, samoutovarne prikolice, silažno vozilo i prikolica za silažu, kao i uređaji za obradu tla od pluga do sejačica. Vrhunski kvalitet proizvoda ispunjava očekivanja kupaca u mnogim zemljama.

Tradicija u kombinaciji sa inovacijom

Poljoprivredna tehnologija je uzbudljivo tržište budućnosti s visokim inovativnim i razvojnim potencijalom. Ključni aspekt u tome je digitalizacija poljoprivredne tehnologije koja korisnicima stavlja na raspolaganje vredne informacije i može da pomogne u odlukama i merama. Isto tako, automatizacija u proizvodnji prehrambenih namirnica i dobijanju sirovina je važno pitanje za budućnost kojim se bave austrijske agrarne tehničarke i tehničari.

Ulaže se mnogo istraživačke energije u inovacije na području semena i stočne hrane. Dodaci stočnoj hrani koji štite zdravlje životinja na način da deaktiviraju mikotoksine u kontaminiranoj hrani samo su jedan primer postupaka o kojima se puno vodi računa, a koji se koriste kako bi se odgovorilo na izazove budućnosti na području sa dugom istorijom.