Srpski/Crnogorski
Inhalt

Podaci i činjenice - Obnovljivi izvori energije

Standard Content Module
Obnovljiva energija u celom svetu predstavljaju ekonomski pokretač budućnosti. Na osnovu nekoliko podataka i činjenica, ovde možete da steknete brz uvid u sektor obnovljive energije u Austrij
listen
 • 17.932

  radnih mesta

  2021. godine u sektoru biogoriva bilo je zaposleno 17.932 lica.

 • 147,6

  mil. evra prometa od solarne termije

  Ukupni promet od solarne termije je 2021. godine iznosio 147,6 miliona evra.

 • 1.374

  vetrogeneratora

  2022. godine je u Austriji bilo 1.374 vetrogeneratora u funkciji.

 • 31%

  udeo hidroenergije

  Udeo hidroenergije u obnovljivim izvorima energije je 2021. godine iznosio 31,0% .

listen

Bio-masa, sunce i toplotne pumpe 

Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2021. Savezno ministarstvo za zaštitu klime, ekologiju, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologije
Branša: Bio-gorivo 2021 
Radna mesta sa punim radnim vremenom oko 17.932
Ukupan promet1,6  milijardi eva
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi goriva
biološko-organskog porekla
oko 10,2 miliona tona
Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2021. Savezno ministarstvo za zaštitu klime, ekologiju, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologije
Kotlovi i peći na bio-masu 2021 
Radna mesta sa punim radnim vremenom oko 7.006
Ukupan promet1.712 miliona evra
Udeo u izvozuoko 80-85 %
Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2021. Savezno ministarstvo za zaštitu klime, ekologiju, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologije
Branša: Fotonaponska konverzija 2021 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 4.529
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući upotrebi postrojenja
za fotonaponsku konverziju   
953.598 tona
Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2021. Savezno ministarstvo za zaštitu klime, ekologiju, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologije
Solarna termija 2021 
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 1.200
Ukupan prometoko 147,6 miliona evra
Udeo u izvozu92 %
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući
upotrebi solarnih kolektora
369.917 tona
Izvor: Inovativne energetske tehnologije u Austriji . Trzisni razvoj 2021. Savezno ministarstvo za zaštitu klime, ekologiju, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologije
Branša: Toplotne pumpe 2021
Radna mesta sa punim radnim vremenomoko 2.160
Ukupan prometoko 1.015 miliona evra
Udeo u izvozuoko 32,8 %
Ostvarena ušteda CO2 u Austriji zahvaljujući
upotrebi toplotnih pumpi
872.384 tona


Hidroenergija i energija vetra u Austriji 

Izvor: Savezno ministarstvo za zaštitu klime, ekologiju, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologije,  Energija u Austriji 2022
Hidroenergija 2021                                                   
Udeo u primarnoj proizvodnji energije 26,5%
Udeo u obnovljivim izvorima energije 31,0%
Instalirana snaga malih hidroelektrana 270,9 MW
Izvor: IG Windkraft, Energija vetra u Austriji 2022
Energija vetra 2022
Broj vetrogeneratora 1.374
Ukupna snaga 3.586 MW
Godišnja proizvodnja energije iz vetra 8,3 milijarde kWh
Ušteda  CO2 4,1 miliona tona
Radna mesta   oko 5.000


Osveženo: : 14. February 2023