Srpski/Crnogorski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Lider na svetskom tržištu mašina za ambalažnu plastiku? Najveći svetski proizvođač presvučenog recikliranog kartona? Proizvođač prvog klimatski neutralnog papira? Cevi sa 70% manjim sadržajem materijala na bazi nafte? Providna plastična ambalaža za jaja od recikliranog materijala? Austrijski dobavljači papira i ambalaže su inovativni i uspešni.
listen

Austrijska industrija ambalaže okrenuta je međunarodnom tržištu i uspešna je u celom svetu zahvaljujući svojim proizvodima. Austrijska industrija papira takođe je prisutna u celom svetu. Njena stopa izvoza iznosi preko 85%. Na 27 lokacija proizvodi se oko 5,2 miliona tona papira i kartona i 1,5 miliona tona celuloze.

Životna sredina i održivost

Austrijska industrija papira i ambalaže vodeća je na području ekološki prihvatljivih rešenja. Austrijska preduzeća u ovoj privrednoj grani pridržavaju se visokih ekoloških i tehnoloških standarda. Zalažu se za smanjenje opterećenja vode i vazduha, na primer koristeći  biogene CO2-neutralne izvore  energije. Važna tema za preduzeća u industriji ambalaže je izbegavanje otpada upotrebom bezbedne i funkcionalne ambalaže, posebno u sektoru namirnica. Visokokvalitetna i ekološki prihvatljiva rešenja austrijskih firmi neprestano pobeđuju na međunarodnim konkursima.

Individualci

Posebno jaka strana austrijskih firmi je realizacija individualnih rešenja u skladu sa željama kupaca. 

Na međunarodnom planu posebno su uspešni austrijski proizvođači mašina za industriju plastike, ali i proizvođači i obrađivači talasastog kartona. Što se tiče izgleda i prevoza, austrijska preduzeća se ističu kreativnošću i visokim kvalitetom. 

Na međunarodnom tržištu su takođe vrlo traženi proizvođači etiketa iz Austrije, na primer, sa individualnim bezbednosnim rešenjima za zaštitu proizvoda i marke. Etikete jednog austrijskog ponuđača nalaze se, na primer, na ruskoj votki.

Jedno austrijsko preduzeće vodeća je svetska kompanija u proizvodnji fleksibilne ambalaže. Snabdeva mnogobrojne međunarodne koncerne i lokalne tržišne lidere u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, farmaceutskoj industriji i industriji napitaka.

Ova grana ima dugu tradiciju: tako, na primer, jedan međunarodno uspešni proizvođač kartona i sklopivih kutija može se osvrnuti na istoriju preduzeća dužu od 100 godina. 

Vodeća svetska firma u proizvodnji papira za cigarete i filter-papira isporučuje svoje proizvode u preko 100 zemalja i ima tradiciju staru nekoliko stotina godina.

Izazovi budućnosti

Demografske promene utiču na ovaj sektor. Za domaćinstva s jednim licem, decu i starije ljude traže se specijalna rešenja za proizvode. Pri tome se u obzir moraju uzeti sve strožije zakonske smernice, bilo da se radi o obavezi označavanja ili o ekološkim zahtevima. Naročito je bitno da se ponude "shelf ready"- rešenja za ambalažu koja smanjuju troškove, a to je isto tako područje na kojem austrijski ponuđači svojim međunarodnim kupcima isporučuju proizvode najvišeg kvaliteta.
listen