Srpski/Crnogorski
Inhalt

Potpuna reciklaža organskog otpada pomoću Livin Farms

Živa cirkularna ekonomija: Organski otpad se pomoću tehnologije austrijskog preduzeća pretvara u dragocene sirovine za hranu.

© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Nije ništa novo da je otpad dobar posao. Reciklaža je često već standard. Međudim,  sada je cirkularna ekonomija u žiži interesovanja. Time se misli na mere koje su neophodne da se životni ciklus nekog proizvoda i njegovih stastavnih delova produži. To štedi sirovine i energiju, a doprinosi i smanjenu, štaviše i sprečavanju nastanka otpada.

Da insekti, s jedne strane, iskoriste  organski otpad do poslednje mrve, a da oni, s druge strane, važe za ekološki podobnu hranu sutrašnjice, ni to nije novo.   Livin Farms razvilo je sistem kojm se princip cirklarne ekonomije realizuje na polju ljudske i stočne hrane, time povezujući gore navedena polazišta.

Iz organskog otpada se pravi visokokvalitetni insektni protein, koji se opet može korisiti kao hrana za ljude i životinje. Prosto rečeno se ovde radi o tovilištvu  insekata za industrijsku primenu. Livin Farms obezbeđuje tehnologiju kao i larve insekata. Na kraju iz proteina insekata nastaju novi proizvodi visokog kvaliteta , kao što su praškovi, masti, đubriva, sveže i sušene larve.


Greentech Austria: Livin Farms
video abspielen