Srpski/Crnogorski
Inhalt

"MarkEtplACE Austria" hrane i pića: 6. oktobar 2021. u Beču, Austrija - uživo

Austrijski sektor prehrambene robe i pića predstavlja se ponovo međunarodnoj publici. Održava se dan u znaku austrijske prehrambene industrije.
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Ova međunarodna manifestacija, u organizaciji Privredne komore Austrije usredsređena je na dobavljače supermarketa i veletrogovina iz oblasti hrane i pića. Pruža im se jedinstvena prilika da se sastanu sa austrijskim proizvođačima iz sektora prehrambene robe i pića i da uspostave nove poslovne kontakte.

Programom su predviđeni iIndividualni razgovori (B2B) sa austrijskim prehrambenim preduzećima  kao i  informativna predavanja o prehrambenoj industriji Austrije.

"Marketplace Austria" pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje sa novim proizvodima i zanimljivim sagovornicima.

Prijava učešća je moguća do 15. septembra 2021. preko interneta.

Sama manifestacija se održava 6. oktobra 2021. u Privrednoj komori Austrije u Beču - uživo.

Bliže informacije o manifestaciji kao što je način registracije učešća, program, digitalno ugovaranje termina  (B2B-sastanci) sa ostalim firmama-učesnicama itd. pronaći ćete na portalu manifestacije .