Inhalt

ABA (Austrian Business Agency)

O poduzeću

ABA - Work in Austria je agencija osnovana 2019. godine kao novi odjel Austrijske poslovne agencije (ABA), koja je u vlasništvu Republike Austrije i dio je Saveznog ministarstva za digitalizaciju...

Traže se: dobavljači

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

ABA (Austrian Business Agency)


Opernring 3
1010 Wien
Austrija

+43 1 588 58-0
+43 1 586 86 59
office@aba.gv.at
http://www.investinaustria.at
vCard

O poduzeću

Profil poduzeća

ABA - Work in Austria je agencija osnovana 2019. godine kao novi odjel Austrijske poslovne agencije (ABA), koja je u vlasništvu Republike Austrije i dio je Saveznog ministarstva za digitalizaciju i poslovnu lokaciju (BMDW).

ABA - Work in Austria podržava austrijska poduzeća u potrazi za kvalificiranim radnicima iz inozemstva i austrijski je centar kompetencija za pravne poslove pri zapošljavanju međunarodnih kvalificiranih radnika.

Neki od zadataka agencije ABA - Work in Austria uključuju:
- promoviranje Austrije kao mjesta rada za kvalificirane radnike iz inozemstva
- pružanje podrške austrijskim poduzećima u potrazi za kvalificiranim radnicima u inozemstvu.

Poslovne prilike

Poslovne prilike

Poslovna lokacija u Austriji

Konkretne mjere agencije ABA uključuju:

- događaje na ciljnim tržištima (Hrvatska, Bugarska, Poljska, Rumunjska i Grčka)
- umrežavanje i suradnju sa sveučilištima
- savjetovanje austrijskih poduzeća o pravnim pitanjima u vezi sa zapošljavanjem stranih kvalificiranih radnika
- internetski portal za zapošljavanje diljem Austrije za kvalificirane radnike iz inozemstva
- poslovi komunikacije za Austriju kao radno mjesto (regionalno brendiranje poslodavaca).

Simbolična slika
© ABA (Austrian Business Agency)