Inhalt

Pregled

Standard Content Module
U Austriji se ARA sustavom i termičkim recikliranjem već dugi niz godina njeguje održivi način korištenja sirovina. U Austriji se nalazi i vodeći svjetski lider u mjernoj tehnologiji za kvalitetu vode. Tehnologija zaštite okoliša ima dugu tradiciju u ovoj zemlji bogatoj prirodnim resursima i netaknutom prirodom. I ima dobru poziciju u gospodarstvu. Tehnologija zaštite okoliša omogućuje još dvije branše u klasičnoj industriji.
listen

Tehnologija zaštite okoliša instalirana je u gotovo svakom privatnom kućanstvu, svakom komunalnom objektu, svakoj javnoj zgradi i svakom proizvodnom pogonu. Vrlo često je nevidljiva, sve češće se podrazumijeva sama po sebi, a ponekad se primjećuje samo kad je (više) tamo nema. Većina austrijskih tvrtki u tom sektoru su mala i srednja poduzeća i uspješno koriste svoje izražene kompetencije u području tehnologije zaštite okoliša za svoje klijente širom svijeta - njihov udio u izvozu premašuje 80%.

Kad se govori o energetskoj i ekološkoj tehnologiji, radi se o osiguranju resursa i o rješenjima koja su klimatski i ekološki neškodljiva. U Austriji postoji jedinstvena kombinacija inovacijskih, tehnoloških i tržišnih lidera na području obnovljivih izvora energije i ekoloških tehnologija.Ljudi su ovdje na društvenoj i političkoj razini počeli shvaćati već početkom 1970-ih godina da je zaštita okoliša važan čimbenik za održavanje kvalitete života. Pri tome kupci iz cijeloga svijeta nalaze u Austriji tehnološki usavršena rješenja za pitanja budućnosti. Primjerice:

  • zbrinjavanje otpada, recikliranje, termička obrada, priprema biogenih ostataka
  • očuvanje i mjerenje čistog zraka
  • opskrba vodom, priprema vode, čišćenje pitke vode

Sektor je inovativan i okrenut izvozu, poduzeća uvijek nastoje naći praktična rješenja. Pri tome su važni održivo gospodarenje i pokušaj održavanja cikličkog kretanja materijala. 

Ekološka tehnologija kao gospodarski čimbenik 

Austrijski sektor ekološke tehnologije sastoji se većinom od malih i srednje velikih poduzeća i doživljava izuzetno brzi tehnološki razvoj. Ovu dinamiku potiču i specifične zakonske mjere. 

Ekološke inovacije neposredno i pozitivno utječu na gospodarstvo, od čega imaju koristi kupci austrijskih specijalista. Naročito na području recikliranja na tržištu stalno ima nešto novo što onda pokreće čitave gospodarske grane. U Austriji postoji visoka razina oporabe stakla, papira, metala i biogenih tvari, stupanj oporabe komunalnog otpada iznosi oko 60%. Austrijska poduzeća posjeduju know how za tehnologije, logističke i organizacijske procese i usluge koje su potrebne za to.

Tehnologija budućnosti s poviješću

Već više od 100 godina austrijska poduzeća inovativnim zelenim tehnologijama prate aktualna kretanja. Kaplanova turbina, koju je 1913. godine razvio austrijski inženjer Viktor Kaplan, danas je još uvijek pogonska tehnologija na području hidroenergije. Solarna termalna energija započela je u Austriji svoj pobjedonosni pohod, a sustavi i tehnologije recikliranja iz Austrije koriste se u cijelome svijetu. 

Sve do početka tisućljeća težište austrijskih poduzeća na području razvoja bilo je na zaštiti voda, očuvanju čistog zraka i gospodarenja otpadom. Danas su dokazane tehnologije u ovim područjima tražene u cijelome svijetu. Aktualna područja kojima se austrijska poduzeća danas bave su stalna optimizacija procesa recikliranja, inovativni pristupi pripremi vode i biološkom pročišćavanju vode. 

Ekološke tehnologije koje vodi znanje

Obrazovanje u sektoru ekoloških tehnologija igra veliku ulogu, jer ekološka tehnologija treba stručnjake s mnogih područja. Jedan primjer za angažman Austrije u stvaranju nove generacije stručnjaka je obrazovanje za profesionalce na području bioresursa na Tehničkom sveučilištu u Grazu (TU Graz) . Ovo tehničko sveučilište zajedno s 13 znanstvenih i gospodarskih partnera iz pet zemalja, između ostaloga i s klasterom Green Tech Cluster Styria, izrađuje programe za dva nova diplomska studija na području bioresursa. Europska mreža za održive energije, kratko „eseia“, podupire razvoj novih industrijskih zanimanja „Biorefinery Engineer“ i „Bioressource Value Chain Manager“. 

Zadnja izmjena: : 07. siječnja 2021