Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijske tvrtke su uključene u građevinske projekte niskogradnje diljem svijeta, bilo u cestogradnji, izgradnji mostova, gradnji šupljina i tunela. Dobro i pametno projektirane zgrade, kvaliteta i sigurnost te korištenje suvremene tehnologije - to je ono što međunarodni kupci mogu očekivati od austrijskih tvrtki na području niskogradnje i prometne infrastrukture. Ovdje rade predvodnici na tržištu tehnologije i svjetskom tržištu, npr. u sektorima proizvodnje limenih cijevi, brodskih dizala i rješenja za odvodnju.
listen

Što je transportni koeficijent za određene prometne tokove viši, to je jači i gospodarski utjecaj u regiji. Prometna infrastruktura često ima daljnje pozitivne efekte kao što su regionalna kohezija i nastanak stvari koje znače blagostanje. Austrijska poduzeća sektora niskogradnje i prometne infrastrukture nude široku paletu usluga: od savjetovanja, projektiranja i koordiniranja pa sve do profesionalne izvedbe: 

  • gradnja mostova i vijadukata
  • gradnja tunela
  • gradnja cjevovodne i kanalizacijske mreže
  • cestogradnja
  • gradnja gornjeg ustroja željeznice
  • vodogradnja
  • posebna izgradnja i ostala niskogradnja

Austrijska poduzeća posjeduju međunarodno priznatu stručnost prije svega u specijalnim projektima niskogradnje (cestogradnji, mostogradnji, izgradnji okna i šahtova i izgradnji tunela) za pametne i/ili građevne materijale i materijale vrhunske kvalitete u proizvodima kao što su cijevi, odvodnjavanje, jarci itd., ali i za specijalne strojeve i vozila.

Austrija je planinska zemlja pa stoga gradnja putova pod teškim uvjetima ima dugu tradiciju. Osim iskustva mnogih generacija prisutan je u posljednje vrijeme i trend digitalizacije u gradnji. Austrijska prometna telematika i sustavi upravljanja za brojenje prometa i optimizaciju prometnih tokova tražena su rješenja i na međunarodnom tržištu.

Obrazovanje

Specifično stručno obrazovanje igra veliku ulogu u sektoru niskogradnje i prometne infrastrukture. Dobre stručne radnice i stručni radnici jedan su od najvažnijih potencijala nekog građevinskog poduzeća.

U austrijskom građevinarstvu nude se različite vrste obrazovanja, od izobrazbe za zidare ili postavljače oplata, viših strukovnih škola (HTL), preko građevinskih tehničara do studija na veleučilištima ili sveučilištima. S dobro obrazovanim osobljem austrijsko građevinarstvo konkurentno je na međunarodnom tržištu.

Održivost

Austrijska poduzeća poznaju problem sektora i imaju rješenje za to: ceste, mostovi, tuneli često moraju voditi kroz zelena područja ili područja u kojima je priroda zaštićena kako bi se regije međusobno umrežile. Pametno projektiranje u obzir uzima negativne učinke i minimizira ih mjerama zaštite. Pažljivim postupanjem se može voditi računa o zaštiti okoliša prilikom proizvodnje i/ili izgradnje građevinskih objekata, primjerice, svjesnim odabirom građevnih materijala, prilikom odlaganja, korištenja građevinskih strojeva s niskim emisijama i konačno prilikom održive, učinkovite potrošnje energije građevinskih objekata. Međunarodni kupci imaju koristi od dugogodišnjeg iskustva austrijskih poduzeća na ovim područjima.

Sigurnost i odgovornost

Sigurnost na gradilištima i zdrava radna mjesta štite radnike i radnice i štede troškove. Pri tome radna sigurnost u građevinarstvu igra naročito veliku ulogu. Za austrijska poduzeća radna sigurnost je dio integriranog sustava upravljanja. Mjere sigurnosti i zaštite regulirane su normama, uredbama i smjernicama. Osim toga poduzeća posjeduju certifikacije (ISO) ili znak kvalitete.

Upravo se od građevinskih poduzeća koja stalno mijenjaju gradilišta traži preuzimanje odgovornosti prema različitim skupinama sudionika. Veliki broj velikih poduzeća u svoju je upravu već integrirao pitanje društveno odgovornog poslovanja. 

Budućnost

Pitanja budućnosti su povećanje mobilnosti i prometa, optimizacija prometnih tokova i autonomna vožnja pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Sve važnijima postaju intermodalna prometna rješenja te rad u prostoru s napetostima između gospodarstva i ekoloških sustava.

listen

Zadnja izmjena: : 08. siječnja 2021