Inhalt

Brojke i činjenice

Standard Content Module
Najveći austrijski kreditni instituti i osiguranja na jednom mjestu.
listen
 • 543

  broj kreditnih instituta

  Godine 2020. u Austriji je bilo 543 kreditnih instituta.

 • 13,7%

  stopa štednje

  Godine 2020. stopa štednje iznosila je 13,7 % nominalnog raspoloživog kućnog budžeta, uz trend rasta.

 • 2.833

  stanovnika po ispostavi banaka u Austriji

  2.833 stanovnika dijeli jednu ispostavu banke u Austriji.

 • 27.800

  zaposlenih

  Godine 2020. austrijski osiguratelji su zapošljavali oko 27.800 osoba.

listen
Izvor: Austrijska narodna banka. Činjenice o Austriji i njenim bankama, 10/2020
Austrijske banke – ključni podaci 2019.
Periodični rezultat 6,7 mlrd. eura
Neto prihodi od kamata 15,6 mlrd. eura
Ukupna stopa kapitala u % rizične aktive 18,7 %
Višak u bilanci plaćanja austrijskih banaka 2019. (udio u BDP) 1,5 %
Izvor: Trend Top 500
Top 10 banaka u Austriji, rangirane prema ukupnoj aktivi u mil. eura (2017)
Erste Group Bank AG 220.659,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 135.146,00
UniCredit Bank Austria AG 102.128,00
BAWAG Group 46.071,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 40.319,50
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 25.711,60
Oberbank AG 20.830,61
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 15.007,00
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14.714,60
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 14.368,00
Izvor: Udruga austrijskih osiguratelja (VVO), Godišnje izvješće 2020
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2020                          
Premije u mil. eura 18.044
Životna osiguranja 5.399
Zdravstvena osiguranja 2.403
Osiguranja od štete/nezgode 10.242
   
Isplate u mil. eura 15.575
Životna osiguranja 7.848
Zdravstvena osiguranja 1.421
Osiguranja od štete/nezgode 6.306
Izvor: Trend Top 500
Austrijski TOP osiguratelji, rangirani prema razgraničenom volumenu premija u mil. eura (2017.)
  Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 8.509,60
  Uniqa Group 4.628,00
  Generali Versicherung AG 2.003,00
  Allianz Elementar Versicherungs-AG 1.320,20
  Wüstenrot Versicherungs-AG 503,70
  Ergo Versicherung AG 496,17
  Grazer Wechselseitige Versicherung AG 482,04
  Merkur Versicherung AG 454,00
  Zürich Versicherung AG 421,00
  Helvetia Versicherungen AG 406,60listen

Zadnja izmjena: : 28. lipnja 2021