Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Svjetski prvak hidroenergije, europski prvak za obnovljive izvore energije, glavna tranzitna zemlja za energetiku za zapad i istok: Austrijska energetska industrija najbolje iskorištava poseban položaj i geografiju zemlje, razvijajući know-how koji je međunarodno priznat.
listen

Austrijska poduzeća u gospodarskoj grani energetike bave se proizvodnjom energije i opskrbom energijom, upravljaju elektranama i sustavima skladištenja energije. U ovu gospodarsku granu spadaju i opskrba strujom koja je bazirana na IT-u, pametno mjerenje, proizvodnja upravljačkih instrumenata i regulacijske tehnike te izgradnja vodova. Austrijska poduzeća raspolažu i know-howom u proizvodnji i distribuciji nafte i zemnog plina, sa obnovljivim energetskim nositeljima, pri svega hidroenergijiom te u izgradnji turbina i postrojenja. Austrija ne proizvodi nuklearnu energiju. 

Austrija kao tranzitna zemlja ima važnu ulogu u međunarodnoj trgovini energijom unutar Europe. Velik dio uvoza u Zapadnu Europu s Bliskog istoka, s nalazišta u kavkaskoj regiji i s nalazišta u Rusiji prolazi kroz Austriju, napose transalpinski naftovod.

Snaga utemeljena na geografiji i tradiciji

Energetika Austrije koristi geografske kapacitete zemlje, koristi postojeće resurse na najbolji mogući način i razvija ovaj know-how za primjenu na međunarodnom tržištu.

Austrija ima vlastita nalazišta nafte i zemnog plina čija proizvodnja ima dugu tradiciju. Austrijska su se poduzeća u velikoj mjeri specijalizirala i traženi su partner u međunarodnoj energetici. 

Obnovljiva energija

Nositelji obnovljive energije postaju sve važniji u opskrbi energijom. Politička volja, strogi zakoni i visoki stupanj korištenja istraživanja i razvoja u skladu su s ovim trendom. To dovodi do ogromnog know-howa i vrhunske stručnosti na području obnovljive energije u Austriji. U usporedbi s EU-om Austrija zauzima 1. mjesto na području obnovljivih izvora energije u proizvodnji struje gledajući prema površini Austrije. Uspjeh koji se postigao ovim naporima je smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Petrokemija s odgovornošću

Jedno od najvećih industrijskih poduzeća u Austriji, koje kotira na burzi, proizvodi i prodaje naftu i plin te nudi inovativna energetska rješenja i visoko kvalitetne petrokemijske proizvode na odgovoran način. S godišnjim kapacitetom od 17,8 milijuna tona u rafinerijama i sa gotovo 3.800 benzinskih postaja u 10 zemalja ovo poduzeće jasno pokazuje međunarodnu stručnost austrijske naftne i plinske industrije.

Inovacija u sektoru zemnog plina

Posebna austrijska inovacija je razvoj tehnologije koja omogućava umjetnu proizvodnju plina iz vjetra i sunca. Zahvaljujući „Underground Sun Conversion“, po prvi puta je moguće „proizvesti“ zemni plin u rezervoaru za zemni plin putem ciljano iniciranog mikrobiološkog procesa i odmah ga tamo skladištiti. Ovom metodom koja je jedinstvena na svijetu oponaša se prirodni proces nastanka zemnog plina.

Stručnost u području hidroenergije

Što se tiče hidroenergije Austrija je zemlja-primjer. Turbine i generatori austrijske proizvodnje postižu uvijek iznova rekorde u pogledu veličine i snage. Jedno austrijsko poduzeće s iskustvom dužim od 70 godina jedno je od najvećih svjetskih ponuditelja hidrauličke proizvodnje električne energije. Turbine za elektrane u Švicarskoj, Južnoj Koreji ili Pakistanu, koje ovo poduzeće isporučuje, najveće su i najučinkovitije na svijetu.

Posebno znanje i iskustvo

Specijalist za tehnologiju plinskih motora s više od 1.700 zaposlenih u cijelom svijetu i proizvođač nemagnetnih elemenata za bušačke šipke za tehnologiju usmjerenog bušenja i drugih visoko preciznih komponenti za dobivanje nafte i plina samo su dva primjera za specijalna znanja austrijskih poduzeća na području energetike koja svoju primjenu nalaze u cijelom svijetu.

Pogled unaprijed

U energetici se može prepoznati trend prema Big Data, pametnim mjerenjima i virtualnim elektranama, spajanju decentraliziranih ponuditelja energije koji svoju energiju prodaju zajedno. 

Važno pitanje za budućnost je sigurnost mreže, skladištenje električne energije i izravnanje oscilacija u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije. I na ovim područjima austrijska se poduzeća uspješno angažiraju i nude rješenja koja privlače međunarodnu pozornost.

Zadnja izmjena: : 18. prosinca 2020