Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijske tvrtke razvijaju metode za visoko učinkovitu proizvodnju bio-dizela iz različitih sirovina, npr. biljnih ulja, jestivih ulja i životinjskih masti. Projektiraju, grade i upravljaju velikim solarnim postrojenjima za grijanje vode, grijanje prostora, procesnu toplinu i solarno hlađenje. Proizvode plutajuće fotonaponske sustave. Austrijski izumiteljski duh u području energije ima tradiciju: toplinska pumpa, jedna od najučinkovitijih i naprednijih metoda grijanja i hlađenja, izumljena je u Austriji prije 150 godina.  Tehnološki lider u ovom području također dolazi iz Austrije danas i proizvodi 8000 toplinskih pumpi godišnje.
listen

Austrija ima puno iskustva s obnovljivim energijama, dakle s izvorima energije koji održivo stoje na raspolaganju. Iz istraživačkih laboratorija i razvojnih centara austrijskih poduzeća dolazi međunarodno priznata tehnologija koja se u cijelom svijetu dokazala svojom učinkovitošću i kvalitetom. Otkriće i optimizacija strojeva i postrojenja za transformaciju hidroenergije oduvijek su smatrani domenom austrijskih poduzeća, a isti su traženi u cijelome svijetu. Jedan drugi izvor obnovljive energije je energetski potencijal biomase iz obnovljivih resursa. 

Austrija ima bitnu ulogu u razvoju tehnologije obnovljivih energija, a međunarodni kupci u Austriji mogu zadovoljiti svoje potrebe u mnogim područjima. Primjerice:

  • hidroenergija: izgradnja postrojenja, turbina, savjetovanje i inženjering;
  • biomasa: bioplin, drvo, sječka, paleti, izgradnja postrojenja, proizvođači kotlova, transportna tehnologija;
  • solarna toplina i solarna energija: moduli, savjetovanje i projektiranje;
  • vjetroenergija: proizvođači turbina, izgradnja postrojenja, konzalting, upravljanje vjetroparkovima;
  • toplinske crpke.

Izvozi se više od trećine austrijskih fotonaponskih modula. Glede kotlova za grijanje na biomasu i termičkih solarnih kolektora, udio izvoza je znatno iznad 70%.

Poduzetničko okruženje

Austrijska poduzeća su u području nositelja obnovljivih energija svjetski prvak u tržišnoj niši. Mnoga mala i srednje velika poduzeća bave se i projektiranjem i konzaltingom. Proizvođači u okviru ove gospodarske grane nude rješenja orijentirana prema kupcima, rješenja izrađena po mjeri s nadprosječno izraženom komponentom usluga za kupce. Nekoliko primjera:

Jedno austrijsko poduzeće, koje se prvobitno bavilo proizvodnjom stakla, razvijalo se dalje u smjeru solarne fotonaponske energije, koja se koristi na zgradama. 

Jedan austrijski proizvođač isporučio je dvije Francisove turbine i generatore za proširenje hidroelektrane Mica u Kanadi.

U Austriji se nalazi i predvodnik upodručju razvoja tehnologije energije i štedljivog punjenja baterija. 

Vodeći ponuditelj u području grijanja na biomasu u Europi ima austrijske korijene.

Prvi solarni sustav na svijetu po principu sve u jednom, posebnog dizajna, jednostavan za rukovanje, dolazi iz Austrije.

Ljudi s odgovornošću

Obrazovanje djelatnika je vrlo važno u sektoru obnovljivih energija. Austrijska posebnost „dvojni sustav“ (naukovanje u nekom poduzeću i pohađanje strukovne škole) jamči da će i u budućnosti postojati stručna radna snaga koja će znati povezati teoriju i praksu. Također, interdisciplinarno obrazovanje na sveučilištima i tehničkim fakultetima doprinosi tome da se kupci i ubuduće mogu osloniti na austrijsko stručno znanje na području obnovljivih nositelja energije.

Austrijska poduzeća iz ovog sektora žele aktivno doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Ona svoju odgovornost za okoliš shvaćaju ozbiljno i sama posluju na održiv i savjestan način. Pri tome se u obzir uzima i sigurnosni aspekt. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije većinom je usitnjena i decentralizirana i stoga je stabilnija u slučaju pojedinačnih neuspjeha. Mane glede prirodnih resursa su oscilacije u njihovoj raspoloživosti. Stoga se austrijska poduzeća bave pitanjem skladištenja električne energije i sigurnosti opskrbe regenerativnom energijom. Na taj način ona doprinose pozitivnom razvoju u energetskom sektoru.