Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrija je središnje čvorište transeuropskih prometnih tokova i zbog svog geografskog položaja važna je logistička lokacija. Povoljna, multimodalna veza s mrežom međunarodne prometne infrastrukture cestovnim putem, željeznicom, brodom i zrakom važan je čimbenik uspjeha austrijskih transportnih tvrtki i pružatelja logističkih usluga. Austrijska logistička industrija ima inovativne koncepte i tehnologije za mobilnost u budućnosti, posebno za ekološki prihvatljiva rješenja za transport u teretnom prometu. Austrija je također u svjetskom vrhu u prometnoj telemetriji, izgradnji žičare i izgradnji željezničkih vozila.
listen

Učinkovite, pouzdane i dobro umrežene prometne infrastrukture preduvjet su za mobilnost gospodarskih dobara i ljudi. Promet i mobilnost odlučujući su čimbenici za razvoj gospodarskih lokacija. Logistika obuhvaća ona područja koja reguliraju i optimiziraju protok informacija, ljudi i materijala. Nakon industrije proizvodnje i sektora turizma ovaj se sektor nalazi na samom vrhu nacionalne ekonomije. 11.000 poduzeća zapošljava neposredno 160.000 osoba, a promet iznosi oko 34 milijarde eura. 

Sektor logistike uglavnom se sastoji od špeditera, ponuditelja prijevoza, pretovara, skladišne logistike, ponuditelja logističke tehnologije i transportnih poduzeća. Ova gospodarska grana obuhvaća devet područja: kopneni transport u Europi, zračni teretni transport, pomorski teretni transport, kurirsku i brzu dostavu te dostavu paketa, upravljanje dobavnim lancima, zelenu logistiku, carinu, opasne materije, pravo i osiguranje. 

Promjene u svjetskoj trgovini, online kupnja, prometna ograničenja radi zaštite klime i okoliša te digitalizacija uspostavljaju nove kriterije. Uslijed globalizacije međunarodni značaj Austrije u ovoj gospodarskoj grani raste već godinama.

Internacionalizacija motivira

Infrastruktura na kopnu, u zraku i na vodi u Austriji je dobro izgrađena i odgovara visokim međunarodnim standardima. Austrijski logističari uspostavljaju kriterije u rješenjima, uzimajući u obzir gospodarske i ekološke aspekte. 32% svih dobara u Austriji prevozi se željeznicom. To je u usporedbi s EU za 14 % veći udio u modalnoj podjeli (modal-split). Intenzivno se forsiraju i koncepti za korištenje telemetrijskih podataka u prometu, optimizaciju prijevoznih ruta i mobilnih uređaja.

Austrijski prijevoznici uživaju međunarodni ugled zahvaljujući svojem dugogodišnjem iskustvu i visokom stupnju orijentiranosti prema kupcima. Posvećenost Austrije planiranju i realiziranju transportnih koridora, zalaganje za snažnu međunarodnu suradnju s ciljem ujednačavanja tehničkih i pravnih okvirnih uvjeta te politička sigurnost, mogućnost planiranja i pouzdanost za korisnike i inozemne investitore također doprinose dobrom ugledu austrijskog sektora logistike.

Putovi u budućnost

Nadmetanje na međunarodnom tržištu, pritisak troškova i rastući zahtjevi kupaca glede cijene, kvalitete, vremena i ekološke prihvatljivosti zahtijevaju nove, inovativne logističke koncepte. Stvaranje stalnih lanaca novostvorene vrijednosti koji su fleksibilni kako bi udovoljili zahtjevima u svezi s proizvodima i vremenom, uključujući dobavljače na početku te trgovce i krajnje kupce, stavlja gospodarstvo pred velike izazove. Austrijski logističari za to mogu ponuditi rješenja. 

  • Modal-Split: austrijska industrija postaje sve više ponuditelj multimodalnih, globalnih i fleksibilnih logističkih rješenja.
  • Austrija izgrađuje svoju strategiju za održiva i ekološki prihvatljiva logistička rješenja i modalitete transporta.
  • Željeznica postaje sve važnija kao nositelj prometa kod multimodalnih logističkih koncepata.
  • Brodovi kao transportno sredstvo, prije svega za teret: Austrija je postala specijalist za logistička rješenja u podunavskom prostoru.
  • Ubrzava se izgradnja logističkih centara, kargo centara, hubova, logističkih terminala za pretovar i rasterećenje cesta za brže skladištenje i transfer.
  • Inovativna rješenja korištenjem digitalizacije i IT-a u svrhu optimizacije procesa transportnog protoka i primjenjivanjem oblak tehnologije.
  • Austrijski sektor logistike je posvećen logistici krajnjeg potrošača i uzima u obzir zahtjeve kupaca glede troškova i kraćeg vremena isporuke, primjerice, putem online trgovine.