Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Sektor zračnog prometa i sigurnosne tehnike i u Austriji ima nešto za ponuditi. Tako je, primjerice, u istraživanju kometa Tschuri sudjelovala austrijska tehnologija i kompetencija u vrijednosti od 43 milijuna eura. Sigurnosna tehnika iz Austrije globalni je lider u tehnologiji. A u sektoru zračnog prometa u Austriji postoji više od 200 specijaliziranih poduzeća.
listen

Sektor avio i svemirske industrije/sigurnosti obuhvaća područja zrakoplovstva i svemirskih putovanja, obranu i sigurnost. Većina poduzeća koja se mogu svrstati u sektor zrakoplovstva i svemirske industrije su dobavljači, postoji samo nekoliko velikih proizvođača opreme. Udio izvoza tih poduzeća je vrlo velik.

Zrakoplovstvo je u cijelome svijetu sektor od izuzetnog strateškog značaja. On spaja gradove i kontinente, motor je svjetskog gospodarstva i odlikuje ga visok intenzitet istraživanja. On je u velikoj mjeri neovisan o ekonomiji te i stoga je velika potpora u stvaranju dodatne vrijednosti i zapošljavanja.

U Austriji se na području svemirske tehnologije pokriva čitav spektar od komponenti za satelite i svemirska vozila do opreme na tlu i specijaliziranih mjernih instrumenata. Tako je primjerice, Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Institut za svemirska istraživanja Austrijske akademije znanosti u Grazu) sudjelovao u izradi pet instrumenata na svemirskoj sondi „Rosetta“.

Industrija reagira na učestale prirodne nepogode u cijelome svijetu novim tehnologijama i metodama te isporučuje proizvode za prognoziranje, ublažavanje i procjenu prirodnih nepogoda.

S obzirom na geopolitičke konflikte, međunarodni terorizam, kriminal i cyber rizike, gospodarska grana sigurnosti smatra se rastućom granom. Najvažniji pokretači rasta su unutarnja sigurnost, službe sigurnosti, zaštita objekata i osoba te zaštita mreža i podataka.

Četiri područja ovog sektora, naime, zrakoplovstvo, svemirska putovanja, sigurnost i obrana imaju zajedničke dodirne točke; specijalizacije poduzeća vrlo su različite. Mogu se naći proizvođači i pružatelji usluga:

  • za zrakoplove, primjerice, za materijale, motore i pogonsku tehnologiju, unutarnju opremu ili uređaje za kontrolu zračnog prometa;
  • za satelite, primjerice, naprave za komunikaciju i kontrolu;
  • na području zaštite osoba, zaštite objekata i nadzora, primjerice, zaštitna odjeća, specijalna vozila, vatrogasna oprema i oprema za policiju, zgradarska tehnika i elektronički sustavi nadzora te oprema za civilnu zaštitu.

Know-how u zrakoplovstvu s tradicijom

Austrijska zrakoplovna industrija ima iza sebe povijest dužu od 100 godina. Godine 1909. austrijski izumitelj Igo Etrich razvio je zrakoplov pod imenom Golub, jednokrilac koji je bio prvi vojni zrakoplov u Austriji i Njemačkoj koji se masovno proizvodio. Danas austrijska poduzeća na području zrakoplovstva zapošljavaju oko 9.200 radnika i ostvare godišnje promet od oko 2,2 milijarde eura. Najveći dio (75%) poduzeća su mala i srednje velika poduzeća, ali ima i 20 poduzeća s godišnjim prometom od preko 10 milijuna eura.

High-tech za obranu

Austrijska obrambena industrija je sektor visoke tehnologije s velikim potencijalom za budućnost. Velik broj poduzeća proizvodi takozvane proizvode dvojne namjene koji se mogu koristiti i u civilnom i u vojnom sektoru. Austrijska sigurnosna i obrambena industrija ostvaruje godišnji promet od oko 2,5 milijarde eura.

Sigurnost za svjetska tržišta

Proizvodi austrijskih poduzeća iz sektora sigurnosti koriste se u cijelome svijetu. Isporučuju se kvalitativno visokovrijedni proizvodi kao što su zaštitna odjeća, specijalna vozila, vatrogasna oprema i oprema za policiju, zgradarska tehnika, uređaji za dojavu požara te alarmni i elektronički sigurnosni sustavi. I na području IT sigurnosti austrijska poduzeća posjeduju ogroman know-how.

Istraživanje

Sektor zrakoplovstva se bavi intenzivno istraživanjima, u prosjeku  investira oko 11% svog prometa u istraživanje, tehnologiju i inovacije. S ovim postotkom ulaganja u istraživanje, civilno zrakoplovstvo globalno se ubraja u one sektore koje se najintenzivnije bave istraživanjima, odmah iza farmaceutske industrije.

Navedene investicije u istraživanja donose visok stupanj učinkovitosti. Promet proizvoda koji su razvijeni  proteklih pet godina dosegnuo je udio od gotovo 45% cjelokupnog prometa poduzeća. U skladu sa sloganom: „Još tiše, još manja potrošnja, još lakše, još udobnije“, postoji velika potražnja za novim inovativnim proizvodima. Zbog toga se zrakoplovstvo ubraja u najveće pokretače inovacija unutar sektora industrije.
listen